העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 09.08.2020

תסדיר: 2020-08-09

פסיקה

  ♦ המשיב סבור, כי החברות המערערות, חברת מנטפילד (1983) בע"מ וחברת Mantfield Ltd חבות במס בישראל, בין השאר, משום ששתיהן חברות תושבות ישראל. עוד טוען המשיב, כי היה ותתקבל עמדת המערערת לפיה Mantfield Ltd היא חברה תושבת חוץ, יש...
  ♦ עניינה של העתירה בקשת העותרים להשיב לרשותם מסמכים אותם נטל המשיב ממשרדי העותרת וממשרדי רואה החשבון המטפל בענייניה במסגרת חקירת מס המתנהלת. ♦ ביום 6.2.06 נערכה ביקורת במשרדי העותרת ובמשרדי רו"ח המטפל בה. לקראת...
  ♦ נגד המערער הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בטבריה בת.פ. 2540/05, ובו יוחסו לו אישומים בגין עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף"),  שעניינם אי עשיית המוטל עליו לעניין רישומו, הוצאת...
♦ רקע עובדתי: ביום 7.5.00 נכרת הסכם לרכישת מקרקעין עליהם ניתן לבנות 148 יח"ד, בין חברת הכשרת הישוב (להלן: "המוכרת") לבין שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ (להלן "עוררת 1") בדרך של עיסקת תמורות (להלן: "...
  ♦ המערערת שינתה בצו הארנונה לשנת 1999 את חיוב הארנונה למגורים והחילה אותו גם על שטחי מרתף אשר הוצאו מגדר השטחים החייבים בארנונה למגורים בצוים הקודמים שהוציאה.   ♦ שינוי נוסף התייחס להעלאה בשיעור הארנונה החורגת ממה...
  ♦ הנאשם - כבן 62, ללא עבר פלילי, רופא במקצועו, שעבד כרופא משפחה שכיר בקופת חולים "כללית" - הורשע, על יסוד הודאתו, לאחר שחזר בו מכפירתו, במסגרת הסדר טיעון, על דרך הטווחים, בכתב אישום מתוקן, בעבירות הבאות: (א) השמטת הכנסה...
  ♦ העובדות : העוררת ואחותה ירשו, כל אחת, 1/8 מהזכויות בדירה מאביהן המנוח. את יתרת הזכויות בדירה, קיבלו העוררת ואחותה, בחלקים שווים ביניהן, בהעברה ללא תמורה מאמן וזאת ביום 13.1.1989. ביום 27.1.1989 הוגשה למשיב הצהרה על מכירת/רכישת...
  ♦ המנוחה אהובה וינברג ז"ל, שהמבקשים הם יורשיה, ירשה בשנת 1998 יחד עם מבקשת 2, זכויות במקרקעין מאת אחותה, בעסקה בה נטלו על עצמם המבקשים את כל חיובי המס הנובעים מן העסקה. בגין העסקה הוציא להם המשיב שומות מס שבח ומס רכישה....
  ♦ המערערת סגרה את מפעליה השוכנים בעיר אילת ופיטרה את העובדים. לטענתה, פיצויי הפיטורין ששולמו לעובדים הם בגדר "הכנסת עבודה" ולכן קמה לה זכאות להטבה לפי סעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטור והנחה ממסים), התשמ"ה-1985...
  ♦ המערער, פ"ש חדרה, הוציא לנישום צווים לשנות המס 1994 עד 1995, לאחר שהשומות לאותן שנים נפתחו בהתאם להור' סע' 147(א)(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), לאור העובדה שהנישום השמיט מן הדוחות הכנסות מהשכרת נכס. בבית...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.