העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.01.2020

תסדיר: 2020-01-19

דעות מס

נדחה בטרומית: שקיפות בהצהרת הון לנבחרי ציבור בכירים   ♦ ביום 06.01.2016 דחתה מליאת הכנסת בקריאה טרומית את הצעת חוק שקיפות בהצהרת הון לנבחרי ציבור בכירים, התשע"ו-2015  שיזם חבר הכנסת רוברט אילטוב (להלן: "ההצעה...
הממונה על נותני שירות עסקי- מיהו? כידוע לציבור עורכי הדין ורואי החשבון, תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון מטיל עליהם חובות החל מיום  2.9.15. החובות החדשות על נותני שירות עסקי, כוללות: זיהוי והכרת הלקוח (כולל באמצעות "טופס הכר את הלקוח...
ביטול דרישת תשלום מס משמעותי בגילוי מרצון ביום 21.09.2015 ובהמשך להודעתה מיום 06.09.2015, הודיעה רשות המסים כי לאור הצלחתו של נוהל הגילוי מרצון (להלן: "הנוהל"), הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות עד ליום 30.06.2016. על פי הוראות...
 הגבלת שכר טרחת עורך דין ברכישת דירה מקבלן - סקירה / לאור פניות רבות למשרדנו בעניין בירור הסטטוס של הגבלת שכר טרחת עורך דין ברכישת דירה מקבלן, מוצג בזאת לנוחיות הקוראים, הקבלנים ורוכשי הדירות, הסטטוס המשפטי בעניין הגבלת שכה"ט, שנכנס לתוקפו...
מיהו PEP (איש ציבור זר) ומדוע עו"ד ורו"ח צריכים להכיר את המושג הזה ? / כידוע, לאור תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, החל מיום 2.9.15 יחולו חובות על עורכי דין ורואי חשבון במסגרת תפקידם כ- "נותן שירות עסקי". בהתאם גם פורסם צו...
מס רכישה - חזקת התא המשפחתי כיחידה אחת / סעיף 9 (ג1א) (2) (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") קובע שיעורי מס רכישה מופחתים ברכישת דירה יחידה. סעיף 9 (ג1א) (2)(ב)(2) לחוק קובע חזקה לפיה "יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג...
 פטור על מכירת דירת מגורים גם אם מה שנמכר הוא לא בדיוק דירת מגורים עא 2100-07 רחל מנחם/  ​בפס"ד נידון מקרה בו ​ אדם שנפטר הוריש בניין דירות ל 13 יורשים. בבניין היו 15 דירות, שאחת מהן כנראה שימשה כמשרד, ועוד זכויות בניה בלתי מנוצלות....
 חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985/ חוק אזור סחר חופשי באילת פורסם באוגוסט 1985. מטרת החוק הייתה לסייע בפיתוח אזור אילת, וגיוון מקורות תעסוקה באמצעות עידוד יזמות בעיר והגדלה של התיירות הנכנסת לאזור. ההטבות לעיר...
   על פי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה - חייב לדווח על כספים שעמו (מזומנים, המחאות ו"שווה כסף") בעת הכניסה לישראל או ביציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בחוק.  הסכום המקסימלי אותו...
 הוראות ניהול פנקסי חשבונות  הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973. הוראות ניהול פנקסי חשבונות הינם כללים לניהול מערכת החשבונות בספרי העסק. הוראות אלה מפרטות אילו רישומים חייב לנהל עוסק בהתאם לאופי העסק והיקף...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.