העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 31.07.2021

תסדיר: 2021-07-31

הממונה על נותני שירות עסקי- מיהו?

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
733
תאריך: 
03/12/2015
מחבר: 

אורי גולדמן, עו"ד

אורי גולדמן, עו"ד

עו"ד אורי גולדמן (שותף - מנהל), בעל השכלה של יועץ מס, מתמחה במיסים (אזרחי ופלילי),באיסור הלבנת הון ועבירות צווארון לבן,
כחלק מנושא זה מתמחה בתת נישה של ייצוג נותני שירותי מטבע (צ'יינגי'ם), חובות דיווח של נותני שירות עסקי, בנושא הימורים באינטרנט,
ועדות עיצומים ועוד. בעל ניסיון ביצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ ועוד.

הממונה על נותני שירות עסקי- מיהו?

כידוע לציבור עורכי הדין ורואי החשבון, תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון מטיל עליהם חובות החל מיום  2.9.15.

החובות החדשות על נותני שירות עסקי, כוללות: זיהוי והכרת הלקוח (כולל באמצעות "טופס הכר את הלקוח"), הערכת סיכון לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בדיקה מול רשימת מדינות וטריטוריות בסיכון ורשימת ארגוני ופעילי טרור (לפני מתן השירות ואחת לחצי שנה) ושמירת מסמכים ל- 5 שנים (הטופס ומסמכי הזיהוי).

בהתאם לתיקון לחוק, ומכיוון שהחובות הללו הן חדשות, היה צורך להקים את הממונה על נותני שירות עסקי (להלן – הממונה), שהינו גוף ממשרד המשפטים, שהוסמך על ידי המחוקק לפקח על ביצוע החובות המוטלות על נותני השירות העסקי. הדבר דומה לגופים המפקחים על הבנקים, על נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים), חברות הביטוח וכיוב'.

כיצד מתכוון הממונה לפקח? באמצעות ביקורות שוטפות במשרדי עורכי דין ורואי חשבון.

יצויין, וכך גם הממונה דואג להבהיר מעת לעת, כי ככלל הפיקוח לא אמור להתבצע על ידי כניסה למשרד נותן השירות העסקי, אלא על ידי דרישת מסמכים מרחוק (פניה בכתב). עם זאת, מטבע הדברים, במקרים בהם מתעורר חשש להפרת הוראות החוק, או במקרה בו נותן השירות אינו משתף פעולה עם דרישת המסמכים מרחוק, יהיו המפקחים רשאים להגיע למשרד נותן השירות העסקי לביקורת.

לא נעים, אך ביקורת פיזית תתואם מראש עם נותן השירות העסקי (דהיינו לא ביקורת פתע). בביקורת זו רשאי נותן השירות העסקי לדרוש כי יוזמן גם נציג מהלשכה אליה הוא משתייך (עו"ד / רו"ח).

מעבר להמלצה שלא להגיע למצב של ביקורת פיזית (בכל זאת הדבר אינו נעים), מומלץ לשתף פעולה עם דרישות הממונה "מרחוק", ובלבד שהדרישות ייעשו כדין. בכל שאלה יכול נותן השירות העסקי לפנות בשאילתא לצוות מיוחד בלשכתו שמטרתו לסייע לחברי לשכתו בקיום החובות כאמור.

מומלץ לשמור את מסמכי הזיהוי וטפסי הכר את הלקוח במזכירות המשרד, בקלסר מסודר, כדי שאם כבר נציגי הממונה יגיעו, שלא ייאלצו להסתובב ברחבי המשרד. בקלסר זה, יש לשמור אך ורק את המסמכים הספציפיים.

בנקודה זו נציין ונבהיר, כי מסמכים שלגביהם טוען עורך דין, כי חל עליהם חיסיון עו"ד-לקוח - בהתאם לחוק מופעל עליהם נוהל זהה לנוהל החל במקרה של ביקורת של מס הכנסה / רשות המסים:

המסמכים הנטענים מוכנסים למעטפה סגורה/חתומה ועמם ניגשים הצדדים לשופט, על מנת שיבחן האם אכן חל החיסיון או לא. מטבע הדברים, עם הזמן תיצוק הפסיקה תוכן בענין החיסיון כאמור ואנו תקווה, כי החיסיון לא יכורסם. 

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.