העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 14.10.2019

תסדיר: 2019-10-14

דעות מס

נצחון השפיות על הפוביה/ הצעת חוק אשר פורסמה לאחרונה, צפויה לתקן החל משנת המס 2014 עיוות רב שנים, ולאפשר לבני זוג העובדים יחד לדווח על הכנסותיהם בנפרד.  אם תתקבל ההצע החוק, יוכלו בני זוג שהכנסותיהם תלויות זה בזה, לדווח בנפרד על ההכנסות, ובלבד...
ביהמ"ש העליון: מתי יכולה רשות המסים לעשות גביה מיוחדת (סעיף 194 לפקודה)? / ביום 23.10.13 דן בית המשפט העליון (כב' הש' נעם סולברג) בסמכותו של פקיד השומה להשתמש בסעיף 194 לפקודת מס הכנסה. מדובר בפסיקתו של בית המשפט העליון במסגרת רע"א ...
מכירת קרקעות על ידי עיריה עלולה להתחייב במע"מ והכל לפי מבחני "בשערייך ירושלים"/ בפסק הדין "בשערייך ירושלים", נקבע כי לצורך חוק מע"מ, וגם לעניין מס הכנסה, פעילות של מלכ"ר שמהווה פעילות עסקית תהיה חייבת במס...
חיוב בעל שליטה בחובות ארנונה של חברה - הרמת מסך /   ♦ במקרים רבים, חברות נכנסות להליכי חדלות פרעון ואינן מסוגלות לשלם את מיסי הארנונה החלים על הנכסים שבמסגרתם בד"כ מבוצעת פעילות החברה. קיימים מקרים בהם בעלי השליטה בחברה ...
רכישת בית מתוך כוונה להרוס ולבנות אחר תחתיו לא יחשב רכישת דירת מגורים לצורך מס רכישה - ו"ע ציון דדוש / על רכישת זכות במקרקעין מוטל מס רכישה, כידוע לכולם.   מס הרכישה הוא בשיעור 6%, אולם אם מדובר בדירת מגורים, על הרכישה יוטל מס נמוך יותר (...
מהי התמורה בעסקת תמורות לעניין מס שבח?/   מהי עסקת תמורות? עסקת תמורות היא עסקה בה נמכר ליזם מגרש, ובמקום לקבוע מחיר סופי למגרש, קובעים מנגנון לפיו סכום התמורה יהיה אחוז מסויים מסך התקבולים של היזם ממכירת הדירות. (עסקת תמורות שונה מעסקת...
חיזוק מבחן הכוונה/ בית המשפט העליון אישר את פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין הדר מזרחי במסגרת ע"א 836/12. פסק הדין עסק במקרה בו ביתו של קבלן בנתה לעצמה דירה על מגרש בבנייה עצמית מהלוואות שמימן לה אביה הקבלן. לאחר מספר שנים מסיום הבניה...
העברת מקרקעין במתנה לקרוב כאשר חסרה החוליה המקשרת - יש חיים אחרי המוות.../   ברפורמה במס שעברה לאחרונה בכנסת בוטל הפטור שניתן בעבר להעברה במתנה של זכות במקרקעין בין אחים. הפטור נותר לגבי העברה בין קרובים אחרים, כגון ילדים או הורים. אבל, לא...
נושא החילוט הפלילי והאזרחי תופס תאוצה בשנים האחרונות, כאמצעי אכיפה מרכזי המצוי בידי רשויות המדינה, החילוט מאפשר לרשויות המדינה לחלט הן רכוש של אדם אשר הורשע בפלילים והן רכוש של אדם אשר טרם הורשע בפלילים, מגמה נוספת אשר מתפתחת במקביל למגמה זו הינה...
סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר לתקן תוך ארבע שנים שומה במקרה בו נתגלו עובדות חדשות, הוגשה הצהרה לא נכונה, או נתגלתה טעות בשומה/   נשאלת השאלה – מה כולל בתוכו המושג "טעות"? האם רק טעות חישובית, שמא טעות משפטית גם, או כל טעות...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.