העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ג' 24.04.2018

תסדיר: 2018-04-24

נקודות זיכוי - מה זה ?

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
642
תאריך: 
13/12/2012
מחבר: 

אברהם רוזנברג, עו"ד (יועץ מס)

עורך דין (יועץ מס) אברהם רוזנברג.

עורך דין (יועץ מס) רוזנברג פרסם חומר מקצועי בתחומי התמחותו במסגרת תפקידו כעורך דין במשרד גולדמן ושות'.
במסגרת זו נמנה גם על צוות עיתון מס פקס - העיתון המקצועי לענייני מסים.

 

נקודות זיכוי - מה זה ? /
♦ פרק שלישי לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה"), הינו פרק הניכויים והזיכויים.
בטרם נ
סביר מהן נקודות זיכוי ואיך נקודות הזיכוי משפיעות על תוצאת מס ההכנסה שאנו משלמים, נציין כי נקודות זיכוי הוא מנגנון הטבה להפחתת תשלום מס ההכנסה שניתן אך ורק ליחידים קרי, תאגידים (חברה, עמותה וכיו"ב) אינם נהנים ממנגנון ההטבה שבמסגרת נקודות הזיכוי.
עוד נציין, כי כל יחיד הזכאי לנקודות זיכוי, יהנה מההטבה של הפחתת מס בהתאם לנקודות הזיכוי מהגיעות לו, במסגרת החישוב החודשי של תלוש המשכורת או במסגרת הדו"ח השנתי של עצמאי, ואין זה משנה אם הכנסתו הינה ממשכורות כשכיר, או כהכנסה מפעילות עצמאית, לעניין שוווי נקודות הזיכוי ו/או סה"כ נקודות הזיכוי המגיעות לאותו היחיד.
♦ נקודת זיכוי הינה סכום מס קבוע (לפי סעיף 33א' לפקודה 2,580 ש"ח שווי נקודה אחת לשנה,נכון לינואר 2012), אשר מהווה זיכוי/הנחה מסה"כ המס הכנסה אותו חייב היחיד לשלם על הכנסתו, לדוגמה: אם לאדם הייתה הכנסה בסך של 100,000 ש"ח בשנה ותוצאת המס לפני נקודות זיכוי הינה 11,000 ש"ח אזי, לפני תשלום המס ע"ס 11,000 ש"ח כאמור, יש לקחת בחשבון את שווי נקודת הזיכוי בסך של 2,580 ש"ח ולהוריד את שווי זה (2,580) מהמס הכולל לתשלום (11,000) ואז לשלם מס סופי לאחר נקודות זיכוי בסך של 8,420 ש"ח (8,420=11,000-2,580).
פרק שלישי לפקודה מונה סעיפים המקנים נקודות זיכוי כאשר חלקם מהווים "נקודות זיכוי בסיסיות" כלומר, נקודות זיכוי הניתנות לכל אדם וחלקם ניתנות בהתאם לנתונים אישיים, אינדיוידואלים של כל אדם.
בהתאם לסעיפים 34 ו- 36 לפקודה, מגיעות לכל תושב ישראל 2.25 נקודות זיכוי בשנה.
בנוסך לאמור לעיל, לאישה, בהתאם לסעיף 36א לפקודה, מגיעה, בנוסף ל- 2.25 נקודות הזיכוי האמורות, עוד חצי נקודת זיכוי בגין היותה אישה.
סה"כ נקודות זיכוי בסיסיות, לגבר 2.25 ולאישה 2.75, נקודות זיכוי.
♦ דוגמאות לנקודות זיכוי אישיות:
לפי סעיף 35 לפקודה, נקודות זיכוי לעולה חדש; לפי סעיף 39א נקודות זיכוי לחייל משוחרר; לפי סעיף 40 לפקודה, נקודות זיכוי בעד ילדים וכיו"ב.
בהמשך לאמור לעיל, אומנם לנקודות זיכוי, לכאורה, זכאים רק יחידים, אך הפרק השלישי לפקודה מתייחס לא רק לנקודות זיכוי ליחיד אלה לזיכויים בכלל.
בפרק שלישי לפקודה קיימים עוד סוגים של זיכויים שהם לא במסגרת נקודות זיכוי והם ניתנים גם ליחידים וגם לתאגידים לדוגמה: לפי סעיף 46 לפקודה, זיכוי עבור תרומה למוסד ציבורי; לפי סעיף 46א זיכוי בגין תרומות למו"פ (מחקר ופיתוח).

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.