העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 26.10.2021

תסדיר: 2021-10-26

דעות מס

      חריגות בניה - הדין החדש / כידוע, חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (להלן:"החוק") מסדיר את פעולותיהם של מוסדות התכנון ב ישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית וכולל התייחסות לפירוט העבירות העונשין והאמצעים לאכיפת החוק...
      בביטול עסקה במקרקעין, משיבים המוכרים לרוכשים את התשלומים שקיבלו, ולעיתים בתוספת פיצוי כלשהו, והמוכרים מקבלים בחזרה את המקרקעין שמכרו.   במקרה שאכן מדובר בביטול אמיתי, יחזירו גם רשויות המס את המס שנגבה בעסקה – מס...
 אי הכרה בהפרשה המבוססת על חוות דעת קקיונית, אי הכרה בהוצאת דמי ניהול שלא הוכח ששולמו ולא ברור מדוע נדרש לשלמם, זקיפת יתרת חובה לבעלים כדיבידנד ע"מ 555-06 ונטורה אלי סוגיה ראשונה – התרת הוצאות הפרשה ודמי ניהול: לפעמים, חוצפה של...
קיזוז הפסדים בעסק - אין חולק, כי ניהולו של עסק הינו מלאכה לא קלה שכן, חיי העסק דינמיים הם וגרף הפעילות מראה עליות וירידות. בין היתר לאור האמור, ישנם מצבים בהם תוצאות הפעילות העסקית מראה על הפסדים.   נכון שהפסדים הם לא התוצאה...
הוראת ביצוע חדשה בעניין מיסוי קבוצת רכישה/ ביום 21.4.2013 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 02/2013 (להלן: "ההוראה") בעניין מיסוי קבוצות רכישה. חובה לציין כי פרסום ההוראה הגיע באיחור ניכר ולא ואופנתי . כידוע המחוקק...
מקרקעין במתנה יחוייבו במס רכישה לפי שווי הקרקע בלבד ללא המבנה שכן הבניה נעשתה לאחר הענקת המתנה - אבירם דקל - ו"ע 31691-03-10/ איש אחד, שהיה לו מגרש, נתן את המגרש במתנה לבנו. הבן בנה על המגרש מפעל. הם שכחו לדווח על הענקת המתנה במועד. 5 שנים אחר...
במסגרת הטבות המוענקות ע"י המדינה לנכים ועיוורים (90%-100%), גם רשות המיסים מסייעת לאותם נכים / עוורים וזאת, בין היתר, על ידי מתן הקלות, הנחות ו/או פטורים ממס עד לתיקרה מסוימת. סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א –...
את הפטור ממס לפי סעיף 49ב (5) יש לחשב כאילו ביקש אותו המוריש ואז 49ז מתייחס למוריש וגם - תיקון 55 בסעיף 49(ז) הוא תיקון מבהיר/   יורש שקיבל דירה בירושה זכאי לפי סעיף 49ב(5) למכור אותה בפטור ממס אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים: 1. טרם...
השלכות סיום תוקפה של הוראת השעה - מס שבח / בתאריך 5.5.2013 יפקע תוקפה של הוראת השעה לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע דירות), תשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה") אשר באה לעולם בתחילת שנת 2011 במטרה להגדיל את היצע הדירות על מנת להביא לירידת...
אופציות עובדים – תוספת מימוש משתנה/ ביום 2.4.2013 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בעניין אופציות לעובדים בנושא חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד. הצורך בבקשה מראש נשוא החלטת המיסוי לעיל קשורה במנגנון בו השתמשה חברה מסוימת לפיו תוספת...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.