העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 09.08.2020

תסדיר: 2020-08-09

פסיקה

  ♦המערערת שהינה עוסק מורשה בתחום אחזקת בתים, רכשה מקבלן בחודש מאי 1998, 9 מתוך 146 דירות בבניין (להלן: "הבניין"). בעלות על 26 דירות נוספות בבניין, קיבלה חב' חי-טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "חב' חי-טל")....
♦ בשנת 95' נחתם הסכם בין מושב שתולים (להלן: "המושב") לבין חברת צרפתי וחברת המושבים להקמת יחידות דיור ע"י חברת צרפתי בתחום המושב. עפ"י ההסכם, המושב מינה את חברת המושבים כיזם לבניית יחידות הדיור הנוספות והמושב וחברת המושבים...
♦ המערערת עסקה בשנות המס הנדונות בעבודות קבלניות וכדי לעמוד בהיקפי העבודה התקשרה עם קבלני משנה אשר נדרשו ע"מ להביא את העובדים. במסגרת זו, התקשרה המערערת עם אבי ברהום, כקבלן משנה (להלן: "ברהום"). לטענת המערערת, עובדים שהובאו על-...
♦ המערערים החזיקו בחברת נתח החזקות בע"מ (להלן: "נתח-החזקות") המחזיקה  ב-65% ממניות חברת צ.מ.ח תשתיות ופיתוח בע"מ (להלן: "חברת צמח"). ביום 23/5/00 נכרת הסכם בין המערעריםלבין חברת AMBD 2000 (להלן: "הרוכשת...
♦ הנאשמים הורשעו, עפ"י הודאתם, ב-5 עבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, ו-5 עבירות של שימוש במרמה, ערמה ותחבולה – עבירות לפי סע' 220 (4), וסע' 220 (5) לפקודת מס הכנסה. נאשם 1 הורשע גם ב-5 עבירות של השמטת הכנסה – לפי סע' 220 (...
♦ לאחר שהומלצו ע"י אגודה שיתופית ובני משפחה, התקשרו העוררים עם מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י"), בהסכם פיתוח. לאחר החתימה דרש המשיב, כי ידווחו על ההמלצות כאמור, כעסקה במקרקעין. העוררים דיווחו ושילמו את המס הנגזר. המשיב, לא...
♦ העובדות: העותרים פנו בעתירה מנהלית להורות להמשיבה למסור לעותרים את זהות האנשים שהגיעו להסדר כופר עם רשויות המס, העבירות אותן ביצעו, הסיבות להמרת כתב האישום בתשלום כופר והסכומים ששילמו אותם אנשים, במשך 3 השנים האחרונות.   ביהמ"ש...
♦ המדובר בתביעה כספית לפיצוי התובעת בשל נזקים שנגרמו לרכב הרשום על שמה, כתוצאה מעיקולו בשל חוב של הבעל. התובעת ובעלה פרודים מזה כ–16 שנה, והיא חיה בנפרד מבעלה מאז.    ♦ במהלך שהות התובעת בארה"ב, עיקלו עובדי פ"ש...
♦ המדובר בהשגה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, על פיו אושרה שומת הכנסותיו לפי מיטב השפיטה של המערער, מורה לנהיגה, כפי שנקבעה על ידי המשיב, לשנות המס 1998-2000, לרבות פסילת הספרים בשל היעדר "כרטסת תלמידים". המערער טוען בערעורו, כי...
♦ העובדות: המערער חוייב בתשלום כפל מס על פי סעיף 50(א) לחוק, כאשר סכום הקרן לתשלום הוא 61,064 ₪. לטענת המשיב, מביקורת חשבונות שנערכה לחברת גני בר בע"מ (להלן: "גני בר"), עולה כי בוצעו על ידי המערער עבודות ריצוף בגינן הוצאו...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.