העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 07.12.2019

תסדיר: 2019-12-07

מס הכנסה

זהירות - מלכודת מס ברכישת הסכם לבניית תמא 38 ופינוי בינוי

מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

 

זהירות - מלכודת מס ברכישת הסכם לבניית תמא 38 ופינוי בינוי/

כאשר רוכשים הסכם לבניית תמא 38 ופינוי בינוי עולות 2 סוגיות עיקריות, הדורשות התייחסות מיוחדת.


סוגיה ראשונה - האם המכירה חייבת במס שבח ומס רכישה?

הכנסה חייבת לחברה משפחתית לפני או אחרי ייחוסה לנישום

♦ בשנת המס 2006 דיווחה חברה משפחתית (להלן: "החברה") על הכנסות מועברות. זאת, לאחר שהחברה דרשה לנכות את הפרשי שער החליפין של הדולר מההכנסה מריבית בגין פיקדונות דולריים שהיו לה (להלן: "ההפרשים"). המשיב קבע בצו לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), כי אין להתיר בניכוי את ההפרשים למבקש (להלן: "המבקש"), שהינו בן הזוג הרשום של מבקשת 3, שהינה הנישום המייצג בחברה.

דחיית הגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013

♦  הנהלת רשות המסים החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013.

עליון - עסקה מלאכותית או טענת התיישנות ?

♦ המבקשת היא חברה אשר התאגדה בשנת 2000, ועד לשנת 2002 הייתה לה פעילות עסקית בתחום מתן שירותי מידע ופרסום פיננסי באינטרנט. נכון לשנת 2003 עמדו הפסדיה הצבורים של המבקשת על סך של 35,916,946 ש"ח. בחודש ספטמבר 2003 נרכשה השליטה במבקשת ע"י בעלי עניין בה (להלן: "עסקת הרכישה"), ובשנת 2004 החלה לעסוק בתחום של שיווק תוכנות לשוק ההון עבור חברות הנמצאות בבעלותם של בעלי השליטה. בשנים 2006-2004 קיזזה המבקשת את ההפסדים הצבורים כנגד הכנסותיה, ואין מחלוקת על כך שדוחותיה של המבקשת עבור שנות מס אלה לא נבחנו ע"י המשיב ואושרו כמוצהר.

אין לראות במחילת חוב על עסקה פלונית כעסקה נפרדת ועצמאית

 
 ♦ המערערת הנה חברה העוסקת במסחר בבדים. בעקבות ביקורת שנערכה לה במס הכנסה, הגיעו המערערת ופקיד השומה להסכם פשרה לפיו יראה חובה של המערערת לספק חוץ עמו התקשרה בסכום של כ- 2.8 מיליון שקלים (להלן: "הספק"), כמחילת חוב החייבת במס הכנסה. בהסתמך על הסכם הפשרה, מנהל מס ערך מוסף (להלן: "המשיב"), הוציא למערערת שומה במסגרתה טען כי מחילת החוב של הספק כמוה כתקבול על פי הוראת סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף (להלן: "החוק").

ערכאת ערעור אינה "מקצה שיפורים" לשלב ההשגה

♦ מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, בגדרה נדחתה בקשת המבקשים להגיש חוות דעת מומחה ביחס לשווי מוניטין. בין המבקשים לבין מגדל (בנין) ניהול סוכנויות בע"מ (להלן: "מגדל") נכרת הסכם, לפיו מכרו המבקשים את מניות חברת סוכנויות פלתורס בע"מ (להלן: "פלתורס") שהיו בידיהם תמורת סך של 6,375,000 ש"ח.

נישום ורע לו

♦  הפעם נציג בפני הקוראים דברים מתוך רשימה שפרסמנו ביום 10.4.2008 בעיתון "גלובס", בה מנינו כמה מכשלות מס אליהן חשוף הנישום הישראלי, ואלו הן:
 
(*) מדינת ישראל, ללא עוררין, הינה אלופת העולם בתחום ניכוי המס במקור.

הניסוח בו משתמשים בסיווג פריטים בדוחות הכספיים מעיד על נכונותו לכאורה, וגם - מנהלת מרכז השקעות מוסמכת לאשר הטבות גם אם לא עמד המפעל בתנאי האישור - ענבי ציון עמ"ה 1030/05

מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

הניסוח בו משתמשים בסיווג פריטים בדוחות הכספיים מעיד על נכונותו לכאורה, וגם - מנהלת מרכז השקעות מוסמכת לאשר הטבות גם אם לא עמד המפעל בתנאי האישור - ענבי ציון עמ"ה 1030/05/
 

חברה שקיבלה אישור ממרכז השקעות על סמך תכנית שהגישה להעתיק את המפעל ולהרחיבו, לא עמדה בתנאי האישור. 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן