העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

מאמרים

 ♦ יתכן ושמעתם בשנים האחרונות על חוק ה FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) אבל החל מעכשיו כדאי שתקחו אותו ברצינות. ♦ על מי משפיע החוק החדש שנכנס לתוקפו ביולי השנה ומה בכלל עומד מאחוריו ? זו דרכו של הממשל האמריקאי להלחם...
♦ ביום 14.7.2014 נסתם הגולל (כנראה) על תכנון מס, שהתאפשר בעידן המיסוי הטריטוריאלי (עד וכולל לשנת המס 2002). כוונתנו להחלטת ביהמ"ש העליון    בע"א 3102/12 ניאגו נגד פקיד השומה כפר סבא, בה נדחה הערעור על החלטתו של...
♦ כידוע, מזה תקופה ארוכה יש בכוונת הרשויות להכניס את עבירות המס החמורות לתוך חוק איסור הלבנת הון. ככל שעולה הרצון ל"מלחמה בהון השחור", הולך ומתקרב, לצערנו, הסיכוי שהתיקון יעבור.   ♦לאחרונה התפרסם מאמר דעה של הח"מ...
במקרה שהובא בפניו לאחרונה בע"מ (ת"א) 1220-04-12 קובי דיבה נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה (להלן: "עניין דיבה"), נדרש בית בית המשפט המחוזי (בתל אביב יפו) להכריע בשאלה פרשנית הנוגעת לתחולתה של תקנה 10(ב) לתקנות בית המשפט (...
♦ לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת מיכאל ספיר, ע"א 4862/13, אשר התיר במידה רבה את הספקות בשאלת תושבות היחיד לצורכי מס בסיטואציה של תא משפחתי מפוצל שבה אחד מבני הזוג גר בחו"ל ואילו בן הזוג השני מתגורר בישראל. ...
♦ מספר פרשיות מיסים גדולות הביאו לחשיפת מחלוקת מעניינת בין מס הכנסה ונישומים מסוימים. במאמר זה ננסה לנתח הסוגיה ואף נציע דרכי פעולה אשר עשויות להביא לסיום המחלוקת.   ♦ המחלוקת נסובה סביב השאלה האם פקיד השומה רשאי לדרוש מנישומים...
♦ בתיקון 199 (להלן: "התיקון") לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), שחל על הכנסות שהופקו מיום 1.1.2014 ואילך, ביטל המחוקק הישראלי עיוות מס מוכר (ולא חביב), שהביא לנטל מס מוגדל על בני הזוג (במקרים רבים).   ♦ לפני...
♦  עד וכולל לשנת המס 2002 רשאי היה כל יחיד תושב ישראל לקבל בחו"ל הכנסות כשרות למהדרין, מבלי שיחוייב בגינן במס בישראל. הוחרגו מכלל זה רק רווחי הון (ככל שלא היו פטורים ממס, בלאו הכי) וכן הכנסות שהופקו בחו"ל ממשלח יד, "שבדרך...
♦ על פי הדין בישראל מוענקת לפקיד השומה סמכות מעין שיפוטית לקביעת שומה לכל הנישומים. במסגרת סמכות זו, רשאי פקיד השומה לבחון כל הצהרה עצמית של נישום ובתוך כך רשאי הוא לקבלה כפי שהיא או לשנותה עפ"י פרשנותו את הדין. תהליך קביעת השומה...
♦ בעמ"ה 1013/2 ד"ר יהודה שנהב ואח' נ' פקיד השומה ת"א 3, נבחנו, בין היתר, השלכות המס של הסדר, שמכוחו מוחל בעל שליטה (שהוא נושה) על חוב, שמגיע לו מחברה שבשליטתו.   ד"ר יהודה שנהב (להלן: "המערער") רכש את מלוא...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.