העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 16.06.2019

תסדיר: 2019-06-16

מאמרים

   ♦  אין ספק שהכוכב העולה בשנת 2013 בתחום המט"ח הוא ה"מטבע הווירטואלי" הידוע בשם - ביטקוין (Bitcoin) וזאת לצד הכוכב הנופל מזה מספר רב של שנים והוא הדולר. (ר' קישורית לכתבה מעיתון כלכליסט המסבירה ...
♦ כידוע, חוק מיסוי מקרקעין (להלן:"החוק") מטיל מס על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין אולם במקביל, החוק מעניק הטבות ופטורים במקרים מסוימים ביניהם, פטור בגין העברת נכס מקרקעין ל"צאצא".   ♦ השאלה שתבחן במאמרנו זה היא...
♦ לפני כעשור נוספו לפקודת מס הכנסה סעיפים 5(5) ו-75ב, העוסקים בחברת משלח יד זרה (חמי"ז) ובחברה נשלטת זרה (חנ"ז). הסעיפים נחקקו כחלק מהרפורמה בשיטת המיסוי הבינלאומי של ישראל, שהחילה את עקרון המיסוי הפרסונאלי המבקש לחייב את תושבי ישראל...
♦  ביום 15.7.2013 קבע השופט אלטוביה (עמ"ה 1130/06; בגס קרלוס נגד פקיד שומה ת"א 4) כי הפסדים שקוזזו על ידי "חברה משפחתית", בתקופה שהמס שהיא חייבת בו חושב על פי סעיף 64א. לפקודה (להלן: "תקופת ההטבה"), ומקורם...
♦ ועדת השרים של הממשלה לענייני חקיקה אישרה בישיבתה האחרונה מיום 11.11.2013 את תזכיר הצעת החוק של שר האוצר, מר יאיר לפיד, לפיה יבוטל חישוב המס המאוחד לבני זוג נשואים שלגביהם מתקיימת תלות במקור הכנסתם מאחר והם עובדים באותו עסק שבבעלותם המשותפת...
♦ בימים אלו, ימי הרבעון האחרון של שנת 2013, זו התקופה שבה כבר ניתן להעריך מה תהיינה התוצאות העיסקיות של השנה השוטפת ויש לראות קדימה כיצד ניתן לשמר ואף להתרחב לקראת השנה האזרחית הבאה. החשיבות של עריכת חשבון נפש עיסקי דווקא במהלך תקופה זו...
♦ לאחרונה פרסמה רשות המסים בישראל הצעות לתיקוני חקיקה (טיוטא להערות הציבור), שגובשו על ידי הצוות שהוקם בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, לענין מיסוי "חברות ארנק" (לרבות חברות החזקה וחברות הנמנעות מחלוקת דיבידנדים).   להלן תמצית...
♦ מאמרנו זה נכתב בהמשך לסקירה של פסה"ד בע"א 9559/11 מנהל מיסוי מקרקעין נ' שעלים ניהול נכסים ואח' בגיליון מס פקס מס' 675 (להלן: "פסה"ד"). פסק הדין ניתן בביהמ"ש העליון בעקבות ערעור על החלטה של ועדת הערר שם נדונה...
     ♦  לאור פניות חוזרות ונשנות למערכת, מצ"ב טבלה המסכמת את עיקרי השינויים שבוצעו בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") בעניין מס רכישה על דירות מגורים. הטבלה שנערכה ע"י עו"ד (רו"ח) ויקטור...
♦ ביום 1.1.2014 תחל השחיקה ההדרגתית במעמדה המועדף, לצרכי מס שבח, של דירת המגורים המזכה. העילות לשחיקה הצפויה הן אלו:   1.תבוטל האפשרות למכור דירת מגורים מזכה, בפטור ממס שבח, אחת לארבע שנים (לגבי דירות קיימות יחול ביטול הפטור – בדרך...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.