העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 20.10.2020

תסדיר: 2020-10-20

הצעת מע"מ בשיעור אפס על ספרי לימוד תידון בועדת החינוך

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
705
תאריך: 
19/06/2014
 

ביום 18.6.14 הפכה מליאת הכנסת את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על ספרי לימוד), התשע"ג-2013 של חבר הכנסת מוחמד ברכה (חד"ש) וקבוצת חברי כנסת ל"הצעה לסדר".

עפ"י ההצעה, מוצע לקבוע מס ערך מוסף בשיעור של אפס על מכירת ספרי לימוד, כהגדרתם בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א– 2000.
 
ח"כ ברכה אמר, כי ההצעה באה לעשות סדר בנושא כל כך חשוב. הוצאות על ספרי לימוד הן תקציב מרכזי בהוצאות כל משפחה ומהוות  נטלכבר, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר משפחות מעוטות יכולת. לא יכול להיות שמשפחה שיש להכמה ילדים, תקציב ספרי הלימוד יהיה כמעט מחצית מהתקציב שלה. באוכלוסייה הערביתוהחרדית יותר מ60% חיים מתחת לקו העוני, אם המדינה תלך לקראתם זו תהיה תרומה משמעותית לאפשר להם לרכוש השכלה.

 ♦בדברי ההסבר להצעה נכתב: "עלות רכישת ספרי לימוד מידי שנת לימודים לתלמיד אחד היא בין כ-600 שקלים חדשים ל-1000 שקליםחדשים, בהתאם לכיתת הלימוד. הואיל וכ-20% מהתלמידים באים ממשפחות אשר כלכלתן מתחתלקו העוני, ברי כי אין יד משפחות אלה משגת לרכוש ספרי לימוד, ויש להקל עליהן. גםיתר העשירונים (4-8) מתקשים מאוד עם רכישת ספרי לימוד. במדינות רבות בעולם יש פטורמלא או חלקי של מע"מ על ספרים בכלל. הצעת חוק זו מצטמצמת רק לספרי לימוד מתוך כוונה להקל בראש ובראשונה על הורי התלמידים".החינוך.


 ♦עם זאת, סגן שר האוצר מיקי לוי השיב בשם הממשלה, כי: "איעמידה בעקרון אחידות המס תפרוץ את השכר ותביא לגל פניות על ביטול המס על תרופות, מכשירים רפואיים, מים, חשמל ועוד".

הצעת החוק שהפכה "להצעה לסדר" תידון בוועדת

 

 

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.