העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.05.2019

תסדיר: 2019-05-19

נקודה למחשבה – מועד חובת הדיווח לגבי "חוות דעת החייבת בדיווח"

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
745
תאריך: 
29/09/2016
מחבר: 

ישראל בן ציון, עו"ד

ישראל בן ציון, עו"ד

בוגר במשפטים (בהצטיינות) מהקרייה האקדמית קריית אונו . 

נקודה למחשבה – מועד חובת הדיווח לגבי "חוות דעת החייבת בדיווח" - 
 

ביום 9.12.2015 פורסם חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (להלן: "תיקוני חקיקה"). לפיו בין היתר,  הוטלה חובת דיווח על "חוות דעת החייבת בדיווח, ועל "עמדה החייבת בדיווח" כהגדרתם בסעיפים 131ד ו-131ה לפקודת מס הכנסה (ר' מאמרנו מיום 28/07/2016, בגיליון מס פקס מס' 743).

סעיף התחולה (סעיף 5 לתיקוני חקיקה) קובע כי, הוראות אלו "יחולו לגבי חוות דעת כהגדרתה בסעיף 131ד לפקודה שניתנה מיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ואילך, ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדו"ח לשנת 2016 ואילך".

פרשנות תכליתית של הפקודה, הינה כי כנהוג בתיקונים דומים לפקודה, הוראות התחולה מבדילות בין שנות מס שונות, וקובעות תחולת התיקון גם לגבי "חוות דעת החייב בדיווח" החל מדו"ח לשנת 2016 בלבד, ואינם מבדילות בין נישומים שונים ביחס לאותה שנת מס.
 
דברי התיקון אף ברורים מבחינה פרשנית בהתייחס ל"עמדה החייבת בדיווח", ולדיווח בהתאם לחוות דעת בהתייחס לחוק מע"מ, 
אולם, מפניות מייצגים למערכת מס פקס, עולה כי הדין אינו נהיר לגבי תחולת חובת הדיווח על שנים קודמות. עולה, כי רשות המיסים כבר בדו"ח המתייחס לשנת המס 2015, הוסיפה
הצהרה בדבר קבלת חוות דעת החייבת בדיווח (טופס 1345).

במידה ואין מדובר בטעות טכנית, הרי שנראה כי עורכי טופס הדו"ח לשנת 2015 מטעם רשות המיסים, מסיקים מלשון סעיף התחולה, כי משניתנה חוות הדעת לאחר תאריך 1/1/16, הרי שבמידה והיא מתייחסת לשנים קודמות כגון שנת 2015 (ואף שנים קודמות יותר, במידה והדו"ח מוגש באיחור), הרי שהינה חייבת בדיווח בדו"ח המתייחס לשנת המס הרלוונטית.


פרשנות זאת נוגדת את ההיגיון ואת עיקרון הוודאות שבחוקי המיסים, ויוצרת מצב אבסורדי לפיו שני בעלי עסק דומה שהשתמשו באותה חוות דעת (במידה והיא מחייבת דיווח) לגבי אותה שנת מס 2015, והגישו את הדוחות באותו המועד, הראשון קיבל את חוות הדעת ביום 31/12/15 והשני קיבל את חוות הדעת ביום 1/1/16- הראשון יהיה פטור מלהצהיר בדו"ח על חוות הדעת ואילו השני חייב.


טרם נתקבלה הבהרת לרשות המיסים, אך כבר כעת דבר אחד ברור: ככל שקיבלו הנישומים את חוות הדעת לפני יום 1/1/16 ודאי שאינם חייבים בדיווח על חוות הדעת בדו"ח לשנת 2015, גם ככל וחוות הדעת עומדת בשאר התנאים המחייבים דיווח ואף יוצרת "יתרון ממס" בהתייחס לשנה זו. 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.