העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 09.08.2020

תסדיר: 2020-08-09

פסיקה

♦ התובע נפגע בתאונה ביום 6.3.84 שהוכרה ע"י ביטוח לאומי (להלן – הנתבע), כתאונת עבודה ב-1.1.85. התובע פנה לנתבע         ב-11.6.01 בבקשה לתיקון הבסיס לחישוב דמי הפגיעה וגמלת הנכות להם הוא זכאי....
 ♦התובעים הינם אחים, בעלי שותפות בעסק של עבודות מתכת. בשנת 1998 התנהל בין התובעים מצד אחד, ובין מס הכנסה (להלן: "הנתבעת") מצד שני, משא ומתן להסדר חובם של התובעים עד לשנת 1996 (כולל). נכון ליום 28.4.98 עמד חובו של תובע 1 למס...
♦ העובדות: המשיב (העוסק) הגיש ערעור על החלטה שניתנה בהשגה שהגיש על שומת עסקאות. המבקש (מנהל מע"מ) הגיש בקשה למחיקת הערעור האמור, בהתאם להור' סעיף 112 א' לחוק מס ערך מוסף, וזאת מאחר שהמשיב לא העמיד ערובה שנדרש להעמיד, לתשלום החוב השנוי...
♦ כנגד המבקש וחברה פרטית בה היה המבקש בעל תפקיד אחראי, הוגש לבית-משפט השלום בחיפה כתב אישום, המייחס להם עבירות של אי הגשת דו"חות מס הכנסה במועד כנדרש לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961. ♦בימ"ש השלום (כב' ש' ז' פלאח...
♦ המבקשת היא חברה פרטית שעסקה בניכיון שיקים החל משנת 1995. החברה לא הגישה דוחות לפקיד השומה, לא ניהלה ספרים ולא שילמה מס מתחילת פעילותה. ♦ באשר לשנים 2000 עד 2002, הוציא פקיד שומה תל אביב 4 (להלן: "המשיב") שומות לפי מיטב שפיטה...
♦ המערער הגיש ערעור לגבי שומת מס תשומות שהוציא לו המשיב ובה דחה את השימוש בחשבוניות שלטענת המערער ניתנו בגין שכירת פועלים יומיים מארבע חברות שהוציאו את החשבוניות. חברות אלה חשודות ע"י המשיב בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ו/או שלא כדין.  ...
♦ ביום 21/11/06 הרשיע בית משפט השלום בחיפה (כב' הש' פ. זאיד) את הנאשמים, בביצוע 14 עבירות של אי העברה במועד של מס שנוכה, עבירות על סעיפים 219 ו- 224א' לפקודת מס הכנסה. ♦ בהתאם לעובדות כתב האישום, עסקה הנאשמת 1 בזמן הרלבנטי לאישומים...
 ♦בשנת 1996 היתה חברת מרים-כל בע"מ (להלן: "החברה") חברה משפחתית. הבעלות בחברה היתה בידי בני משפחת ברניצקי. בתאריך 31.3.96 נחתם הסכם בין בני משפחת ברניצקי, חברת אלון מתכת בע"מ (להלן: "אלון") מצד שני והחברה מצד...
   ♦ המשיב הגיש תובענה במסגרת המרצת פתיחה, (להלן: "התובענה") בה ביקש סעד הצהרתי כנגד פקיד השומה, המכוון כנגד שיטת חישוב השומה, הנוגעת להכנסותיו והכנסות בת זוגו כשהוא מבקש סעד הצהרתי לפיו יצהיר בית המשפט, כי הוא זכאי...
♦ העוררת היתה נשואה במשך שנתיים וחצי. העוררת ובן הזוג רכשו ביום 22.10.99, בחלקים שווים, את הדירה, נשואת הערר, בתל אביב. ביום 12.12.99 שילמה העוררת עם בן הזוג, בחלקים שווים, את הסך של 20,915 ₪ בגין מס הרכישה. ביום 28.11.02 נערך הסכם מכר בין...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.