העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 20.02.2020

תסדיר: 2020-02-20

דעות מס

סעיף 85 גובר על סעיף 107 לחוק וגם - זכות במקרקעין תכלול גם זכויות חוזיות שאינן נכללות בחוק המקרקעין - וע 710/10/ 1. היחס בין סעיף 107 לסעיף 85: סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מעניק למנהל סמכות להארכת כל מועד הקבוע בחוק, אם מצא זאת נחוץ. סעיף 85 קובע...
איסור פלילי בהלבנת הון על הוצאת כספי מהגרים לא חוקיים לחו"ל/ ביום 3.6.2013 מליאת הכנסת אישרה סופית את הצעת חוק לאיסור הלבנת הון (הוראת השעה), התשע"ג-2013, שהגישה הממשלה. הצעת החוק קובעת כי האיסור להוציא כספים עבור מסתנן תהא עבירת מקור לפי...
כאשר אנו מטפלים במכירת נכס מקרקעין שנרכש לפני שנים רבות, לפעמים אין לפנינו את הנתון של שווי הרכישה. במקרים כאלו עלינו: לנסות לאתר את המסמך בעזרת פניה לעורך הדין שטיפל בעסקה הקודמת. לפנות למיסוי מקרקעין בבקשה לקבל את השווי המעודכן אצלם...
במאמרנו מגיליון מס פקס מס. 661, התייחסנו לדין החדש בנושא של חריגות בניה, בדגש על הסמכות החדשה שניתנה לרשויות, להגיע להסדר עם הנאשמים כחלופה לכתב אישום. נדמה כי גם בתי המשפט אינם שוקדים על השמרים, ולאחרונה ניתנה החלטה יוצאת דופן המזכה נאשמים בחריגות...
דירת נופש לא תיחשב דירת מגורים לצורך מס רכישה - וע פקר 1361-06/ ברכישת דירת מגורים מחושב מס הרכישה באופן שונה מאשר ברכישת מקרקעין רגילים. במקרה שלנו, רכשו דירה בפרויקט המיועד לתיירות, כאשר בהסכם הרכישה נקבע שהדירה צריכה להיות זמינה להשכרה לנופש...
תביעה ייצוגית נגד המדינה לרבות נגד רשות המיסים/   אחד הכלים היעילים העומדים לרשותו של האזרח הקטן מול גופים גדולים הינה התביעה הייצוגית שעיקר מטרתה היא לרכז דרך תובע אחד המכונה "תובע מייצג" תביעות של אלפים בד"כ בסכומים קטנים שיחד...
      חריגות בניה - הדין החדש / כידוע, חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (להלן:"החוק") מסדיר את פעולותיהם של מוסדות התכנון ב ישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית וכולל התייחסות לפירוט העבירות העונשין והאמצעים לאכיפת החוק...
      בביטול עסקה במקרקעין, משיבים המוכרים לרוכשים את התשלומים שקיבלו, ולעיתים בתוספת פיצוי כלשהו, והמוכרים מקבלים בחזרה את המקרקעין שמכרו.   במקרה שאכן מדובר בביטול אמיתי, יחזירו גם רשויות המס את המס שנגבה בעסקה – מס...
 אי הכרה בהפרשה המבוססת על חוות דעת קקיונית, אי הכרה בהוצאת דמי ניהול שלא הוכח ששולמו ולא ברור מדוע נדרש לשלמם, זקיפת יתרת חובה לבעלים כדיבידנד ע"מ 555-06 ונטורה אלי סוגיה ראשונה – התרת הוצאות הפרשה ודמי ניהול: לפעמים, חוצפה של...
קיזוז הפסדים בעסק - אין חולק, כי ניהולו של עסק הינו מלאכה לא קלה שכן, חיי העסק דינמיים הם וגרף הפעילות מראה עליות וירידות. בין היתר לאור האמור, ישנם מצבים בהם תוצאות הפעילות העסקית מראה על הפסדים.   נכון שהפסדים הם לא התוצאה...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.