העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

♦ ביום 13.8.2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב – 2012. (להלן:"התיקון"). תחילת התיקון ביחס להכנסה שהופקה ביום 1.1.2013 ואילך.     ♦עיקר התיקון נוגע ל- הטלת מס יסף...
♦ בפסק דין מושכל ומנומק, שניתן ביום 8.1.2013 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, קבע השופט מ. אלטוביה, כי דין דיבידנד כדין הכנסה פטורה (ככל שהתקבל בידי חבר בני-אדם והוחרג מחישוב ההכנסה החייבת, לפי הוראות סעיף 126(ב) לפקודת מס הכנסה), לעניין המנגנון...
על פי חוק רואה החשבון בישראל , דו"חות כספיים של חברות בע"מ חייבים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני בלתי תלוי בחברה. כמו כן, בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") נקבע, כי דו"חות כספיים של חבר בני אדם,...
♦ האם עורך דין שמונה ע"י רשות המיסים ככונס נכסים למימוש נכס, רשאי לקזז מקופת הכינוס כספים שלטענתו חייבת לו אותה רשות המיסים ? ♦ בהחלטה קצרה וענינית הוכרעה השאלה – בשלילה ! ♦ לאחרונה (26.12.12) ניתנה החלטת לשכת...
♦ביום 3.6.2002 הוציאה נציבות מס הכנסה (כשמה דאז) את הוראות הביצוע 13/2002, שעסקה ביישום הוראות חוק התיאומים בתקופה של ירידת מדד (כפועל יוצא מירידה במדד המחירים לצרכן, בחלק משנת המס 2001). בהוראת הביצוע, מיום 3.6.2002, נקבע שעמדתה של הנציבות...
♦רשות המסים, ככלל, רואה בבני זוג ובילדים עד גיל 18, לגבי הכנסות ו/או נכסים כאלה ואחרים, כתא משפחתי אחד (להלן: "נכסי התא משפחתי"), הן בהתאם לפקודת מס הכנסה והן בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין. ככלל, הזכויות הקנייניות בנכסי התא המשפחתי, גם...
♦  בחודש מארס 2010 חתם הנשיא אובמה על חוק ה – Foreign Account Compliance Act (FATCA) שייכנס לתוקפו באופן מדורג החל מיולי 2013. מטרת החוק הינה להגביר ולהעמיק את גבית המס של חייבי המס בארה"ב לרבות הכנסות שחייבי המס מקבלים מנכסים...
♦ ביום 5.11.2012 התפרסמה הצעת חוק הממשלה 740, ששמה המלא הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2012 (להלן: "ההצעה").   בהצעה מבקשת הממשלה (שנתלית לצורך זה בדוח ועדת טרכטנברג) לתקן תיקונים...
  ♦ כידוע, ביום 15.3.2011 בתיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק"), הורחב סעיף 15 לחוק ונקבעה חובת תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין (הקונה) על חשבון מס שבח שהמוכר חייב בו (ר' לענין זה גם הוראת ביצוע...
 ♦בפסק הדין ב"ל 13238-08-10 פרויליך – פרחי נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "פס"ד פרויליך"), שניתן ביום 15.11.2012, ע"י בית הדין האזורי לעבודה בת"א, (הש' י.לובוצקי), נבחנה השאלה: האם נופש שנערך ומומן ע...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.