העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

דעות מס

רשות המסים אחרי משכירי הדירות   החשיפות של המשכירים מבחינת מיסוי : ♦ דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים פטורים ממס עד תקרה חודשית של כ- 5800 ₪, בנסיבות מסויימות ותוך בחינת מבחנים מסויימים שנקבעו, עלולה רשות המסים לקבוע כי מדובר בעסק לכל...
ביהמ"ש – תותר הגשת שאלונים בהליכי ערעור מיסים   ♦ בית משפט המחוזי מרכז לוד, נדרש לאחרונה במהלך ההתדיינות בתיק ע"מ 34264-01-13 ניאופרם בעמ נ' פקיד שומה פתח תקווה, לשאלה האם להתיר למערערים הגשת שאלון לפקיד השומה ובו...
תזכיר חוק ביטול ההתיישנות על הליך גבייה מנהלי- זאב בעור כבש   ♦ ביום 16.5.16 פורסם תזכיר חוק ההתיישנות (תיקון מס' 6) (סייג לתחולת החוק על הליך גביה מנהלי), התשע"ו-2016, שהוכן במשרד המשפטים. ♦ עפ"י דברי ההסבר של...
 רכישת בית לצורך הריסתו ובנייה מחדש נחשבת רכישת קרקע   ♦ אביעד ענבי רכש בית קרקע בהרצליה פיתוח, בסכום של 13.5 מליוני ש״ח, באמצעות נאמן. בהצהרה שהגיש למס רכישה כתב שמדובר ב"דירת מגורים" וביקש מדרגות מס רכישה נמוכות...
 אין חיסיון על 'נירות עבודה' של רואה חשבון מבקר ♦ ביום 05.05.2016 דחה בית המשפט העליון, מפי כב' השופט יצחק עמית, את בקשת רשות הערעור שהגיש משרד רואי החשבון הגדול בישראל –  קוסט פורר גבאי את קסירר (להלן: "המבקש")...
ועדת ערר ברוך ואח' - חזקת השיתוף, התרת הוצאות ופריסה לתושב חוץ ♦ בוועדת ערר ברוך ואח' נגד מדינת ישראל מיום 18.3.2014, נדונו מספר סוגיות עיקריות במסגרת ערר על שומת מס שבח אשר חשיבות רבה להן. ♦ ערר זה​...
חובת השבה ללשכה מרכזית לסטטיסטיקה ♦ רבים מהעוסקים ומשקי בית בישראל מקבלים פניות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "הלשכה") למילוי שאלונים במסגרת סקר שמבצעת הלשכה. לרוב, מדובר בסקרים פשוטים שלא דורשים השקעה גדולה של משאבים. כך,...
 יש סיבה לחשוש (גם) מסעיף 112א לחוק מע"מ ♦ בשבועות החולפים היינו עדים לקריסתה של ענבל אור ולקבוצת החברות שעד לאחרונה היו בשליטתה. אור, שנחשבה לכוח מוביל בתחום הנדל"ן בישראל ואף זכתה לכינוי "מלכת קבוצות הרכישה",...
הנחיה לבנקים בקשר לתכנית גילוי מרצון ♦ ביום 7 בספטמבר 2014 פורסמה על ידי רשות המסים תכנית גילוי מרצון אשר החליפה את התכנית משנת 2005. תוקפה של התכנית היה עד ליום 6.9.2015 ובמהלך חודש ספטמבר 2015 הוארכה התכנית עד ליום 30.6.2016. ...
קיצור תקופת דירה יחידה למשפרי דיור ♦ נכון להיום על מנת שמשפרי דיור יוכלו להינות מהפטור ממס שבח למוכר דירת מגורים יחידה, לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין), אין צורך...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.