העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 03.06.2020

תסדיר: 2020-06-03

פסיקה

  ♦ בבסיסו של הצו שהוצא על ידי המשיב עמדו שתי סוגיות. האחת הינה גידול הון והשניה הינה חיוב במס על רנטה אשר קיבל המערער. בסיכומיו של המשיב ויתר הוא על הסוגיה אשר קשורה לרנטה ובאשר לסוגיה זו, נתקבל הערעור. המחלוקת שנותרה עוסקת בטענת...
  ♦ המערער פעל עד לשנת 1997 כיועץ מס. ביום 26.11.97 נחתם בינו לבין שכנו, רואה חשבון דן סרנת, הסכם (להלן: "ההסכם"), לפיו התחייב המערער לחדול מלעסוק כיועץ מס עצמאי החל מיום 1.1.98, להעביר את "המוניטין וחוג הלקוחות"...
  ♦ המשיב ראה במערער, אשר רכש ביחד עם שותפו מניות בחברת אפריקה לישראל להשקעות בע"מ, ומכרן, כמי שביצע עסקה בעלת אופי מסחרי ובעסקה במישור הפירותי ולא ההוני, ולכן המערער אינו זכאי לפטור ממס בגין הרווח  ממכירתן. המשיב הגיע...
  ♦ שלוש בקשות רשות ערעור המעוררות את השאלה האם זכאית אישה, מכח חזקת השיתוף, לקבל באופן ישיר מצה"ל, מעבידו של בעלה לשעבר, את חלקה בגימלה שהמעביד חב בתשלומה לבעל. בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה בחיוב, עולה שאלה נוספת שעניינה שיעור...
  ♦ מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת כב' הש' מ. אלטוביה, בדבר החזרת מס שנוכה במקור ואשר מעוכב על ידי המבקש בעקבות בקשה להחזר מס שהמשיב הגיש.   בימ"ש העליון- כב' הש' א. גרוניס:   ♦ בימ"ש מוכן להניח, מבלי...
  ♦ מהשוואות אשר ערך המשיב בין שתי הצהרות הון, האחת ליום 31.12.93 והאחרת ליום 31.12.00, התגלה הפרש הון בלתי מוסבר בסך 699,054 ₪.  בהצהרת ההון לשנת 2000 נקבע סכום של השקעה בנכסים בהם נערך מאזן בסך 690,230 ₪. סכום זה כולל סכום של...
  ♦ המערער היה בעלים במשותף, יחד עם אחרים, בחמש דירות בבניין בת"א (להלן - המקרקעין). בשנת 1992 הגישו המערער תובענה לבימ"ש השלום לפירוק שיתוף במקרקעין נגד שניים מן הבעלים האחרים. בימ"ש השלום הורה על פירוק השיתוף...
  ♦ במסגרת תביעה אזחרית של התובע כנגד משרד החינוך בת"א 16199/00, בש"א 170600/05 (להלן: "הבש"א"), ביקש התובע לתקן כתב תביעתו. ביום 26.10.2005, החליטה כב' השופטת מארק להתיר לתובע לתקן את כתב תביעתו בזו הלשון:...
  ♦ מדובר בתיק מורכב שעניינו 4 עבירות בניגוד לחוק  מע"מ שיוחסו לארבעת הנאשמים.   ♦ כתב האישום המקורי התייחס לאי תשלום מלוא המס שבדו"חות המס בתקופות מרץ 98, ספטמבר 98, אפריל 2000 ואוקטובר 2000, בסכום מס מצטבר...
  ♦ העסקה נשוא ערר זה הינה פעולה באיגוד מקרקעין, לפיה מכר העורר סטרינסקי (להלן: "סטרינסקי") את מניותיו בחברת דניתם בע"מ לעוררת קונטיננטל חברה לבנין (להלן: "קונטיננטל"). עובר לעסקה נשוא העררים המאוחדים...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.