העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 29.02.2020

תסדיר: 2020-02-29

דעות מס

  בית המשפט הציב  רף מוסרי לשלטונות מע"מ/   בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בירושלים מפי השופטת כב' מזרחי בענין חברת ר.ד.מ.פ נגד מנהל מע"מ(ע"מ 356/08) הציב למעשה ביהמ"ש והציב רף מוסרי...
אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות – לצאת קירח מכאן ומכאן/   במכירת הנכס הראשון, דרשה בניכוי 4 מליוני ש"ח בגין דמי ניהול ששילמה לחברת האם. מסמ"ק הכיר רק ב1,800,000 ש"ח מתוך 4 מליוני ש"ח דמי ניהול. אשטרום...
הארכת תוקף התקנה בעניין עבודה במשמרות עד תום 2012 ביום 13.02.2012 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת התקופה למתן הטבות במס לעובדים במשמרת שנייה ושלישית במפעלים תעשייתיים, עד תום שנת 2012 וזאת במסגרת תיקון בתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד...
החישוב המאוחד הוא ברירת המחדל לפי הפקודה. מדובר בעיקרון לפיו הכנסות התא המשפחתי ימוסו כחטיבה אחת. למרות זאת, קובע סעיף 66 כי רשאי הנישום לבצע חישוב מס נפרד לשני בני הזוג, ובלבד שההכנסות אינן תלויות אחת בשניה. בהמשך הסעיף נקבעים מספר חזקות בהן יראו...
"מותו" של החישוב המאוחד לבני זוג בעקבות פסק דין שקורי ומלכיאלי בעליון ? ביום 1.2.2012 ניתנה החלטה בעליון בע"א 8297/09 פקיד שומה כפר סבא נגד שרה ושחר שקורי ובשני תיקים נוספים שעסקו באותה סוגיית מס שהיא: חישוב מאוחד וחישוב נפרד לבני...
דרכים חוקיות להפחתת מס רכישה. מס רכישה הינו מס המהווה הוצאה ניכרת ברכישת נדל"ן. המס מוטל על עצם הרכישה, ולא תלוי ברווח שנוצר מעליית ערך מקרקעין. ככלל, מס הרכישה מוטל בשיעור של 5% ממחיר הנכס. אולם, אם מדובר בדירת מגורים, שיעורי מס הרכישה...
שומה לפי מיטב השחיטה בחנות פלאפל/ לפני מספר ימים יצא פסק דין בעניין שומות מס לפי מיטב השפיטה שיצאו לחנות פלאפל (ע.מ.5060-06 האחים מ.ר.ש לוי בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ), והתבססו על מספר הפיתות שרכשה החנות. הכל התחיל בבדיקת חנות פלאפל...
   חלוקת עזבון ראשונה בין יורשים פטורה מתשלום מס שבח / סעיף 5 (ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע: "לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או...
רעידת אדמה בעולם המס: חברה זרה תיחשב תושבת ישראל לצורך מס לאחר שהוכח כי השליטה והניהול המהותיים מתבצעים בישראל.   מזה שנים רבות אנחנו - אנשי המס- נתקלים בתכנון מס לפיו מקימים חברה באחד ממקלטי המס (איי הבהאמס במקרה הנדון), מעבירים דרכה...
מקרקעין או מטלטלין? זו השאלה בעקבות החלטת ועדת ערר שיצאה השבוע / השבוע יצאה החלטה של ועדת ערר בעניין מלונות צרפת ירושלים  (ו"ע 2010-01) בעל בית מלון החליט למכור את המלון שבבעלותו. מכיוון שמוטל מס רכישה של 5% על המכירה, הרוכש ביקש לפצל...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.