העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

רווח הון

סיווג בונוס לעובד כהכנסת פירותית ולא כרווח הון

♦ חברת וקטור הנדסה וטכנולוגיות (1993) בע"מ (להלן: "חברת וקטור") חתמה על הסכם התקשרות עם חברת מיקרוסופט. 

מועד יצירת רווח הון בשל ביטול התחייבות הינו עת המחילה

® רקע עובדתי: בשנת 1998 התקשרה המערערת (חב' לוקסמבורג פמול בע"מ)  עם חב' "דאו" בעסקה משולשת לפיה המערערת שפיתחה חומר כימי המכונהS

הקצאת מניות לפי סעיף 102 לפקודה נחשב רווח הון

  במהלך השנים 2002-2001 הנפיקה החברה לעובדיה מניות עפ"י מסלול ההקצאה שנקבע בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), כנוסחו עובר לתיקון 132. עובדי החברה מימשו את האופציות במהלך השנים 2006-2003. מסכומי המימוש ניכתה החברה מס במקור ושילמה דמי ביטוח לאומי. הצדדים נדרשו להשלים את המסד העובדתי ולהודיע מכמה עובדים ניכתה התובעת דמי ביטוח בעת הקצאת האופציות וכמה מאותם עובדים נמצאו זכאים לגמלה בשנים הרלבנטיות.

קיזוז רווח הון אחר מול הפסד מירידת ערך בשער המטבע

ביום 4.11.2013 הגישו הצדדים הודעה על הסדר דיוני, לפיה בשלב זה, תוכרע השאלה: האם במסגרת סעיף 92 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), יש להתיר בקיזוז כנגד רווחי הון אחרים את מלוא הפסד ההון, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנובע ממכירת ני"ע הנסחרים בחוץ לארץ (להלן: "ני"ע חוץ"), לרבות הפסד הון שנוצר במקרה של ירידה בשער המטבע.
המערערת עוסקת בניהול תיקי השקעות ובכלל זה מנהלת עבור לקוחותיה מסחר בני"ע חוץ שערכן נקוב במט"ח.

מכירת רכבי "ליסינג" לא תסווג כרווח הון

♦ בשנות המס שבערעור התייחסה המערערת לכלי רכב בבעלותה, אותם השכירה לתקופות קצרות ובתנאי ליסינג, כרכוש קבוע, בגינם תבעה הוצאות פחת. על הרווחים ממכירת כלי הרכב ששימשו להשכרה בתנאי ליסינג דיווחה המערערת כרווח הון עליו החילה את הוראות סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). החל משנת המס 2009 החילה המערערת את הוראות סעיף 96 לפקודה גם על מכירת כלי רכב אותם השכירה לתקופות קצרות.

השיקולים לקביעת מועד מכירה ויצירת רווח הון

חברת סיטי ג'וניור בע"מ (להלן:"המערערת") הפעילה עד סוף ינואר 2008 שתי חנויות למכירה קמעונית של מוצרי הלבשה והנעלה באילת. ביום 10.1.2008 נחתם הסכם בין המערערת לבין חברת "אינטר ג'ינס בע"מ", בו מכרה את מלוא זכויותיה בשתי החנויות, לרבות מלאי הסחורות. הזכויות שנמכרו היו זכויות שכירות חוזיות בשתי החנויות והמלאי. התמורה להעברת זכויות השכירות, פינוי החנויות ומסירת החזקה בהן נקבעה לסכום של 1,100,000 $.

כיצד ממסים רווחים הראויים לחלוקה (רר"ל) ?

  חברת צילומעתיק בע"מ הנה חברה רשומה בישראל שעיסוקה במסחר במדפסות, מיכון משרדי, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה וכדומה (להלן: "החברה"). בעבר היו מניותיה של החברה מוחזקות ע"י חמישה בעלי מניות: ש. פגי החזקות בע"מ – 472 מניות, אבי פגי – 30 מניות, שמעון פגי – 36 מניות, עפרה מור – 31 מניות ואריאלה רויטל – 31 מניות (להלן: "המערערים"). חברת ש.

מימוש פוליסת ביטוח ששימשה כערובה מהווה רווח הון

המערערת, חברת מדרך עוז בע"מ, המוגדרת כחברת בית במובן סעיף 64 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מדווחת על הכנסותיה מדמי שכירות ממבנים שבבעלותה, במסגרת התיק של בעלת מניותיה - הגב' דבורה חצרוני ז"ל שנפטרה ביום 18.6.06 (להלן: "דבורה"). בשנת 1998 רכשה המערערת חלק ממבנה המצוי ברחוב הרצל שבתל אביב-יפו (להלן: "הנכס"). רכישת המבנה מומנה בחלקה באמצעות משכנתא מבנק הפועלים למשכנתאות בע"מ (להלן: "הבנק").

הלכת פוליטי חלה על רווח הון

♦   חברת איי.אם.פי.אם. בע"מ (להלן:"החברה") התאגדה ביום 15.12.1999 ע"י המערערים, והחלה את פעילותה בתחילת שנת 2000. לימים הפסיקה החברה את פעילותה שבתחילה ולאחר מכן החלה עוסקת בפעילות אחרת – הפעלת רשת מרכולים/מינימרקטים ידועה, המוכרת בת"א ובסביבתה כ-AM-PM City Market.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן