העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.10.2020

תסדיר: 2020-10-21

מאמרים

♦ בפברואר 2013 הגישה המחלקה המשפטית מכס ומע"מ מחוז צפון לבית משפט השלום בנצרת כנגד חברת תזקיקים אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה"), כנגד מנהלת החברה: גב' מייס עתאמנה,  וכנגד אחרים, בניהם מר מונדר בדיר, כתב אישום בגין...
♦ לאחרונה נדרשו ביתי המשפט במספר החלטות להתמודד לא אחת עם בקשות לגילוי מסמכים החוסות תחת מעטה החיסיון שבסעיף 231 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן" "הפקודה") ובסעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן...
♦ לאחרונה פורסם בכל מקום אפשרי בתקשורת, כי רשות המיסים מתכוונת להחמיר את מלחמתה בהון השחור, לרבות באמצעות הקמת "יחידת אנליסטים" לצורך איתור הון שחור בחו"ל, ועל ידי קידום הליכי חקיקה להחלפת מידע אוטומטי עם מדינות שאין עמן...
♦ בשנת 2005 התייחסנו לתוכנית המסים החדשה (דאז), שכללה פרק מיוחד בתחום הרחבת בסיס המס והגברת האכיפה.    ♦הפרק האמור עסק במניעת תכנוני מס אגרסיביים ובמיסוי נאמנויות, ואנו ברכנו על הניסיון להביא להפחתת אפשרויות השימוש במקלטי...
♦ רפורמה בפטור ממס במכירת דירת מגורים נמצאת בהליך חקיקה לקראת הכנת הצעת החוק.   ♦ באדיבותם של  עו"ד מאיר מזרחי ועו"ד אפרת סלומון, להלן עקרונות הזכאות לפטור בטבלה המצורפת, הסוקרת    את האפשרויות...
 ♦   החודש ניתן בביה"ד האזורי לעבודה פס"ד חברת במה ותקשורת בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי (בל (ת"א) 5062/06) (להלן:"פס"ד במה"), הדן בסוגיה העקרונית סביב מעמדן של "חברות צינור" לענין...
 ♦    ביום 5.5.2013 ניתן פסק דין, מפי כבוד השופט מגן אלטוביה, במסגרת ה"פ (ת"א) 33385-07-11 פלג ואח' נגד פקיד שומה גוש דן (להלן: "פסק הדין"), הדן בעיקרו בתקופת ההתיישנות החלה על בקשות להחזר מס....
♦ תוכנית תמ"א 38 ובשמה המלא "תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" (להלן: "תמ"א 38"), הינה תוכנית, לקידום חיזוק ושיפוץ מבנים ישנים שלא נבנו בהתאם לדרישות תקן 413 לפיו נקבעות הדרישות לעמידה...
♦  בימים הקרובים נהיה בוודאי ערים לוויכוחים סוערים ולהתנצחויות - על רקע ציבורי ומקצועי גם יחד - בשל שפע ההצעות שנכללו בטיוטת חוק ההסדרים, הממשמש ובא.   פרקים נכבדים הוקדשו הפעם לנושאי המיסוי, ובולט הניסיון להתמודד עם תכנוני המס (שיש...
♦ כידוע, במסגרת סעיף 102 לפקודה נקבעו, הטבות מס לעובדים בגין הכנסותיהם ממניות, לרבות אופציות, שהוקצו להם על ידי החברה המעבידה באמצעות נאמן. על מנת להיכלל בהטבות המס כאמור, נקבעה בהגדרת המונח "הקצאת מניות באמצעות נאמן" שורה של תנאים,...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.