העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 19.09.2019

תסדיר: 2019-09-19

פסיקה

♦ ביום 21/11/06 הרשיע בית משפט השלום בחיפה (כב' הש' פ. זאיד) את הנאשמים, בביצוע 14 עבירות של אי העברה במועד של מס שנוכה, עבירות על סעיפים 219 ו- 224א' לפקודת מס הכנסה. ♦ בהתאם לעובדות כתב האישום, עסקה הנאשמת 1 בזמן הרלבנטי לאישומים...
 ♦בשנת 1996 היתה חברת מרים-כל בע"מ (להלן: "החברה") חברה משפחתית. הבעלות בחברה היתה בידי בני משפחת ברניצקי. בתאריך 31.3.96 נחתם הסכם בין בני משפחת ברניצקי, חברת אלון מתכת בע"מ (להלן: "אלון") מצד שני והחברה מצד...
   ♦ המשיב הגיש תובענה במסגרת המרצת פתיחה, (להלן: "התובענה") בה ביקש סעד הצהרתי כנגד פקיד השומה, המכוון כנגד שיטת חישוב השומה, הנוגעת להכנסותיו והכנסות בת זוגו כשהוא מבקש סעד הצהרתי לפיו יצהיר בית המשפט, כי הוא זכאי...
♦ העוררת היתה נשואה במשך שנתיים וחצי. העוררת ובן הזוג רכשו ביום 22.10.99, בחלקים שווים, את הדירה, נשואת הערר, בתל אביב. ביום 12.12.99 שילמה העוררת עם בן הזוג, בחלקים שווים, את הסך של 20,915 ₪ בגין מס הרכישה. ביום 28.11.02 נערך הסכם מכר בין...
♦ המערער עבד כנהג מונית לנסיעות "ספיישל" בתל אביב, שלא בתחנת מוניות מוסדרת (מכונה בפסה"ד גם "חאפר"). מאחר שהדוחות לאותן שנים הוגשו ללא ציון מספר הקילומטרים שנסע הרכב וללא ציון רישומי מד האוץ לכל סוף שנת המס וללא תיאום...
♦ המבקשות הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין חיוב במס בולים על רכיב המע"מ בעסקאות. מטעם המשיב ניתנה הודעה, בהתאם להוראת סעיף 9[ב] לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ב- 2006 (להלן "החוק"), האומרת כי אף על פי שהוא סבור שגביית מס...
♦ המשיב, שהיה מנהל חברה, הועמד לדין, יחד עם אדם נוסף (ינאי) בבית משפט השלום, בגין ביצוע 5 עבירות על סעיף 219 לפקודת מס הכנסה. בכתב האישום נטען, כי החברה, ינאי והמשיב, ניכו מס הכנסה מעובדים וממקבלי תשלומים, בסך 470,519 ₪ (קרן), ולא העבירו את...
♦ המערערת, חברת גזית החזקות בע"מ, הוקמה בשנת 1993. ביום 14.12.93 רכשה המערערת יחד עם חברה נוספת, מניות בחברה בורסאית. עלות רכישת המניות היתה 7,921,691 ₪. שווי המניות אותן רכשה המערערת עלה והגיע ביום 31.12.93 לסך של 27,261,304 ₪. בשנת 93'...
♦ העובדות: המערערים, יורשיו של המנוח, חויבו במע"מ בגין מכירת מגרשים, שכן המנוח סווג על ידי המשיב כעוסק בגין מכירות אלו. עסקינן בחלקה שהייתה בבעלותו של המנוח במשך שנים רבות. החלקה יועדה לחקלאות ואף שימשה את המערערים לגידול כרם. ביום 31.7....
♦ בחודש דצמבר 1998 פרסם ממ"י (להלן: "המינהל") ביחד עם עיריית תל-אביב וחברת מבני תעשיה, מכרז פומבי לפינוי ובינוי שכונה בתל-אביב (להלן: "המכרז"). הזוכה במכרז חויב לפנות את תושבי השכונה המתגוררים במקרקעין, תוך תשלום פיצוי...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.