העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.01.2020

תסדיר: 2020-01-19

דעות מס

הליך הגילוי מרצון – הזדמנות  אחרונה לחסינות מעבירות מס והלבנת הון - עד 31.12.2016 !  עו"ד יעקב גולדמן, עו"ד אורי גולדמן ועו"ד ישראל בן ציון הערה - נוהל גילוי מרצון בנוסחו המפורט הסתיים ביום 31.12.2016   ...
 חובת רישום כעוסק, מגבלת מחזור עוסק פטור, ומה שבינהם /  נכון להיום, אין בפועל במדינת ישראל חובת הגשת דוחו"ת לרשות המיסים על כלל האוכלוסיה, אלא בעיקר על אילו שבחרו להירשם כעוסק במשרדי רשות המיסים, גם מבין אלו שבחרו ברישום עוסק, ניתנת...
נקודה למחשבה – מועד חובת הדיווח לגבי "חוות דעת החייבת בדיווח" -    ביום 9.12.2015 פורסם חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (להלן: "תיקוני חקיקה"). לפיו בין היתר,  הוטלה חובת דיווח...
♦ השכרת עשרות דירות – הכנסה אקטיבית או פסיבית – תלוי מה משתלם לרשות המיסים ♦ בימים האחרונים, נוצר רעש תקשורתי רב על החלטת כבוד השופט אביגדור דורות, בעניין עו"ד שרגא בירן, ע"מ 01-70-37303 בירן נ' פקיד שומה...
♦ דיון בדלתיים סגורות לא מבטיח איסור פרסום פס"ד ♦ לאחרונה התפרסמה החלטה של בית המשפט העליון הדנה בבקשת רשות הערעור רע"א 382/16 ורדה רות יהל נ' פקיד שומה תל אביב 4  (להלן: "ההחלטה" ו- "הבקשה",...
רשות המסים אחרי משכירי הדירות   החשיפות של המשכירים מבחינת מיסוי : ♦ דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים פטורים ממס עד תקרה חודשית של כ- 5800 ₪, בנסיבות מסויימות ותוך בחינת מבחנים מסויימים שנקבעו, עלולה רשות המסים לקבוע כי מדובר בעסק לכל...
ביהמ"ש – תותר הגשת שאלונים בהליכי ערעור מיסים   ♦ בית משפט המחוזי מרכז לוד, נדרש לאחרונה במהלך ההתדיינות בתיק ע"מ 34264-01-13 ניאופרם בעמ נ' פקיד שומה פתח תקווה, לשאלה האם להתיר למערערים הגשת שאלון לפקיד השומה ובו...
תזכיר חוק ביטול ההתיישנות על הליך גבייה מנהלי- זאב בעור כבש   ♦ ביום 16.5.16 פורסם תזכיר חוק ההתיישנות (תיקון מס' 6) (סייג לתחולת החוק על הליך גביה מנהלי), התשע"ו-2016, שהוכן במשרד המשפטים. ♦ עפ"י דברי ההסבר של...
 רכישת בית לצורך הריסתו ובנייה מחדש נחשבת רכישת קרקע   ♦ אביעד ענבי רכש בית קרקע בהרצליה פיתוח, בסכום של 13.5 מליוני ש״ח, באמצעות נאמן. בהצהרה שהגיש למס רכישה כתב שמדובר ב"דירת מגורים" וביקש מדרגות מס רכישה נמוכות...
 אין חיסיון על 'נירות עבודה' של רואה חשבון מבקר ♦ ביום 05.05.2016 דחה בית המשפט העליון, מפי כב' השופט יצחק עמית, את בקשת רשות הערעור שהגיש משרד רואי החשבון הגדול בישראל –  קוסט פורר גבאי את קסירר (להלן: "המבקש")...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.