העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 25.04.2019

תסדיר: 2019-04-25

פסיקה

  ♦ בעת הרלוונטית ניהל המערער שני בתי קפה בעיר כרמיאל. באחד מהם הוא גם אפה דברי מאפה, אותם מכר, בין היתר, באמצעות בתי הקפה שלו. הוא דיווח על הכנסותיו בשנים 1999, 2000, 2001, אלא שהמשיב, בעקבות ביקורת שערך בבתי הקפה, מתוך בדיקת ספריו...
  ♦ המערער, כבן 55 שימש מנכ"ל שכיר בחברת טלרד נטוורקס בע"מ (לשעבר טלרד תעשיות טלקומוניקציה בע"מ) עד לפרישתו בשנת 1999. למערער נקבעה נכות צמיתה בשיעור של 100% החל מיום 1.1.1997, וזאת ביום 26.1.1999. קביעה זו מזכה אותו...
  ♦ המבקש חתם על ערבות בלתי מוגבלת בסכום לחובותיה של חברה, כלפי המשיב. משהחברה נקלעה לסכסוך עם אחד מבעלי מניותיה, דרש ממנה הבנק לפרוע חובותיה באופן מיידי. לאחר הליך משפטי שהתנהל בבית המשפט המחוזי בת"א, ניתן פסק דין אשר הכריע...
♦ המבקשת ביקשה לפעול בשוק כרטיסי החיוב לטלפונים סלולריים כדוגמת כרטיס הטוקמן של סלקום. כן ביקשה היא לנצל ביקוש לאותם כרטיסי חיוב בירדן ומצרים ולפעול ליצוא הקודים של אותם כרטיסי חיוב. ♦ המבקשת רכשה כרטיסי חיוב ממפיצים מורשים של...
♦ העוררים הם בעלים רשומים של מגרש ברמת השרון. העוררים התקשרו בהסכם לביצוע עסקת קומבינציה, בקשר למגרש, עם קבלן. העוררים הגישו שומה עצמית למנהל מס שבח נתניה, אשר לא קיבל אותה וביום 23.2.00 הוצאה שומה מטעמו. העוררים הגישו השגה על השומה ולאחר...
  ♦ המערער הוא תושב ישראל כבן 62. המערער עבד כשכיר בבנק דיסקונט עד ליום 31.5.2005, סה"כ 44 שנים ושלושה חודשים. על סמך מסקנות ועדה רפואית שבחנה את מצבו, קבע המשיב, כי יש למערער נכות רפואית צמיתה של 100% וזאת החל מיום 21.4.1993....
  העובדות: ♦ העוררים אם ובנה, היו הבעלים בחלקים שווים בחלקת קרקע בניכיון יעקב עליה בנוי בית מגורים המורכב מקומת מסד בשטח של     כ-80 מ"ר, קומת כניסה בשטח של כ-100 מ"ר וקומה מעליה בשטח של כ-65 מ"ר,...
  ♦ המערער הוא בעל עסק לממכר שווארמה, פלאפל וכד'. המשיב קבע את הכנסתו של המערער בשנות המס 1997-2000, על פי מיטב השפיטה בשל קביעתו כי הכנסות המערער כפי שדווחו אינן סבירות וכי הן נופלות מההכנסה החייבת העולה מתוך נתוני עסקו והתחשיבים...
  ♦ המשיב סבור, כי החברות המערערות, חברת מנטפילד (1983) בע"מ וחברת Mantfield Ltd חבות במס בישראל, בין השאר, משום ששתיהן חברות תושבות ישראל. עוד טוען המשיב, כי היה ותתקבל עמדת המערערת לפיה Mantfield Ltd היא חברה תושבת חוץ, יש...
  ♦ עניינה של העתירה בקשת העותרים להשיב לרשותם מסמכים אותם נטל המשיב ממשרדי העותרת וממשרדי רואה החשבון המטפל בענייניה במסגרת חקירת מס המתנהלת. ♦ ביום 6.2.06 נערכה ביקורת במשרדי העותרת ובמשרדי רו"ח המטפל בה. לקראת...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.