העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.10.2020

תסדיר: 2020-10-21

מאמרים

על פי חוק רואה החשבון בישראל , דו"חות כספיים של חברות בע"מ חייבים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני בלתי תלוי בחברה. כמו כן, בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") נקבע, כי דו"חות כספיים של חבר בני אדם,...
♦ האם עורך דין שמונה ע"י רשות המיסים ככונס נכסים למימוש נכס, רשאי לקזז מקופת הכינוס כספים שלטענתו חייבת לו אותה רשות המיסים ? ♦ בהחלטה קצרה וענינית הוכרעה השאלה – בשלילה ! ♦ לאחרונה (26.12.12) ניתנה החלטת לשכת...
♦ביום 3.6.2002 הוציאה נציבות מס הכנסה (כשמה דאז) את הוראות הביצוע 13/2002, שעסקה ביישום הוראות חוק התיאומים בתקופה של ירידת מדד (כפועל יוצא מירידה במדד המחירים לצרכן, בחלק משנת המס 2001). בהוראת הביצוע, מיום 3.6.2002, נקבע שעמדתה של הנציבות...
♦רשות המסים, ככלל, רואה בבני זוג ובילדים עד גיל 18, לגבי הכנסות ו/או נכסים כאלה ואחרים, כתא משפחתי אחד (להלן: "נכסי התא משפחתי"), הן בהתאם לפקודת מס הכנסה והן בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין. ככלל, הזכויות הקנייניות בנכסי התא המשפחתי, גם...
♦  בחודש מארס 2010 חתם הנשיא אובמה על חוק ה – Foreign Account Compliance Act (FATCA) שייכנס לתוקפו באופן מדורג החל מיולי 2013. מטרת החוק הינה להגביר ולהעמיק את גבית המס של חייבי המס בארה"ב לרבות הכנסות שחייבי המס מקבלים מנכסים...
♦ ביום 5.11.2012 התפרסמה הצעת חוק הממשלה 740, ששמה המלא הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2012 (להלן: "ההצעה").   בהצעה מבקשת הממשלה (שנתלית לצורך זה בדוח ועדת טרכטנברג) לתקן תיקונים...
  ♦ כידוע, ביום 15.3.2011 בתיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק"), הורחב סעיף 15 לחוק ונקבעה חובת תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין (הקונה) על חשבון מס שבח שהמוכר חייב בו (ר' לענין זה גם הוראת ביצוע...
 ♦בפסק הדין ב"ל 13238-08-10 פרויליך – פרחי נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "פס"ד פרויליך"), שניתן ביום 15.11.2012, ע"י בית הדין האזורי לעבודה בת"א, (הש' י.לובוצקי), נבחנה השאלה: האם נופש שנערך ומומן ע...
♦ ספק אם חכמי המשפט הבריטי יכלו לחזות, במחצית המאה ה-19, כי יום יבוא ושני ג'נטלמנים ישראלים יזכירו לנו את משמעות המשפט המיתולוגי, המיוחס לשופט רולף (בעניין וינטרבוטום נגד רייט, משנת 1842). מדובר בפסק הדין שניתן ביהמ"ש העליון בע"א...
♦ לאחר לא מעט התחבטויות והתלבטויות התקבל בכנסת, ביום 5.11.2012, החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012(להלן: "התיקון"), שפורסם בספר חוקים 2385 מיום 12.11.2012. התיקון נעשה כדי להתגבר על בעיית הרווחים...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.