העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.09.2020

תסדיר: 2020-09-21

דעות מס

 דיבידנד מוטב גם כשסוגרים את הארנק /  בתיקון 235 לפקודת מס הכנסה שתחולתו החל מתחילת שנת 2017, תוקן, בין היתר, סעיף 62א לפקודה שעוסק בבעל מניות מהותי בחברת מעטים, ובלשון העם ב"חברת ארנק". ["חברת ארנק": חברה של שכיר או...
  רשות המסים מקבלת פרטי בנק של עשרות אלפי חשבונות ומקימה צוות יעודי לטיפול בהם בעקבות הסכמי חילופי המידע ובעקבות ה – FATCA, רשות המסים ממשיכה לקבל לידיה מידע נוסף. הפעם המידע נוגע לכ- 30,000 אלף חשבונות  של תושבי ישראל שנוהלו...
המרת כתב אישום בכופר – שבירת "תקרת הזכוכית" עו"ד ישראל בן ציון גולדמן ושות' משרד עורכי דין  בהתאם לרשימת השיקולים המנחים להטלת כופר כסף בעבירות מס, שפירסמה רשות המיסים בשנת 2004, אחד השיקולים המרכזיים נגד הטלת כופר...
הליך הגילוי מרצון – הזדמנות  אחרונה לחסינות מעבירות מס והלבנת הון - עד 31.12.2016 !  עו"ד יעקב גולדמן, עו"ד אורי גולדמן ועו"ד ישראל בן ציון הערה - נוהל גילוי מרצון בנוסחו המפורט הסתיים ביום 31.12.2016   ...
 חובת רישום כעוסק, מגבלת מחזור עוסק פטור, ומה שבינהם /  נכון להיום, אין בפועל במדינת ישראל חובת הגשת דוחו"ת לרשות המיסים על כלל האוכלוסיה, אלא בעיקר על אילו שבחרו להירשם כעוסק במשרדי רשות המיסים, גם מבין אלו שבחרו ברישום עוסק, ניתנת...
נקודה למחשבה – מועד חובת הדיווח לגבי "חוות דעת החייבת בדיווח" -    ביום 9.12.2015 פורסם חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (להלן: "תיקוני חקיקה"). לפיו בין היתר,  הוטלה חובת דיווח...
♦ השכרת עשרות דירות – הכנסה אקטיבית או פסיבית – תלוי מה משתלם לרשות המיסים ♦ בימים האחרונים, נוצר רעש תקשורתי רב על החלטת כבוד השופט אביגדור דורות, בעניין עו"ד שרגא בירן, ע"מ 01-70-37303 בירן נ' פקיד שומה...
♦ דיון בדלתיים סגורות לא מבטיח איסור פרסום פס"ד ♦ לאחרונה התפרסמה החלטה של בית המשפט העליון הדנה בבקשת רשות הערעור רע"א 382/16 ורדה רות יהל נ' פקיד שומה תל אביב 4  (להלן: "ההחלטה" ו- "הבקשה",...
רשות המסים אחרי משכירי הדירות   החשיפות של המשכירים מבחינת מיסוי : ♦ דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים פטורים ממס עד תקרה חודשית של כ- 5800 ₪, בנסיבות מסויימות ותוך בחינת מבחנים מסויימים שנקבעו, עלולה רשות המסים לקבוע כי מדובר בעסק לכל...
ביהמ"ש – תותר הגשת שאלונים בהליכי ערעור מיסים   ♦ בית משפט המחוזי מרכז לוד, נדרש לאחרונה במהלך ההתדיינות בתיק ע"מ 34264-01-13 ניאופרם בעמ נ' פקיד שומה פתח תקווה, לשאלה האם להתיר למערערים הגשת שאלון לפקיד השומה ובו...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.