העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 19.09.2019

תסדיר: 2019-09-19

פסיקה

♦ העובדות: העותרים פנו בעתירה מנהלית להורות להמשיבה למסור לעותרים את זהות האנשים שהגיעו להסדר כופר עם רשויות המס, העבירות אותן ביצעו, הסיבות להמרת כתב האישום בתשלום כופר והסכומים ששילמו אותם אנשים, במשך 3 השנים האחרונות.   ביהמ"ש...
♦ המדובר בתביעה כספית לפיצוי התובעת בשל נזקים שנגרמו לרכב הרשום על שמה, כתוצאה מעיקולו בשל חוב של הבעל. התובעת ובעלה פרודים מזה כ–16 שנה, והיא חיה בנפרד מבעלה מאז.    ♦ במהלך שהות התובעת בארה"ב, עיקלו עובדי פ"ש...
♦ המדובר בהשגה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, על פיו אושרה שומת הכנסותיו לפי מיטב השפיטה של המערער, מורה לנהיגה, כפי שנקבעה על ידי המשיב, לשנות המס 1998-2000, לרבות פסילת הספרים בשל היעדר "כרטסת תלמידים". המערער טוען בערעורו, כי...
♦ העובדות: המערער חוייב בתשלום כפל מס על פי סעיף 50(א) לחוק, כאשר סכום הקרן לתשלום הוא 61,064 ₪. לטענת המשיב, מביקורת חשבונות שנערכה לחברת גני בר בע"מ (להלן: "גני בר"), עולה כי בוצעו על ידי המערער עבודות ריצוף בגינן הוצאו...
♦ העובדות: למערער, אשר עוסק בעבודות טיח וריצוף, הוצאה שומה על פיה ניכה המערער תשומות בגין מסמכים הנחזים כחשבוניות מס, מבלי שבוצעו בגינם עסקה או ניתן שירות, וזאת בניגוד לסעיף 38 לחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 (להלן: "החוק")....
♦ במקרה דנן, עסקינן בשני כתבי אישום שאוחדו ואשר הופנו כנגד חברת א.ש. אלומה - נאשמת 1, שבתקופה הרלוונטית עסקה במסחר סיטוני בצעצועים ובציוד ספורט, והייתה רשומה כעוסק מורשה, וכנגד נאשם 2 שהיה מנהל החברה האמורה (להלן: "הנאשמים")....
♦ פסה"ד עוסק בשני ערעורי מס הכנסה: באחד נדון סירוב המשיב לקבל את טענת המערערים, כי מקום מגוריהם בשנות המס 1996 עד 1998 היה בקריית שמונה ולהעניק להם הנחה ממס בגין היותם תושבי העיר, בערעור השני, המתייחס לשנות המס 1999-2000, נדונה שומה...
♦ המערערת היא יצרנית טקסטיל, שקיבלה מעוסקים פלסטינאיים שירותים תמורת חשבוניות מס ערך מוסף "התחשבנות מיוחדת". ביום 21.3.96 פורסם צו מס ערך מוסף (דרישת דו"חות נוספים) תשנ"ו-1996 (להלן: "צו דוחות נוספים" או "הצו...
♦העובדות: הנאשמים עסקו במתן שירותי שמירה באתרי בנייה שונים. רוב השומרים שהוצבו היו ממוצא אפריקאי, ולא היו להם היתרי שהייה או עבודה בישראל. בתחילה השומרים היו רשומים כעובדים של הנאשמת. אולם, נוכח העובדה שמדובר בעובדים במעמד לא חוקי, יצרו...
♦ המדובר בארבעה ערעורים שונים על החלטות ועדת הערר אשר בבסיס כולם עומדת השאלה בדבר מכירת זכויות בניה – האם הינה מכירת זכויות במקרקעין כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן: "החוק") או שמא לא. במקרה...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.