העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 29.02.2020

תסדיר: 2020-02-29

דעות מס

רוכשי דירות היזהרו: יתכן ומס הרכישה שתחויבו בו יהיה גבוה יותר ממה שחשבתם! נקבע שמס רכישה יוטל גם על חלק מהתשלום לעו"ד העסקה / מס רכישה מוטל על שווי הרכישה של המקרקעין. כדי לקבוע מהו שווי הרכישה, מעיין מס שבח בהסכם בין הצדדים ולרוב גם מקבל...
יש להפחית משווי הרכישה את סכום הפחת שנדרש בפועל, ולא את הפחת שניתן היה לדרוש/ לצורך חישוב רווח הון או שבח, יש לחשב את יתרת המחיר המקורי (או יתרת שווי רכישה) כך שמפחיתים מהמחיר המקורי את הפחת שדרש הנישום במשך השנים. בחוק מיסוי מקרקעין, פחת מוגדר...
גילוי מרצון – אנונימיות וחיסיון /  ביום 26.6.2012 החליטה רשות המיסים להאריך את תוקפה של     גילוי מרצון - הוראת השעה, שהייתה אמורה להסתיים ב 30.6.0212, עד ליום 27.9.12.    יתרונות לא מעטים הביאה...
מכה קשה להרבה מלכרים ומוסדות כספיים בארץ:פס"ד בני יהודה קובע כי יבוא נכס בלתי מוחשי חייב במע"מ, ולכן קבוצה שמביאה שחקן לישראל חייבת במע"מ על הסכומים ששילמה לקבוצה בחו"ל ממנה נרכש כרטיס השחקן/.   שחקן כדורגל או כדורסל שהופך...
"עצמאי" זכאי לפיצויי פיטורין – כיצד יש לחשבם ?/ העוסקים בתחום המיסים (על כל גווניו) יודעים עד כמה מדובר בתחום רחב אשר משיק גם לתחומים רבים ונוספים שלא תמיד עורכי הדין בכלל והציבור בפרט ערים להשלכות המס שעלולות להיות: הן בעת החתימה על...
     מיסוי דירות מגורים - מדוע זה מסובך כל כך? /  ידוע לנו שכל תא משפחתי בישראל זכאי פעם בארבע שנים (או פעם בשנה וחצי אם מדובר בדירה יחידה)לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים.  נזכיר, שעל מנת להלחם במחירי בדיור, חוקקה הממשלה...
מכירה נייר ערך בחסר/ כידוע, המסחר המודרני מביא לעולם מגוון רחב של צורות התקשרות לרבות בשוק ההון, כאשר אחת מהן היא מכירת נייר ערך בחסר. צורת התקשרות זו נולדה עקב מספר צרכים מיידים בעסק כגון גיוס הון לתקופת זמן קצובה בתנאים נוחים. הרעיון העומד מאחורי...
 העברת פעילות לא תיחשב מכירה במקרים מסויימים - בעקבות פס"ד גוזני / שמחוני 1024/07   לחברת שמחוני 3 בעלי מניות:  יוסי שמעוני (67%) והאחים גוזני (17% כל אחד) בשנת 2003 החליט שמעוני לשנות את תחום הפעילות של החברה,  מתחום...
הכנסות מהימורים, מהגרלות ומפרסים/ במסגרת תיקון 134 לפקודת מס הכנסה, ביום 1.7.2003 נכנס לתוקף סעיף 2א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") הקובע,  כי הכנסות מהימורים, מהגרלות ומפרסים של תושב ישראל, בין...
תוספת מטרת "התיישבות" למטרות מוסד ציבורי - תיקון 191 לפקודת מס הכנסה/ מוסד ציבורי זכאי להטבות שונות במס. מוסד ציבורי לא ישלם מס על הכנסותיו שהן חלק מהמטרות שלו, יהיה פטור ממס שבח וישלם מס רכישה מופחת, ועוד הטבות. ההטבה המשמעותית ביותר...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.