העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.01.2020

תסדיר: 2020-01-19

מאמרים

 ♦  בתחילת אוגוסט 2004 מינה מר משה טרי, יו"ר רשות לניירות ערך דאז, וועדה מייעצת בנושא בחינת פעולתן של זירות החלופיות למסחר בניירות ערך לישראל. בפברואר 2006 התפרסם דוח הוועדה, ובו המלצות להטלת הגבלה על פעולתן של זירות המסחר...
 ♦ בראיון שפורסם בעתון "דה-מרקר", ביום 16.2.2015, הבהיר ראש מפלגת כולנו (כיום המועמד המוביל למשרת שר האוצר) שהוא מתנגד באופן כללי להעלאת מיסים, למעט מס ירושה (עיזבון), שניתן להטילו על ירושות בסכום של עשרה מיליון ש"ח...
♦ ביום 25.2.2015 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פסק הדין, בערעור מס הכנסה ע"מ 1186-09 (מ.מ.א. ניהול בע"מ נגד פקיד השומה ת"א 3).   הערעור שעסק במספר סוגיות נדחה בשלמותו, על ידי בית המשפט, והמערערת חויבה...
 ♦ אזרחים רגילים נורמטיבים ככלל אינם מבדילים בין עבירות מס לבין עבירות על חוק איסור הלבנת הון. אולם לעוסקים בתחום ברור מייד, כי קיימים הבדלים גדולים מאד, שכן מדובר בשני עולמות נפרדים לחלוטין ובשתי מערכות חוקים שונות לגמרי. עבירות...
   ♦ בדרך כלל, בהתנגשות המשפטית האפשרית שבין "שומת אמת" לבין "תקנת הציבור", ידה של האחרונה היתה על העליונה.   ♦ למסקנה כזו יגיע, מן הסתם, מי שיעיין בפסק הדין שניתן בביהמ"ש העליון, ביום 1....
 ♦ כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם ובהתאם לסמכותו מכוח הוראת סעיף 135 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), עושה פקיד השומה שימוש תדיר בכלי של דרישת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה, אם כן,...
♦ בידי עורכי דין ורואי חשבון מצוי מידע רב ורגיש של לקוחותיהם, והם עלולים להיות יעד אטרקטיבי למתקפות סייבר ולזליגת מידע . במאמר זה נציג שורה של צעדים מעשיים שמומלץ לנקוט כדי לצמצם את הסיכון.    ♦מקצועות עריכת דין וראיית החשבון...
♦  מכוחן של ההוראות שבסעיף 64א. לפקודת מס הכנסה (כפי שהינן לאחר תיקון 197 לפקודה שתחילתו מיום 1.8.2013, אלא אם נאמר אחרת), ניתן לחלק רווחים מהכנסות החברה המשפחתית, ללא השלכות מס, ובלבד שהינם רווחים שחולקו מהכנסות החברה ומקורם בשנים שהמס...
♦ ביום 10.11.14 פרסמה רשות המסים הודעה שכותרתה: "בתי המשפט אישרו לאחרונה מהלכים של רשות המסים לגביית חובות חברות מבעלי שליטה", אמירה זו עניינה בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה בבית משפט המחוזי.    ♦במאמרנו זה נתמקד...
♦ חזקת התא המשפחתי (להלן: "החזקה") הינה חזקה הקובעת פיקציה לצורך דיני המס (ובמקומות נוספים), לפיה יש לראות בבני זוג ובילדיהם עד גיל 18 כאחד לעניין פטורים והנחות ממס. בבסיס החזקה עומדות שתי מטרות עיקריות: האחת - שלילית: מניעת תכנוני...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.