העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 17.10.2019

תסדיר: 2019-10-17

מאמרים

♦ ביום 2.4.2015 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין בתיק רע"א 1830/14 (רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נגד פקיד שומה למפעלים גדולים). ♦המדובר היה, באותו מקרה, בבקשה לרשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (עמ"ה 1022/...
♦ בספר החוקים 2513 מיום 9.12.2015 פורסם חוק הטבות במס ויעוץ מס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015. חלק נכבד מהחוק הוקדש לדיווחים, שאמורים לאפשר לאנשי רשות המסים בישראל לאתר בקלות - ומוקדם ככל שניתן - תכנוני מס "מזיקים" (מונח שאינו...
♦ ביום 03.12.2015, גזר בית משפט השלום בבאר-שבע מפי כב' השופט ד"ר י' ליבדרו, את דינו של מר שאקר אלרייאט, (להלן: "הנאשם") שהורשע על פי הודאתו אגב חתימה על הסדר טיעון.  ♦ מפאת החידוש שבפסק הדין ומכיוון שלדעתנו...
♦ בדרך כלל, פקידי השומה (ולחלופין מנהל מיסוי מקרקעין) הם אלה האוחזים בדוקטרינה של "מס אמת", בבואם להוציא לנישומים שומות לפי מיטב השפיטה, שאינן עולות בקנה אחד עם דיווחיהם. ♦ אם המחלוקת בין הצדדים מגיעה לבתי המשפט,...
 ♦ שתיקתו הרועמת (והמתמשכת) של המחוקק הישראלי, שלא עולה בקנה אחד עם המסרים הלוחמניים שניסתה רשות המסים בישראל להעביר לנישומים, עשויה להתפרש כאיתות חיובי, שמיועד ליחידים עתירי הכנסות, השוקלים לנהל את פעילותם במסגרת של חברה בע"מ....
♦ נטל הראיה בערעורי המס מוטל על המשיב (פקיד השומה, מנהל מיסוי מקרקעין או מנהל מע"מ) בשני מקרים:1. כאשר המערער ניהל פנקסי חשבונות קבילים, והמחלוקת נוגעת לנושאי הרישום בספרי החשבונות (להבדיל מסוגיות לבר-פנקסיות). 2. כאשר המשיב נסמך על...
♦ ביום 6.8.15 ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון  בדנ"א 6067/14 זאב שרון קבלנות בנין ועפר בע"מ נ' מנהל מע"מ.   מדובר בבקשה של המבקשת חברת זאב שרון קבלנות בנין ועפר בע"מ, להורות על קיומו של דיון נוסף בהלכה...
♦ כידוע לציבור עורכי הדין ורואי החשבון (למרות שרבים עדיין לא הפנימו), החובות עליהם כ"נותני שירות עסקי" בהתאם לתיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון ובהתאם  לצו שהותקן מכוח החוק – חלים החל מיום- 2.9.2015.   בכלליות...
♦ לאחרונה עשתה ישראל צעד חקיקתי נוסף וראוי בהשתלבותה במאבק הגלובלי בהעלמות מס – מאבק שמטרתו אינה רק להעניש את העבריינים, אלא גם ובעיקר להקל את הנטל מעל מי שמשלמים את מיסיהם כחוק. ♦ משרד האוצר פרסם תזכיר חוק לתיקון פקודת...
♦ סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") שכותרתו – "גביית חוב מצד שלישי", מאפשר למנהל מע"מ (להלן: "המנהל"), בהתקיים תנאים מסוימים, לגבות חוב מס סופי של אדם ממי שאינו החייב. 'חוב...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.