העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 11.07.2020

תסדיר: 2020-07-11

חשבוניות פיקטיביות

שומה לפי מיטב שפיטה בשל חשבוניות פיקטיביות

♦ המערער הינו בעל מניות ובעל השליטה בחברת נוף לוד בע"מ (להלן: "החברה"). לטענת המשיב, הליך קביעת השומה החל בכך שהמערער זומן לדיונים במשרדי המשיב, אך לא הופיע ואף לא שיתף פעולה עם המשיב בכל הנוגע להמצאת מסמכים והסברים שנדרשו על ידו. בנסיבות אלה, משהמערער לא ניצל את הזכות הטיעון שניתנה לו, נערכה השומה על סמך העובדות שהיו בפני פקיד השומה.

זיכוי עו"ד מעבירות על חוק מע"מ

♦ כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות על ניכוי מס תשומות ללא מסמך כדין ובמטרה להתחמק ממס, לפי ס' 117(ב)(5) לחוק מע"מ (להלן:"החוק"), עבירות של הוצאת חשבוניות מבלי שעשה את העסקאות לגביהן ופעולה במטרה להביא לכך שאחר יתחמק ממס לפי סעיפים 117(ב)(3) ו-117(ב1) ביחד עם סעיף 119 לחוק. אישום נוסף עניינו בהפרעה לאדם לבצע המוטל עליו מכח החוק הנ"ל, עבירה לפי סעיף 117(א)(16) לחוק. סכום העסקאות הכולל מסתכם לסך של - 2,547,732 ₪.

התרת הוצאות בחשבוניות פיקטיביות

♦ בשנים הרלבנטיות עסק המערער בתחום הבניה והיה רשום כעוסק מורשה במע"מ. בתום חקירה וביקורת שקיימו רשויות מע"מ בעניינו של המערער, החליט מנהל מע"מ לפסול את ספריו לשנים 2003-1999 ולהוציא לו שומת תשומות לתקופה זו. בשומת התשומות לא הכיר מנהל מע"מ בתשומות שקיזז המערער ממס העסקאות שלו בגין כ-130 חשבוניות מס שהוצאו לו, לטענתו, ע"י ארבעה קבלני משנה שלו.

שומות למיטב השפיטה על פי אומדנה

♦ המערער היה רשום כעוסק מורשה בתחום הבניה. בביקורת שערך מנהל מע"מ נמצא, כי המערער ניהל את עסקיו שלא כדין, תוך חריגה מהוראות ניהול ספרים; וכי חשבוניות שהוצאו למערער על ידי קבלני משנה שהעסיק, וששימשו לקיזוז מס תשומות במע"מ וכן לניכוי הוצאות במס הכנסה, הן פיקטיביות, במובן זה שלחתומים עליהן לא היה קשר למערער. המערער התבקש להמציא את מסמכי הנהלת החשבונות של עסקו, ומשטען כי אלה נגנבו, התבקש להמציא העתקי חשבוניות וכל נתון רלבנטי אחר, אך לא נענה לבקשה.

הרמת מסך "אוטומטית" בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות

♦ הסוגיה העיקרית העומדת בבסיס פסק הדין הינה, האם גם בהנחה שהחשבוניות נשוא הערעור הוצאו מבלי שבוצעו העסקאות האמורות בהן, עדיין ה"כתובת" להטלת הסנקציות בשל כך, עפ"י סעיף  50 (א) לחוק מע"מ, הינה המערערת, שהיא העוסק מוציא החשבונית ולא המערער שהינו בעל החברה או שמא ניתן לחייב את שניהם.

40 חודשי מאסר למנהל חברה קבלנית

♦נאשמת נרשמה באפריל 2005 כ"עוסק מורשה" לפי חוק מע"מ, וזאת בענף קבלנות כללית ועבודות בניין. נאשם היה מנהלה הפעיל של הנאשמת מאז פברואר.

בשנים 2006 עד 2010 הוציא הנאשם חשבוניות מס על שם חברות שונות וזאת בלא שהיה זכאי לעשות כן.

עבירות מע"מ נוספות לחוק איסור הלבנת הון ?!

 ♦ במסגרת ההתדיינויות הקרובות של וועדת החוקה בכנסת, הדנה בתיקון מס' 7 לחוק איסור הלבנת הון (להלן:"תיקון 7") הנדון בשנים האחרונות, מוצע להרחיב את העבירות לפי חוק מע"מ, שייקבעו כ"עבירות מקור" לחוק האמור.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן