העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 20.01.2020

תסדיר: 2020-01-20

ירושה

הכנסת שכירות של נכסי נדל"ן שנקבלו בירושה – תסווג כפאסיבית

♦ המערערים, אח ואחות, היו בשנים הנדונות בערעורים (2002-2007) הבעלים במשותף של 27 נכסי מקרקעין. את רוב הנכסים כאמור הם קיבלו בירושה מאביהם המנוח וחלקם הוענקו להם במתנה על ידיו עוד בחייו. 24 מהנכסים מוגדרים כדירות מגורים, אולם חלקם מושכרים כדירות מגורים וחלקם כמשרדים. יתר הנכסים, שתי חנויות ומשרד אחד.

מיהו צאצא לצורך מיסוי מקרקעין

כידוע, חוק מיסוי מקרקעין (להלן:"החוק") מטיל מס על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין אולם במקביל, החוק מעניק הטבות ופטורים במקרים מסוימים

שיעור המס על פיקדון מט"ח

♦ המערער קיבל מעמד של עולה חדש ביום 6.11.1974. ביום 10.7.1994 ירש המערער את כל נכסי האב. במועד פטירתו של האב הוחזקו בחשבון האב פיקדונות. לאחר מכן, פתח המערער חשבון מט"ח בבנק (להלן: "החשבון"). לחשבון זה הועברו כל פיקדונותיו של האב. הריבית על הפיקדונות חויבה במס הכנסה שנוכה במקור על-ידי הבנק בשיעור של 25% מהכנסות הריבית. החל משנת 2000 ועד שנת 2002 קבע פקיד השומה, כי על ההכנסות מריבית חל מס בשיעור של 35%.

זכאות יורשת לפטור ממס שבח בגין דירת מגורים יחידה

 ♦בשנת 1954 רכשו בני הזוג נכס בראשל"צ. בשנת 1998 נפטרה האישה והורישה את הנכס לשלושת ילדיה בחלקים שווים. כשנה מאוחר מכן, הוצא צו קיום צוואה ובאותו עת הסתלק אחד היורשים מחלקו בנכס לטובת אחיו ואחותו. בשנת 2005 מכרה אחת היורשות (להלן:העוררת) את חלקה בנכס לאחיה. היא ביקשה פטור על-פי ס' 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן:"החוק") וציינה במפורש, כי הנכס מחולק לשתי דירות, וכי היא מוכרת אחת מהן. בשנת 2007 מכרה העוררת, ביחד עם אחיה, את מלוא זכויותיהם בנכס לה"ה שבן דוד ושאנדי כאשר היא מצהירה בשומה עצמית על תשלום מס שבח.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן