העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 20.12.2014

תסדיר: 2014-12-20

מס הכנסה

חכירה תפעולית יותרו בניכוי מההכנסה השוטפת

המערערים מחזיקים במקרקעין בבני ברק שחכרו ממינהל מקרקעי ישראל בהתאם להסכם חכירה מיום 9.10.1962 (להלן: "הסכם החכירה"). על המקרקעין הוקמה תחנת דלק אשר בשנים הרלבנטיות הופעלה ע"י דור אנרגיה בע"מ אשר שילמה למערערים סכום שנתי בהתאם למכירות הדלק בתחנה.

פתיחת שומה בעקבות "גילוי מרצון"

 הערעור בעמ"ה 8013/04: עוסק בשומה שיצאה לשנת 1998, ועניינה מכירה של מחצית מנכס מקרקעין בצומת גולדה מאיר (להלן: "מקרקעי גולדה"). בערעור הכחיש  חיים גולובנציץ (להלן: "המערער") זכויות בעלות במקרקעין אלו וטען, כי רק אחיו אריה היה הבעלים של מלוא הזכויות באותם מקרקעין.

מענק שניתן בזיקה לעבודה מהווה "הכנסת עבודה"(ע"מ גליקמן)

  אליהו זאב גליקמן (להלן: "המערער") כיהן החל משנת 2005 ובמועד הרלוונטי בתפקידים בכירים בחברת "פרטנר תקשורת בע"מ" (להלן: "פרטנר"). המערער קיבל את משכורת מפרטנר, דיווח עליה כדין ושילם את המס המתחייב בגינה. ביום 12.8.2009 מכרה חברת ADVENT INVESTMENTS PTE LTD (להלן: "החברה הזרה") את מניותיה בפרטנר תמורת סך של 1.381 מיליארד דולר (להלן: "עסקת המכירה").

מעמדם המשפטי של הוראות הביצוע המפורסמות על ידי רשות המיסים

מחבר: 

ירון הרוש, עו"ד

עורך דין במשרד גולדמן ושות'.

עורך דין ירון הרוש, בוגר תואר ראשון L.L.B במשפטים במסלול האקדמאי, המכללה למנהל.
התמחה ברשות המיסים, אגף המכס והמע"מ, יחידה ארצית משפטית

 
מעמדם המשפטי של הוראות הביצוע המפורסמות על ידי רשות המיסים/
לאחרונה שוב עלתה בבית המשפט המחזי בתל א

הצעת חוק: לענין מזונות – משכורת מתחת המינימום לא תובא בחשבון במבחן ההכנסה

♦ ביום 16.12.13 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ רינה פרנקל ו- 15 ח"כ נוספים, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן ההכנסה), התשע"ד–2013.
עפ"י הצעת החוק מוצע לקבוע, כי בחישוב שיעור התשלום המזונות שישולם לזכאי, לא תובא בחשבון הכנסתו של הזוכה ובלבד שסכ

כיצד ממסים רווחים הראויים לחלוקה (רר"ל) ?

  חברת צילומעתיק בע"מ הנה חברה רשומה בישראל שעיסוקה במסחר במדפסות, מיכון משרדי, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה וכדומה (להלן: "החברה"). בעבר היו מניותיה של החברה מוחזקות ע"י חמישה בעלי מניות: ש. פגי החזקות בע"מ – 472 מניות, אבי פגי – 30 מניות, שמעון פגי – 36 מניות, עפרה מור – 31 מניות ואריאלה רויטל – 31 מניות (להלן: "המערערים"). חברת ש.

התרת ניכוי הוצאות במס הכנסה מאחר שנקבע שהחשבוניות כדין

 ערעור על שומה שהוציא המשיב לחברת פרופאל בע"מ (להלן: "המערערת"), לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה, שעיקרה אי התרת קניות, בהתבסס על ממצאי מס ערך מוסף, בטענה שניכוי התשומות נעשה על בסיס חשבוניות שהוצאו למערערת שלא כדין.

נצחון השפיות על הפוביה

מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

נצחון השפיות על הפוביה/
הצעת חוק אשר פורסמה לאחרונה, צפויה לתקן החל משנת המס 2014 עיוות רב שנים, ולאפשר לבני זוג העובדים יחד לדווח על הכנסותיהם בנפרד. 
אם תתקבל ההצע החוק, יוכלו בני זוג שהכנסותיהם תלויות זה בזה, לדווח בנפרד על ההכנסות, ובלבד שמתקיימים כל אלו:

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן