העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

אי הגשת דוחות = שנתיים מאסר

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
389
תאריך: 
04/01/2007
במקרה דנן, עסקינן בשני כתבי אישום שאוחדו ואשר הופנו כנגד חברת א.ש. אלומה - נאשמת 1, שבתקופה הרלוונטית עסקה במסחר סיטוני בצעצועים ובציוד ספורט, והייתה רשומה כעוסק מורשה, וכנגד נאשם 2 שהיה מנהל החברה האמורה (להלן: "הנאשמים").
  בכתבי האישום המתוקנים בשני התיקים, יוחסו לנאשמים 34 עבירות של אי הגשת דו"חות במועד, כאשר בכתב אישום המתוקן, ת.פ. 2463/98, יוחסו לנאשמים 7 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד (לתקופות שבין חודש 9/97 ועד 4/98) לפי סעיף 117(א)(6) + 67 ו-88 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"), ביחד עם תקנה 20 ו-23 לתקנות מע"מ, תשל"ו- 1976, ולגבי הנאשם ביחד עם סעיף 119 לחוק מע"מ. בכתב האישום המתוקן הנוסף, ת.פ. 6554/99, יוחסו לנאשמים 27 עבירות של אי הגשת דו"חות במועד לתקופות שבין חודש 8/98 ועד 9/00.
 
ביהמ"ש השלום בבאר-שבע - כב' הנשיא מ. מכליס:
 
ביהמ"ש קובע, כי העבירות אותן עברו הנאשמים – חמורות הן, שהרי מדובר באי הגשת 34 דו"חות במועד לתקופות שבין 9/97 ועד 9/00, כשמתוכם 11 הוגשו (4 דו"חות הוגשו כדו"חות לתשלום והשאר דו"חות אפס) ולגבי 23 דו"חות הנאשם הגיש נתונים (המאשימה לא חלקה על המסמכים שהגיש הנאשם במעמד הטיעונים לעונש עבור החודשים נובמבר 1999 ועד פברואר 2000), כאשר החוב שטרם שולם למע"מ עומד על 482,689 ₪ קרן.
  העבירות נעברו על פני שלוש שנים. למעט סכום של 42,000 ₪ הנאשמים לא הסירו את המחדל, חלף חלוף הזמן (כ-9 שנים תמימות).
ביהמ"ש מציין, כי אינו מתעלם מהעובדה שהנאשמים ניסו למצוא פתרון להסרת המחדלים ולחילופין להקטין את חובם. כמו כן מציין הוא, כי על אף הפתרונות שהוצעו על ידי הנאשמים, סבור הוא כי הנאשמים לא עשו דיים למציאת פתרון הולם. הנאשמים ידעו מצבה הכלכלי של הנאשמת, והעדר יכולתם לשלם חובם למע"מ, אולם החליטו להמשיך בניהול החברה.   
 
התוצאה:
על הנאשמת 1: קנס בסך 2,500 ₪.
על הנאשם 2:    24 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 50,000 ₪ .
 
ניתן ביום: 27.12.06
ב"כ המאשימה: עו"ד א. ביטון
ב"כ הנאשמים: עו"ד סילאג'י
 

הנאשמים 1 ו-2 הורשעו עפ"י הודאתם במיוחס להם בכתב האישום.

כעולה מכתב האישום הנאשמת 1 ניכתה מס הכנסה ממשכורות ששילמה לעובדיה עבור התקופות 11/01 עד 12/01, וכן 02/02 עד 04/02; 06/02; 01/03 ועד 06/03; בסך 43,279 ש"ח קרן, וללא הצדק סביר, לא שילמה סכום זה לפקיד השומה במועד הקבוע בתקנות. מדובר ב-12 עבירות לפי סעיף 219 לפקודה, בקשר עם סעיפים 164      ו-166 לפקודה, ובקשר עם התקנות וסעיף 222 לפקודה, וכן 12 אישומים במסגרת אחריות מנהל, עבירה לפי סעיפים 117 ו-224 א' לפקודה.
כמו כן, הורשעו הנאשמים על שלא הגישו דו"ח על ההכנסות של נאשמת 1 לשנות המס 2001 ו-2002, ללא סיבה מספקת - שתי עבירות לפי הסעיפים 216 (4) לפקודה, בקשר עם סעיף 222 (א) לפקודה, וכן במסגרת אחריות מנהלים, לפי סעיף 224 א' לפקודה, לגבי הנאשם 2.
             
ביהמ"ש השלום בפ"ת- כב' הש'    ל. לב-און:
 
המדובר בתקופה ארוכה בה לא הועברו ניכויים, אך מנגד, גובה הסכומים שלא הועברו פחת באופן ממשי מחודש לחודש, אשר היה סימן לקריסת החברה.
סך כל הסכום שלא הועבר אינו מהגבוהים, 43,279 ש"ח קרן, נכון ליום הגשת כתב האישום (1.8.04), וגם אם נכון, כי המחדל לא הוסר, הרי הצהיר הנאשם שיחזיר חובותיו.
חומרה רבה ראה ביהמ"ש באי הגשת דו"חות במועד, שלדעתו חייב היה להתבצע משהמשיכה החברה בפעילותה, ויחד עם זאת מציין בית המשפט, כי לא נעלמה מעיניו העובדה שתביעה בבי"ד לעבודה, של מי שנטען לגביו ע"י הנאשמים שגרם לאי סדרים, נדחתה וגירסת הנאשמים שם לעניין ההתקשרות עימו התקבלה כנכונה.
לקולא, נאמר, כי הנאשמים הודו במיוחס להם, ובכך חסכו זמן שיפוטי יקר, כמו כן נלקח בחשבון, במידת מה הנזקים שנגרמו לעסקים בעקבות משבר ההיי-טק, והחובות אליהם נקלעו הנאשמים כתוצאה, ממשבר זה.
כמו כן, לקח ביהמ"ש בחשבון את התרומה של הנאשם 2 כעולה מתעודת הוקרה של התעשיה האוירית שהוגשו לתיק ביהמ"ש.
 
התוצאה:
על הנאשמת 1: קנס בגובה 100 ₪.
על הנאשם 2 – 10: חודשי מאסר, מהם 2 חודשים לריצוי בפועל, 8 חודש מאסר על תנאי וקנס בגובה 20,000 ₪.
לאחר שהתקבלה חוו"ד מטעם הממונה ובהסכמת הנאשם 2, ירצה הנאשם את 2 חודשי המאסר שהוטלו עליו בדרך של עבודות שירות.
 
ניתן ביום: 13.11.2006.
ב"כ המאשימה: עו"ד ברזילי
ב"כ הנאשמים: עו"ד שטיינברג

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.