העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

פסיקה

♦ העובדות: המחלוקת בין הצדדים נוגעת לאופן מיסוי הקצאת אופציות, כאשר המחלוקת נוגעת הן לאופן ההקצאה, (לפי סעיף 3(ט) לפקודה או לפי סעיף 102 לפקודה), והן לעניין שיעור המס שבו חויבו נישומים אחרים, במקרים של הקצאת אופציות בדרך דומה. בית המשפט הורה...
♦ העובדות: מהמשיבים הופקעו חלקות קרקע. המערער העניק למשיבים זיכוי מס בשיעור 50% לפי סעיף 48ג לחוק. המשיבים השיגו על שומת מס השבח שהוצאה בטענה כי הם זכאים להנחה נוספת בשיעור של 20%, הקבועה בהוראת השעה בסעיף 48א1(א) לחוק מכוח תיקון מס' 50 לחוק....
♦ המערער היה הבעלים של מחצית ממניות חברה, יחד עם שותף. ביום 15.12.97 מכר המערער את מניותיו בחברה לשותפו עפ"י הסכם בכתב, תמורת סכום נטו של 240,000 ₪. בהסכם אחר מאותו יום, בין המערער לחברה, נקבע, בין היתר, כי יתרת חובו של המערער לחברה...
  ♦ ביום 5.5.05 הרשיע כב' השופט אפרתי את המערערת בעבירות על פי פקודת זכויות יוצרים. ביום 2.1.06 נקבע המקום, בו ירצה המערער את עבודות השירות, אשר הוטלו עליו במסגרת גזר הדין, וכן ניתנה דחיית ביצוע לתחילת ריצוי העונש. על פסק הדין בתיק הראשון...
♦ בכתב-אישום שהוגש נגד המבקשים נטען, כי ניכו מס תשומות בסך 827,406 ש"ח, מבלי שהיו בידיהם חשבוניות מס כמתחייב מהחוק. לפיכך, יוחסו למבקשים עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך, עבירות לפי סעיפים 117(ב)(4) ו-119 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-...
♦ מדובר בערעור של עו"ד משה ניסים, שר המשפטים והאוצר לשעבר לביהמ"ש העליון על פסק-דינו של כב' הש' מ'  אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בת"א, אשר דחה את השגות המערער על שומה שקבע לו פקיד שומה גוש דן  (להלן: "המשיב...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.