העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 15.12.2018

תסדיר: 2018-12-15

מאמרים

♦ בתיקון 199 (להלן: "התיקון") לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), שחל על הכנסות שהופקו מיום 1.1.2014 ואילך, ביטל המחוקק הישראלי עיוות מס מוכר (ולא חביב), שהביא לנטל מס מוגדל על בני הזוג (במקרים רבים).   ♦ לפני...
♦  עד וכולל לשנת המס 2002 רשאי היה כל יחיד תושב ישראל לקבל בחו"ל הכנסות כשרות למהדרין, מבלי שיחוייב בגינן במס בישראל. הוחרגו מכלל זה רק רווחי הון (ככל שלא היו פטורים ממס, בלאו הכי) וכן הכנסות שהופקו בחו"ל ממשלח יד, "שבדרך...
♦ על פי הדין בישראל מוענקת לפקיד השומה סמכות מעין שיפוטית לקביעת שומה לכל הנישומים. במסגרת סמכות זו, רשאי פקיד השומה לבחון כל הצהרה עצמית של נישום ובתוך כך רשאי הוא לקבלה כפי שהיא או לשנותה עפ"י פרשנותו את הדין. תהליך קביעת השומה...
♦ בעמ"ה 1013/2 ד"ר יהודה שנהב ואח' נ' פקיד השומה ת"א 3, נבחנו, בין היתר, השלכות המס של הסדר, שמכוחו מוחל בעל שליטה (שהוא נושה) על חוב, שמגיע לו מחברה שבשליטתו.   ד"ר יהודה שנהב (להלן: "המערער") רכש את מלוא...
♦ תשלום כופר כסף בעבירות מס הינו אפשרות הניתנת לחשוד בעבירות מס כתחליף להעמדתו לדין במשפט פלילי, ובכך פוטר אותו מאחריות פלילית לביצוע העבירה, מעין פדיון העבירות בכסף. ♦ אחריות פלילית מוטלת על אדם בשל מעשה פלילי החובר למחשבה פלילית אשר...
♦ במסגרת פסק דין, שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 31.3.2014 (כותון קולורס בע"מ ולייב איתי נגד פקיד שומה חיפה), כלל השופט רון סוקול שתי קביעות חדשניות (שאינן מהוות בהכרח - בשלב זה - תקדים מחייב), ואלו הן:   א. במקרים המתאימים,...
♦ סעיף 50 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") מונה שלוש הוראות שעניינן בסנקציה האזרחית שרשות המסים רשאית להטיל על גורמים המעורבים בהוצאה של חשבוניות מס כוזבות ובניכוי תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות כאמור.  ...
♦ ביום 24 במרס 2014 ניתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט דוד מינץ), בערעור מס 29316-04-13 (מוחמד עלי וזיאד אלמוחטסב למסחר והשקעות בע"מ נגד מנהל מס ערך מוסף ירושלים).   ♦ המערערת היא חברה העוסקת ביבוא ומסחר בבדים...
♦ לאחרונה התגברו הפרסומים לפיהם רשויות המס והרשות לאיסור הלבנת הון בישראל ובעולם, בראשם ארה"ב ומדינות אירופה, משקיעות מאמצים רבים בכדי לקבל את פרטי חשבונות הבנק של אזרחיהן ובכדי לבחון האם הכספים מוחזקים ומדווחים כדין לרשויות של אותה...
    ♦   כידוע, עפ"י פסיקת בתי המשפט המחוזיים ולאחרונה גם בבית המשפט העליון (ר' פס"ד יורם ליבוביץ'), נקבע, כי נישום חייב לכלול כל טענותיו כלפי שומות שהוציא לו פקיד השומה כבר בשלב ההשגה וכל הסבר שלא יינתן בשלב...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.