העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 29.02.2020

תסדיר: 2020-02-29

דעות מס

גילוי מרצון – אפשרי למרות הפרסומים לגבי חשיפת בעלי החשבונות של בנק ‏HSBC‏ בג'רזי לאחרונה פורסם בעיתון הבריטי "טלגרף" ובכלי התקשורת, כי ‎‎רשויות המס בבריטניה קיבלו רשימה מלאה של בריטים ואזרחים זרים, בהם מאות...
האם הכנסה מדיבידנד מחברה זרה לתושב חוזר ותיק או לעולה חדש, פטורה בכל מקרה?      / עפ"י סעיף 14 לפקודת מס הכנסה, עולה חדש (להלן: "עולה") ו/או תושב חוזר ותיק זכאים לפטור ממס בגין הכנסתם ממקורות סעיפים 2, 2א, ו-...
פתיחת שומה לפי סעיף 147 רק במקרים חריגים, בייחוד אם מדובר בשומה בהסכם, כך לפי פס"ד איתמר מחלב ע"א 7726/10/ רואה חשבון ביצע תכנון מס בשנת 2003, בו הקים חברה חדשה ומכר לה את מניות החברה הקודמת שלו. כך הצליח להפחית את המס מ 25...
פטור ממס שבח במכירת חלק בנכס /  לא אחת מתעוררת שאלה בדבר הענקת פטור (מלא או חלקי) מתשלום מס שבח בעבור מכירת זכות חלקית, שנתקבלה בירושה, בבנין דירות מגורים שזכויות בו מוחזקות בבעלות משותפת של כל היורשים. ביום 9.10.2012 פורסמה החלטת מיסוי חדשה...
מבחן "יסודיות הטעם המסחרי" בעסקה מעורבת מטרות, לצורך בחינת עסקה כעסקה מלאכותית לאור פס"ד סגנון שירותי תקשוב/   לפני מספר חודשים דחה בית המשפט העליון את הבקשה לקיים דיון נוסף בשאלות שעלו בפסק דין סגנון שירותי תקשוב בעליון (ע"...
תיקון 75 לחוק מסמ"ק – מס בשל עיכוב הבניה/ ביום 15.10.2012 פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס בשל עיכוב בבנייה למגורים)(תיקון 75) התשע"ג – 2012 (להלן: "הצעת חוק"). עפ"י הצעת החוק מוצע, כי יוטל מס...
מתן אישור קיזוז הפסדים הוא מהותי ולא טכני, וגם - מס הכנסה רשאי לסווג מכירת מקרקעין כמכירה פירותית במקרה בו מיסוי מקרקעין מיסה את העסקה כהונית, אך ההחלטה כפופה לכללי המשפט המנהלי/ בפס"ד פלומין (ע"מ 038937-01-1) שניתן לאחרונה, נדונו...
האם המידע שמסרתם לרשות המסים מוגן?/ לפני מספר ימים ניתנה החלטה על ידי כב' השופטת נחמה נצר מבית המשפט המחוזי בבאר שבע המעמידה בספק את ההגנה המלאה לה צופה נישום/עוסק לאחר שהוא "מתפשט" מול רשות המסים. בהחלטה שניתנה בע"מ 16219-03-12 נעתרה...
סוגיות מס ותכנון מס לאור פס"ד אביעד פרל (ע"א 8500/10) /  בפסק הדין אביעד פרל (ע"א 8500/10) קובע בית המשפט העליון כי: 1. מכירת מניות שבוצעה רק על מנת לחסוך במס היא עסקה מלאכותית ויש להתעלם ממנה. 2.   חלוקה של...
אסור ללקוח לדרוש חשבונית טרם תשלום, אם הספק מדווח על בסיס מזומן - תיקון 42 לחוק מע"מ והוראת שעה/ לפני כשנתיים תוקן חוק מע"מ בתיקון 41 ונקבע שמועד אירוע המס במתן שירות יהיה מועד קבלת התמורה, ולא מועד סיום השירות כפי שהיה קבוע עד לתיקון . (...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.