העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.09.2020

תסדיר: 2020-09-21

מאמרים

♦ במסגרת פסק דין, שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 31.3.2014 (כותון קולורס בע"מ ולייב איתי נגד פקיד שומה חיפה), כלל השופט רון סוקול שתי קביעות חדשניות (שאינן מהוות בהכרח - בשלב זה - תקדים מחייב), ואלו הן:   א. במקרים המתאימים,...
♦ סעיף 50 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") מונה שלוש הוראות שעניינן בסנקציה האזרחית שרשות המסים רשאית להטיל על גורמים המעורבים בהוצאה של חשבוניות מס כוזבות ובניכוי תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות כאמור.  ...
♦ ביום 24 במרס 2014 ניתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט דוד מינץ), בערעור מס 29316-04-13 (מוחמד עלי וזיאד אלמוחטסב למסחר והשקעות בע"מ נגד מנהל מס ערך מוסף ירושלים).   ♦ המערערת היא חברה העוסקת ביבוא ומסחר בבדים...
♦ לאחרונה התגברו הפרסומים לפיהם רשויות המס והרשות לאיסור הלבנת הון בישראל ובעולם, בראשם ארה"ב ומדינות אירופה, משקיעות מאמצים רבים בכדי לקבל את פרטי חשבונות הבנק של אזרחיהן ובכדי לבחון האם הכספים מוחזקים ומדווחים כדין לרשויות של אותה...
    ♦   כידוע, עפ"י פסיקת בתי המשפט המחוזיים ולאחרונה גם בבית המשפט העליון (ר' פס"ד יורם ליבוביץ'), נקבע, כי נישום חייב לכלול כל טענותיו כלפי שומות שהוציא לו פקיד השומה כבר בשלב ההשגה וכל הסבר שלא יינתן בשלב...
♦  הפעם נציג בפני הקוראים דברים מתוך רשימה שפרסמנו ביום 10.4.2008 בעיתון "גלובס", בה מנינו כמה מכשלות מס אליהן חשוף הנישום הישראלי, ואלו הן:   (*) מדינת ישראל, ללא עוררין, הינה אלופת העולם בתחום ניכוי המס במקור. בדרך זו...
 ♦ בחודש ינואר 2014 ניתן ע"י כב' הש' מגן אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד ברנובסקי  (עמ"ה 21268-06-1). בפסה"ד נדון ענינם של האחים דן ויהודית ברנובסקי, בעלי השליטה לשעבר ביפנאוטו באמצעות חברת ההחזקות...
♦  בתחשיבים שלהלן נבדוק מה שיעור המס הכולל שיוטל על "בעל מניות מהותי" המבקש למשוך דיבידנד, ונשווה זאת לחלופה של משיכת משכורת מהחברה בשליטתו.  ♦בחלוקת דיבידנד, להלן תחשיב המס: מס חברות (במישור החברה):26.5%. מה"...
♦ ביום 19.01.14 ניתן ע"י כב' השופט מגן אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד בעניינו של מר אברהם קרינגל, שעסק, בין היתר, בשאלת סיווגו המיסויי של תקבול בסך של כ- 4 מיליון ₪ שקיבל מחברת אסם, מעסיקתו, בה הועסק כמשנה למנכ...
♦ בחודש אוגוסט במסגרת "חוק הסדרים", חוקק תיקון מספר 197 לפקודה שבו שונה פרק רביעי2 של חלק ד לפקודה (להלן: "פרק הנאמנויות"), וכן סעיף 131 לפקודה.השינוי המהותי בפרק הנאמנויות הינו בקשר לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.