העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

מאמרים

♦ ביום 19.01.14 ניתן ע"י כב' השופט מגן אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד בעניינו של מר אברהם קרינגל, שעסק, בין היתר, בשאלת סיווגו המיסויי של תקבול בסך של כ- 4 מיליון ₪ שקיבל מחברת אסם, מעסיקתו, בה הועסק כמשנה למנכ...
♦ בחודש אוגוסט במסגרת "חוק הסדרים", חוקק תיקון מספר 197 לפקודה שבו שונה פרק רביעי2 של חלק ד לפקודה (להלן: "פרק הנאמנויות"), וכן סעיף 131 לפקודה.השינוי המהותי בפרק הנאמנויות הינו בקשר לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות...
 ♦הפעם נעסוק בהגדרת המונח "מדד", כפי שנכללה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וזו לשונה: "מדד" - מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני היום שבו מדובר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי התקופה לפני שנת 1951 - המדד שקבע...
♦ בגיליון מס פקס מס' 564 (מיום 13.01.2011) נושא מאמרנו היה פס"ד שניתן על ידי כב' הש' ד"ר מיכל אגמון גונן במסגרת ת"א 2176/08 משה אבלס ואח' נ' בנק המזרחי טפחות בע"מ.   ♦ פסק הדין שניתן בשעתו בביהמ"ש המחוזי (...
♦ אחד הנושאים המורכבים ביותר בתחום המס הינו קביעת תושבתו של אדם. משמעות קביעה זו הינה קריטית בד"כ, מאחר ומדובר באבחנה דיכוטומית, שכן, אבחון אדם פלוני במדינה כלשהי לפיו יחשב אותו אדם תושב אותה מדינה, ישית עליו חיוב מס מלא באותה מדינה...
♦  יחיד שמרכז חייו בישראל נחשב, בדרך כלל, תושב ישראל, לעניין חוקי המס (על כל המשתמע מכך), ואילו יחיד שמרכז חייו מחוץ לישראל אמור להיחשב תושב חוץ, לעניין חוקי המס.   ♦  בהתאם להגדרות שנכללו בפקודת מס הכנסה, יש להביא בחשבון...
   ♦  אין ספק שהכוכב העולה בשנת 2013 בתחום המט"ח הוא ה"מטבע הווירטואלי" הידוע בשם - ביטקוין (Bitcoin) וזאת לצד הכוכב הנופל מזה מספר רב של שנים והוא הדולר. (ר' קישורית לכתבה מעיתון כלכליסט המסבירה ...
♦ כידוע, חוק מיסוי מקרקעין (להלן:"החוק") מטיל מס על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין אולם במקביל, החוק מעניק הטבות ופטורים במקרים מסוימים ביניהם, פטור בגין העברת נכס מקרקעין ל"צאצא".   ♦ השאלה שתבחן במאמרנו זה היא...
♦ לפני כעשור נוספו לפקודת מס הכנסה סעיפים 5(5) ו-75ב, העוסקים בחברת משלח יד זרה (חמי"ז) ובחברה נשלטת זרה (חנ"ז). הסעיפים נחקקו כחלק מהרפורמה בשיטת המיסוי הבינלאומי של ישראל, שהחילה את עקרון המיסוי הפרסונאלי המבקש לחייב את תושבי ישראל...
♦  ביום 15.7.2013 קבע השופט אלטוביה (עמ"ה 1130/06; בגס קרלוס נגד פקיד שומה ת"א 4) כי הפסדים שקוזזו על ידי "חברה משפחתית", בתקופה שהמס שהיא חייבת בו חושב על פי סעיף 64א. לפקודה (להלן: "תקופת ההטבה"), ומקורם...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.