העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 19.09.2019

תסדיר: 2019-09-19

פסיקה

  ♦ העובדות : העוררת ואחותה ירשו, כל אחת, 1/8 מהזכויות בדירה מאביהן המנוח. את יתרת הזכויות בדירה, קיבלו העוררת ואחותה, בחלקים שווים ביניהן, בהעברה ללא תמורה מאמן וזאת ביום 13.1.1989. ביום 27.1.1989 הוגשה למשיב הצהרה על מכירת/רכישת...
  ♦ המנוחה אהובה וינברג ז"ל, שהמבקשים הם יורשיה, ירשה בשנת 1998 יחד עם מבקשת 2, זכויות במקרקעין מאת אחותה, בעסקה בה נטלו על עצמם המבקשים את כל חיובי המס הנובעים מן העסקה. בגין העסקה הוציא להם המשיב שומות מס שבח ומס רכישה....
  ♦ המערערת סגרה את מפעליה השוכנים בעיר אילת ופיטרה את העובדים. לטענתה, פיצויי הפיטורין ששולמו לעובדים הם בגדר "הכנסת עבודה" ולכן קמה לה זכאות להטבה לפי סעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטור והנחה ממסים), התשמ"ה-1985...
  ♦ המערער, פ"ש חדרה, הוציא לנישום צווים לשנות המס 1994 עד 1995, לאחר שהשומות לאותן שנים נפתחו בהתאם להור' סע' 147(א)(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), לאור העובדה שהנישום השמיט מן הדוחות הכנסות מהשכרת נכס. בבית...
♦ למערער עסק לפחחות רכב בתל אביב. המשיב מצא בין שתי הצהרות ההון של המערער גידול הון בלתי מוסבר בסך של 410,294 ₪. ♦ המערער טוען, כי המשיב התעלם משלושה גורמים שעה שקבע את הפרש ההון הבלתי מוסבר: הלוואה/ מתנה שקיבל מגיסו המתגורר...
  ביהמ"ש המחוזי בי-ם- כב' הש'    מ. מזרחי:  קובע בהחלטת ביניים כי לאחר שבחן את חומר הראיות והסיכומים, מצא הוא לנכון להזמין את הצדדים לישיבה נוספת, שבה תיבחן אפשרות פשרה ע"י הפחתת השומה בהסכמה. חרף העובדה, כי במצב...
♦ העוררים 1,2,3 רכשו מפלוני בשנת 1974 זכויות דיירות מוגנת בנכס המורכב משתי תתי חלקות(1,11) (חנות ובית מלאכה) שבבעלות עמידר. בשנת 2002 רכשו העוררים  הנ"ל מאת עמידר את מלוא זכויות הבעלות בנכס בסכום כולל של 178,060 ₪. בשומה עצמית...
♦ המערער הוא יצרן גלידה ובנוסף עוסק במכירת גלידות מוכנות במסגרת עסק בשם "גלידה אנדריי" ביפו. המשיב בדק את פנקסי החשבונות של המערער ביחס לשנות המס 1996-2000 ובדיקתו העלתה לגישתו, ליקויים וסטיות מהותיות מהוראות ניהול פנקסים ועל...
  ♦ ערעורי פקיד השומה על שני פסקי דין של ביהמ"ש המחוזי בי-ם (כב' הש' מ. מזרחי), כי שני הצווים שהוציא פקיד השומה למשיבים השונים, צווים אשר התייחסו להשגות שהגישו המשיבים על שומתם - יבוטלו מחמת שלא הוצאו בתוך מסגרת הזמן אשר נקבעה...
  ♦ הנאשם הורשע עפ"י הודייתו בבית משפט המחוזי בתל אביב (כב' הש' ג. קרא) בעבירות הבאות:   1.            עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.