העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 20.02.2020

תסדיר: 2020-02-20

דעות מס

הוראת ביצוע חדשה בעניין מיסוי קבוצת רכישה/ ביום 21.4.2013 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 02/2013 (להלן: "ההוראה") בעניין מיסוי קבוצות רכישה. חובה לציין כי פרסום ההוראה הגיע באיחור ניכר ולא ואופנתי . כידוע המחוקק...
מקרקעין במתנה יחוייבו במס רכישה לפי שווי הקרקע בלבד ללא המבנה שכן הבניה נעשתה לאחר הענקת המתנה - אבירם דקל - ו"ע 31691-03-10/ איש אחד, שהיה לו מגרש, נתן את המגרש במתנה לבנו. הבן בנה על המגרש מפעל. הם שכחו לדווח על הענקת המתנה במועד. 5 שנים אחר...
במסגרת הטבות המוענקות ע"י המדינה לנכים ועיוורים (90%-100%), גם רשות המיסים מסייעת לאותם נכים / עוורים וזאת, בין היתר, על ידי מתן הקלות, הנחות ו/או פטורים ממס עד לתיקרה מסוימת. סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א –...
את הפטור ממס לפי סעיף 49ב (5) יש לחשב כאילו ביקש אותו המוריש ואז 49ז מתייחס למוריש וגם - תיקון 55 בסעיף 49(ז) הוא תיקון מבהיר/   יורש שקיבל דירה בירושה זכאי לפי סעיף 49ב(5) למכור אותה בפטור ממס אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים: 1. טרם...
השלכות סיום תוקפה של הוראת השעה - מס שבח / בתאריך 5.5.2013 יפקע תוקפה של הוראת השעה לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע דירות), תשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה") אשר באה לעולם בתחילת שנת 2011 במטרה להגדיל את היצע הדירות על מנת להביא לירידת...
אופציות עובדים – תוספת מימוש משתנה/ ביום 2.4.2013 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בעניין אופציות לעובדים בנושא חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד. הצורך בבקשה מראש נשוא החלטת המיסוי לעיל קשורה במנגנון בו השתמשה חברה מסוימת לפיו תוספת...
פיצוי בגין הסתגלות לאחר פיטורין חייב במס. פיצוי בגין עגמת נפש לא חייב/   מסופר על מנהל שכיר שפוטר מעבודתו בחברה.המנהל פנה לבית הדין לעבודה על מנת לקבל פיצוי בגין הפיטורין וכן בגין עגמת נפש, פגיעה בשמו הטוב ופגיעה נפשית שפגעו בו לטענתו. במהלך...
סיווג העסקה כעסקת קומבינציה בדיעבד במקרה בו הקבלן בנה את הבניין ללא רשות של בעל הקרקע - קמחי אברהם עמ"ש 1232/02/ עסקת קומבינציה היא עסקה בה נמכרת חלק מהקרקע תמורת שירותי בניה. ההסכם מפרט איזה חלק מהקרקע נמכר, ואילו שירותי בניה מתקבלים בתמורה...
הצעת החוק של שלי יחימוביץ' בעניין פרסום הטבות מס לחברות גדולות / ח"כ שלי יחימוביץ הגישה לאחרונה יחד עם חברי כנסת נוספים הצעת חוק לפיה חברות ציבוריות יהיו מחויבות לחשוף את הטבות המס שהן מקבלות מן המדינה.   הצעת החוק הוגשה, בין היתר, ...
דירה בבניה תיחשב "דירת מגורים" לצורך מס רכישה רק אם יש התחיבות של המוכר לסיים את בנייתה, ולא מספיקה התחייבות של הרוכש. ע"א 3440/11 יהונתן לנגר/ הגדרת דירת מגורים לצורך מס רכישה שונה מההגדרה לצורך הפטורים ממס שבח. לצורך מס שבח, דירה...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.