העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 29.02.2020

תסדיר: 2020-02-29

דעות מס

מיסוי תווי שי לחג /   לרגל החג הבא עלינו לטובה ולשמחה, עובדים מקבלים ממעבידם מתנה / שי לחג. מתנה לחג יכולה להיות הן בכסף והן בשווה כסף כדוגמת תווי קניה, סלסלת מתנות וכיו"ב. בהתאם להוראות סעיף 2(2)(א)לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א...
  פיצלתם דירה למספר יחידות נפרדות? יהיו לזה השלכות מיסוי במכירה./ פיצול דירה למספר "דירות משנה" אסור על פי החוק, והמבצע אותו מבצע עבירה. לפני כשנה נקנס בקנס גבוה מאד אדם שפיצל דירה בת"א למספר יחידות משנה. מעבר לכך, פיצול...
 שומה תחת חקירה – האם חוקי ?    לאחרונה אנו עדים לתופעה שבה פקידי רשויות המס "האזרחיים" מפעילים לחץ על נישומים תוך כדי "איום", כי אם הנישום לא ישלם את אשר דורש ממנו פקיד המס, יעביר הפקיד את תיקו לחקירה...
ניתן לרשום בדיעבד עוסק אילתי אם העניין צודק ומביא למס אמת/   במכירות שביצעה באילת לא חייבה במע"מ, וזאת לפי חוק אס"ח.  לפי חוק אס"ח, כדי שתוכל לקבל את ההטבה של פטור ממע"מ, החברה חייבת למלא מספר דרישות כגון: לרשום את...
אושר בכנסת - חפיפה בין מועד החיוב למועד הוצאת החשבונית/   מליאת הכנסת אישרה ביום ד' (21.03.2012) בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מע"מ, לפיו עוסק ייתן ללקוח חשבונית מס רק לאחר קבלת תמורה. עוד קובעת ההצעה, מספר הקלות משמעותיות עבור...
פריסת שבח אפשרית גם לתקופה בה המוכר לא היה בעלים של הנכס, אם הוא נכנס לנעלי המעביר. וגם - מה השלכות המושג "מושע" - מכירת חלק בלתי מסוים בקרקע/ לאחרונה יצאה החלטה של ועדת ערר (ו"ע גוטצייט 1290-09) העוסקת בשתי סוגיות מעניינות: 1. פריסת...
        ממתי רכישת תחנת דלק מהווה תכנון מס?/    קבלנים המבצעים יותר מפרויקט אחד באותה החברה מיחסים את הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון לפי הוראות סעיף 18(ד) לפקודת מס הכנסה. הסעיף קובע מנגנון לפיו הוצאות הנהו"כ...
במכר דירה - מהו "יום המכירה" כאשר נחתם "הסכם" ולאחריו ה"חוזה" ! / במכר דירה - מהו "יום המכירה" כאשר נחתם "הסכם" ולאחריו החוזה (ניתן ב- 23/2/12) ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין דנה בפרשת לוביא (ו...
מס על עיזבון/ירושה לאור רוח הדברים ולאור פרסום הצעת החוק שבכוונתם של חברי הכנסת ובראשם ח"כ שלי יחימוביץ בעניין החייאת מסה עיזבון, משרדנו מצא לנכון להציג סקירה ולו על קצה המזלג בעניין המס על העיזבון. חוק מס עיזבון, התשי"ט-1949 (להלן:...
ברכישת קרקע בשטחים הרוכש חשוף לתשלום כפל מס – מס רכישה ואגרת רישום  / בימים אלו יצא פסק דין מבית המשפט העליון, המאפשר תשלום כפל מס ברכישת זכות במקרקעין באיזור יהודה ושומרון. מדובר על בג"צ מושיקו מלכה 5324/10, ולהלן נסביר את הסוגיה:...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.