העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 04.08.2020

תסדיר: 2020-08-04

שומה

העליון הכריע: המועד הקובע לענין שומה הוא מועד שליחתה

 ♦המשיב הגיש השגות על כמה משומות המס שנקבעו לו לשנים 2002-2000. ההשגות נדחו על-ידי פקיד השומה, המערער, בצווים שהוצאו לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה. המשיב הגיש ערעור על צווים אלה לביהמ"ש המחוזי .במסגרת הערעור הוא הגיש בקשה לקבל את הערעור ולו על יסוד הטענה שהצווים הוצאו לאחר שחלף המועד הקבוע בסעיף 152(ב) לפקודה.
 
 ♦המשיב טען כי הצווים מטעם שלטונות מס הכנסה לא נמסרו לו במועד, אלא לאחר שחלפה יותר משנה מאז יום הגשת ההשגה.

שומה לקונדיטוריה, נטל ההצדקה וצרות אחרות

עניין בערעור שהגישו פלוני א' ופלוני ב' המנהלים קונדיטוריה (להלן: "המערערים"), על שומות שהוציא להם פקיד שומה (להלן: "המשיב"), לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ביחס לשנות המס 2005-2008.

הכרה בתשומות על אף שלכאורה מדובר בחשבוניות פיקטיביות

  ערעור על החלטת המשיב הדוחה השגה שהגישה המערערת על שומות תשומות שהוצאה ע"י המשיב לפי סעיף 77 לחוק מע"מ. השומה עמדה על סך 137,948 ₪ (קרן) בתוספת קנסות ריבית והפרשי הצמדה.
 
המערערת הינה חברה העוסקת במתן שירותי ניקיון, ומנוהלת ע"י מר אבישי מזרחי (להלן: "מזרחי") ובעיקר בהספקת עובדי ניקיון למסעדות ואולמות אירועים.

ביהמ"ש העליון: דחיית טענת התיישנות על אף הלכת דור-און

בשנת 2001 נערך בין המבקש לרשויות המס הסכם המתייחס להכנסותיו החייבות במס לשנת 1999 (להלן: " הסכם השומה"). במהלך שנת 2005, החליט הגורם המוסמך ברשות המיסים בהתאם לסעיף 147 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ועל פי בקשת המשיב, לפתוח את הסכם השומה.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן