העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 03.12.2021

תסדיר: 2021-12-03

חובת מקדמה - כהוראת קבע (תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין)

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
705
תאריך: 
19/06/2014
 

​♦  ביום 1.6.14 פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78), התשע"ד-2014. (להלן:"התיקון").

♦  בהתאם לתיקון נקבע, כי חובת תשלום המקדמה על הרוכש, שהתווספה בתיקון 70 והוארכה מעת לעת ע"י רשות המסים תהפוך להוראת-קבע בהתייחס לעסקאות החל מיום 1.6.14. בנוסף תוקנו מספר שינויים במנגנון הקיים.

 ♦לקריאת חומר נוסף בענין חובת המקדמה ר' גם במאמרנו: תשלום מקדמה מס שבח על ידי רוכש זכות במקרקעין.
 
מעבר לכך שהתיקון הפך את חובת המקדמה להוראת קבע, קבע התיקון שינויים שונים, בניהם: שיעור מקדמה של 7.5% לגבי חבר-בני-אדם וכן נוספה התייחסות למכירה של מקרקעין המהווים מלאי עסקי ולמקרקעין שהינם דירת מגורים מזכה החייבת במס לפי שיטת החישוב הליניארי המיוחד.
 
בנוסף, כחלק מהלקחים שהפיקה רשות המסים מיישום הליך המקדמה בפועל, הוחלף במסגרת התיקון מנגנון הקטנת המקדמה ותוקנו תיקונים טכניים נוספים כמפורט בתיקון.


מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.