העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

מס הכנסה

הקמת מסגרת תאגידית מלאכותית בחו"ל

ביום 14.7.2014 נסתם הגולל (כנראה) על תכנון מס, שהתאפשר בעידן המיסוי הטריטוריאלי (עד וכולל לשנת המס 2002).

עקרונות הערכת שווי מלאי עסק לצורך ניכוי הוצאות


חברת תכשיטי ג'י בי בע"מ (להלן: "החברה") היא חברה משפחתית העוסקת בייבוא ושיווק תכשיטי יוקרה, ובבעלותם של שני אחים: ניסים ואלון יונוסוף המחזיקים המניותיה באופן שווה (להלן כולם ביחד: "הנישומים").

חישוב מאוחד- לא ניתן לייחס פטור לנכה על הכנסתו הפאסיבית

עניין בערעור על החלטת פקיד שומה חדרה (להלן: "המשיב") שדחה את השגת הזוג בן נתן (להלן: "המערערים") וקבע, כי הכנסותיה של המערערת מעבודתה כשכירה, לא ייהנו מפטור הניתן להכנסותיו של נכה על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), וזאת אף על פי שהכנסות אלה חושבו בחישוב מאוחד עם הכנסותיו של המערער הסובל מנכות.
במוקד הדיון ניצבה השאלה: האם מקום שבו נערך חישוב מאוחד להכנסות בני זוג, והכנסתה של האישה נזקפת להכנסותיו של בן הזוג הנכה,

הסדר מיוחד לחלוקת דיבידנד בחברה משפחתית

המערער ובת זוגו גב' סלין הרשקו מחזיקים כל אחד 50% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת מ.צ. הרשקו השקעות בע"מ (להלן:"החברה"). עד לשנת המס 2006 הייתה לחברה פעילות עסקית והיא פעלה כחברה בע"מ. החל משנת המס 2007 החברה הינה חברת אחזקות אשר נחשבת כחברה משפחתית, בהתאם לסעיף 64א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), והמערער הוא "הנישום המייצג" של החברה לצרכי מס. כמו כן, החל משנת המס 2007, לחברה אין הכנסות מעסק.

שלילת הקלת מס מחברה זרה ששילמה מס בישראל

          ♦ ערעור זה עניינו בפרשנותו של סעיף 163 לפקודת מס הכנסה. סעיף זה, מעניק הקלה ממס בגין דיבידנד שמקורו בהכנסתה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי.

נטל הראיה מול חובת ההצדקה בטענות נגד סבירות שומה

יעקב בן הרוש (להלן: "המערער") הינו קבלן שיפוצים שדרש בדוחות הכספיים לשנים 2006 ו-2007 הוצאות בגין עבודות חוץ שבוצעו על ידי קבלני משנה למיניהם שעבדו עבורו. המערער נחקר בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות ולא הוכיח כי אכן בוצעה עבודה על ידי מספר קבלני משנה. לאור זאת, פסל פקיד שומה ירושלים 3 (להלן: "המשיב") את ספרי המערער לשנת 2006. באופן דומה, לא הוכיח המערער את התשלומים הנטענים לקבלני משנה בשנת 2007 ופסל את ספריו גם לשנה זו. אך לאחר דיון שקיימו הצדדים, חזר בו המשיב מפסילת הספרים לשנת 2007.

תשלום דמי סחיטה באיומים אינו הוצאה מוכרת

המערערת היא חברה בבעלותו ובניהולו של עזרא בר נתן (להלן: "בר נתן"). המערערת עוסקת בתחום תיווך נדל"ן (להלן גם: "החברה"). לטענתו, בר נתן נפל קרבן לסחטנות באיומים ע"י מי שהיה העובד היחיד בחברה שלו, ובהמשך גם קשור אליו בקשרי משפחה בשם יאיר זוהר (להלן: "זוהר"). זוהר איים על בר נתן וסחט ממנו כספים.

כיצד (לא) לסתור ראיות מפס"ד פלילי בערעור מס ?

 כנגד מר קובי דיבה (להלן: "המערער") הוגש כתב אישום, בגין עבירות שונות בקשר לשלושה עיסוקים שיוחסו למערער: ניכיון שיקים, הלוואות חוץ בנקאיות ופעילות כסוכן הימורים. במסגרת עסקת טיעון הורשע המערער על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן שכלל עבירות המתייחסות לשלושת העיסוקים האמורים.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן