העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 01.10.2020

תסדיר: 2020-10-01

דעות מס

 חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985/ חוק אזור סחר חופשי באילת פורסם באוגוסט 1985. מטרת החוק הייתה לסייע בפיתוח אזור אילת, וגיוון מקורות תעסוקה באמצעות עידוד יזמות בעיר והגדלה של התיירות הנכנסת לאזור. ההטבות לעיר...
   על פי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה - חייב לדווח על כספים שעמו (מזומנים, המחאות ו"שווה כסף") בעת הכניסה לישראל או ביציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בחוק.  הסכום המקסימלי אותו...
 הוראות ניהול פנקסי חשבונות  הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973. הוראות ניהול פנקסי חשבונות הינם כללים לניהול מערכת החשבונות בספרי העסק. הוראות אלה מפרטות אילו רישומים חייב לנהל עוסק בהתאם לאופי העסק והיקף...
  מע"מ בעסקאות מקרקעין בין עוסקים/ מהי עסקת אקראי במקרקעין: כאשר עוסק רוכש מקרקעין מאדם פרטי, נוצרת עסקה לצורך מס שבח, המוגדרת כ"עסקת אקראי". במקרה זה העוסק הוא זה שחייב במע"מ בגין העסקה, לפי תקנה 6ב. דך הפעולה היא זו:...
התיקון לחוק מע"מ, שעבר לאחרונה בקריאה שנייה ושלישית, מקנה הטבה נוספת ליזמים המבצעים תמ"א 38 ופינוי בינוי, ומעניק מע"מ בשיעור אפס לשירותי בניה שניתנים במסגרת פרויקטים אלו. משמעות התיקון: היזמים יוכלו לדרוש את התשומות בגין שירותי...
מהו קיזוז חשבוניות פיקטיביות? חשבוניות פיקטיביות הן חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין. קיזוז חשבוניות פיקטיביות הינה אחת מהעבירות המס הנפוצות והקלות לביצוע. קלות זו קורצת לא אחת לעוסקים רבים ובשנים האחרונות אף לארגוני פשיעה, שהפכו את תופעת קיזוז חשבוניות...
הרחבת חובות הדיווח בהצעת חוק ההסדרים 2015 /    בהצעת חוק ההסדרים 2015, שבינתיים, בשל הנסיבות, כנראה תתעכב "קצת", תורחב חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, החל משנת המס 2015.   על פי סעיף 2(10) להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (...
נגמרו החגיגות! סמכויות נוספות לרשות המיסים להעמקת הגביה/ במסגרת תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה, נתנה בין היתר סמכות לרשות המסים לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל מגבלות מסוימות על נישום חייב, אשר כיום אין אפשרות להטילן לפי פקודת המסים...
קנס פסילת ספרים - סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף/ אחת הסנקציות החריפות בדין לגבי אי ניהול ספרים או ניהולם בסטייה מהותית, הינה קנס על פי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "החוק"). זהו קנס בשיעור של עד 1% מהמחזור המוטל ע...
חובת דיווח בשל הכנסות החייבות במס יסף/ כידוע, החל משנת המס 2013 נכנסו לתוקפן הוראות סעיף 121ב לפקודה (להלן: "הסעיף"), אשר על פיהן מוטל מס על הכנסות גבוהות הידוע בכינויו "מס יסף". עפ"י הסעיף יחיד אשר הכנסתו החייבת עולה על 811...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.