העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 09.12.2019

תסדיר: 2019-12-09

פסיקה

♦ המערער היה בעל אטליז לממכר בשר, בשנים 1999-2003. המערער נחקר על ידי רשויות מע"מ בחשד לאי רישום מלוא קניותיו, במסגרתה מצא המשיב, כי המערער ניהל את ספריו בסטייה מהותית מהוראות ניהול פנקסים, וכי לא רשם את מלוא קניותיו בספריו....
♦ המערער עובד לפרנסתו כנהג מונית (לטענתו החל לעבוד בעבודה זו ביולי 2000). המערער הגיע עם פקיד השומה לידי שומה בהסכם, וזאת לאחר שהגיש השגה, כקבוע בסעיף 152(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").        במהלך...
  ♦ התובע יליד ארה"ב 1978, עלה ארצה בהיותו בן 3, וקיבל מעמד תושב ישראל החל ממועד עלייתו. לתובע אזרחות ישראלית ואזרחות ארה"ב. בשנים 1999 עד 2001 לא התגורר התובע בארץ. בשנת 2001, לאחר שנעדר מהארץ למעלה משנתיים, הגיע התובע...
  ♦ הנישום ביקש מביהמ"ש להורות לפקיד השומה על פ"ש לאפשר לו לעיין ולצלם תרשומת של ישיבה שהתקיימה לכאורה במשרדיו, בה נכחו המבקש ושניים מנציגי פ"ש (מר פרץ ומר פרידלוב). לטענת המבקש, התרשומת רלוונטית לבקשתו המקדמית הנפרדת...
  ♦ ביום 12/09/02 שלחו המערערים, באמצעות מיצגם ובדואר רשום, השגה על השומה שהוצאה  לשנות המס שבערעור. בתקופה שבין 9/9/02 עד ל-19/11/02 נקטו עובדי אגף מס הכנסה ברחבי הארץ בעיצומים, שבמסגרתם לא נתקבל דואר במשרדי פקיד השומה. עם סיום...
  ♦ נגד הנאשם הוגש כתב אישום ביום 18.11.04. בכתב האישום 2 אישומים.   ♦ באישום הראשון נטען כי הנאשם, אשר רשום כעוסק מורשה לצורך חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן "חוק מס ערך מוסף") מאז יוני 2002, מסר...
  ♦ המערער חתם על הסכם שומה ב- 9/8/2005 בקשר להכנסותיו בשנות המס 2003-2004. המערער מבקש לבטל הסכם זה. השומה שהוצאה למערער היא על-פי סעיף 152(א) לפקודת מס הכנסה. תובענה בנושא זה, אינה בגדר ערעור מס. על-פי החלטה מיום 30/4/07 היה על...
  ♦ ערר על החלטת המשיב לפיה נדחתה השגת העוררים לתת להם הנחה מתשלום מס השבח.   ♦ ואלה העובדות, בתמצית, הדרושות לענייננו:     1. ביום 13.11.02, רכש העורר מס' 1 זכויות בחלק מהמקרקעין הידועים כחלקה 16 בגוש 6883...
  ♦ המערער מנהל עסק בשם א.ר.ס. עבודות שיפוץ כללי. המשיב ערך ביקורת בעסקו של המערער לתקופה שבין ינואר 2003 עד דצמ' 2004 ומצא כי נוכה על ידו מס תשומות מבלי שהיו על ידו מסמכים המתירים לנכות מס תשומות או כל מסמך אחר כנדרש בסעיף 38 לחוק...
  ♦ הערעור שלפנינו עוסק בפרשנותו של סעיף 181ג לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), שעניינו קיזוז "הסכום העודף" שנוצר אצל נישום ממקדמות ששילם בגין הוצאות עודפות, עובר לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 118), תשנ...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.