העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 09.12.2019

תסדיר: 2019-12-09

מס שבח

שיהוי בהגשת בקשה לפרישת מס שבח מונעת הגשתה

זאב ויפה גפן (להלן: "העוררים") נישאו בשנת 1972 ובשנת 1979 רכשו מבנה מסחרי בתל אביב. הנכס נרשם על שמם בחלקים שווים והושכר לדיירים. בנובמבר 2007 מכרו העוררים את הנכס, והעסקה דווחה לרשויות המס בינואר 2008. הדיווח כלל את שמות העוררים אך לא נתבקשה פריסה של הרווח. בהתאם לנתונים שמסרו העוררים, נערך חישוב המס על ידי מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב-יפו (להלן: "המשיב"), כאשר כל השבח מהעסקה יוחס לעורר 1 (זאב) בלבד. באוגוסט 2008, הגישו העוררים השגה מפורטת שהתייחסה בין היתר, לניכויי מס רכוש וניכוי הוצאות.

אימתי יחול הפטור ממע"מ בגין רכישת "דירת מגורים"

♦ חברת י.ו.מ.מ. נכסים והשקעות בע"מ (להלן:"המערערת") רכשה נכס בירושלים שהינו חלקת מקרקעין כבת 734 מ"ר עליה היה בנוי מבנה בגודל של כ-200 מ"ר בן ארבעה חדרים. את החלקה רכשה המערערת בשני שלבים: האחד ביום 31.12.07 תמורת כ-4,500,000 ש"ח עבור 2/3 מהנכס; והשני ביום 18.02.08 תמורת 600,000$ (2,161,200 ש"ח) עבור יתרת השליש. המוכרים של החלק הראשון במקרקעין דיווחו על העסקה לרשויות מיסוי מקרקעין בשתי הצהרות שונות: האחת על מכירת דירת מגורים בשווי מחצית התמורה, לגביה נתבקש פטור מתשלום מס שבח; והשנייה על מכירת קרקע בשווי המחצית השנייה, בתשלום מס.

פטור ממס שבח בגין מכירת דירת ירושה לאחר חוק הגדלת ההיצע

♦ העוררים הינם יורשיה של חנה שחם ז"ל אשר רכשה בשנת 1959 דירה, בה התגוררה עד שנת 2003 (להלן: "הדירה הראשונה"). בסמוך לשנת 2002 ירשה המנוחה 5% מהזכויות בדירה ברחוב שינקין בת"א (להלן: "הדירה בשינקין"). ביום 7.10.2002 נמכרה בדירה בשינקין ולפי בקשתה הופטרה המנוחה מתשלום מס שבח בגין מכירת חלקה בדירה זו. יוער, כי ביום 8.1.2001 ביקשה המנוחה לבטל את הפטור האמור אולם בקשתה זו נדחתה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (להלן: "המשיב").

דירת נופש אינה דירת מגורים לעניין חוק מיסוי מקרקעין


המחלוקת בערעור זה נסובה סביב השאלה מה דינה של "דירת נופש" לצורך חיוב במס שבח לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין או "החוק")? האם יש לראותה כ"דירת מגורים", באופן המזכה את המוכר בפטור ממס שבח, או שמא יש לראותה כדירה "רגילה", אשר אינה מקנה למוכרה הטבה מיסויית מיוחדת?

מהי התמורה בעסקת תמורות לעניין מס שבח?

מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

מהי התמורה בעסקת תמורות לעניין מס שבח?/
 


מהי עסקת תמורות?

עסקת תמורות היא עסקה בה נמכר ליזם מגרש, ובמקום לקבוע מחיר סופי למגרש, קובעים מנגנון לפיו סכום התמורה יהיה אחוז מסויים מסך התקבולים של היזם ממכירת הדירות. (עסקת תמורות שונה מעסקת קומבינציה שבה מקבל בעל הקרקע שירותי בנייה בתמורה לחלק מן הקרקע שהוא מוכר לקבלן).

הועם זוהרה של "דירת המגורים המזכה"

♦ ביום 1.1.2014 תחל השחיקה ההדרגתית במעמדה המועדף, לצרכי מס שבח, של דירת המגורים המזכה.
העילות לשחיקה הצפויה הן אלו:
 
1.תבוטל האפשרות למכור דירת מגורים מזכה, בפטור ממס שבח, אחת לארבע שנים (לגבי דירות קיימות יחול ביטול הפטור

תחולת הלכת השיתוף בהעברת זכות מקרקעין בין בני זוג

 ♦זהו ערר על החלטת המשיב אשר דחה השגת העוררים וחייב אותם במס בגין העברת מקרקעין נושא הדיון בין בני זוג מבעל לאשתו. המשיב ראה בפניה אליו בקשה לתיקון שומה, דחה את הבקשה וחיב את העוררים במס, לא קבל את טענת העוררים בפניתם אליו כי מדובר ברכוש משותף בין בעל ורעיתו כבני זוג הנשואין כדמו''י וכי בתוקף זה, אין כאן העברת מקרקעין שחייבת במס וכאן חל סעיף 69 לחוק.

תב"ע חדשה אינה בהכרח יוצרת אירוע מס ויום רכישה חדש

♦ ביום 30.10.2009 מכר העורר את דירת המגורים שלו, ששטחה 142 מ"ר (127 מ"ר עיקרי ו-14.28 מ"ר ממ"ד) בראש העין, התמורה במכירה הייתה 2,225,000 ש"ח. בגין המכירה ביקש העורר פטור ממס שבח ע"פ סעיף 49(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק"). העורר רכש את הדירה ביום 25.5.1992, בגין הרכישה הוגש דיווח ושולם מס רכישה על מלוא הזכויות בדירה.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן