העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

חוב אבוד = מחילת חוב?

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
410
תאריך: 
14/06/2007

 

♦ המבקש חתם על ערבות בלתי מוגבלת בסכום לחובותיה של חברה, כלפי המשיב. משהחברה נקלעה לסכסוך עם אחד מבעלי מניותיה, דרש ממנה הבנק לפרוע חובותיה באופן מיידי. לאחר הליך משפטי שהתנהל בבית המשפט המחוזי בת"א, ניתן פסק דין אשר הכריע במחלוקת בנוגע לגובה הסכום הנתבע. זמן מה לאחר מכן נתן בית המשפט המחוזי פסיקתא אשר חייבה את המבקש ואדם נוסף לשלם לבנק סך של 542,726 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. מאחר שהמבקש נמנע מלהעביר לבנק את הסכום  הנ"ל, החל הבנק לנקוט נגדו הליכי הוצאה לפועל.
 
♦ מספר שנים לאחר מכן, הגיש המבקש בקשה בטענת "פרעתי", אשר נדונה בפני ראש ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל דחה הבקשה בקובעו, כי הוא נעדר סמכות לדון בטענות באשר לפרעון, כמו גם באשר להיות החוב "חוב אבוד", מאחר וטענות אלו היו קיימות למבקש טרם מתן פסק הדין. על החלטה זו הגיש המבקש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שאף הוא דחה אותה בקובעו, בין היתר, כי במסגרת העלאת טענת "פרעתי", מנוע החייב מלהעלות טענות שונות שניתן היה להעלותן טרם שניתן פסק הדין או טענות שמקומן היה במסגרת ההליך העיקרי או בעת הערעור עליו.
 
♦ מכאן בקשת רשות הערעור, כאשר אחת מטענות המבקש היא, כי ההכרה של מס הכנסה בחובו לבנק כ"חוב אבוד", זיכתה את הבנק בהטבה כספית בדמות זיכוי ממס. טובת הנאה כספית זו שצמחה לבנק יש בה, כך לדידי המבקש, כדי להקטין את החוב הפסוק לבנק.
 
ביהמ"ש העליון – כב' הש' ס. ג'ובראן:
 
♦ דין בקשת רשות הערעור להידחות. הטענה שהעלה המבקש בדבר בטלותו של החוב, משהוכר על ידי רשויות המס כ"חוב אבוד", כבר נדונה על ידי בית-משפט זה בע"א 5865/03 בדש נ' שותפות עוף חיפה (1992) ונדחתה. באותו מקרה העלה החייב טענה, כי משהוציאה הזוכה חשבונית זיכוי למס-ערך-מוסף, ואף קיבלה החזר על מלוא סכום המס, לאחר שהחוב הוכר כ"חוב אבוד", יש בכך משום "ראיה מכרעת בדבר ויתור על חוב". בית-משפט זה אשר דן בטענה לעניין ה"חוב האבוד" דחה אותה מכל וכל. זאת, תוך שנקבע, בהתבסס על הוראת הפרשנות 1/2000 של אגף מס הכנסה, כי גם במקרים בהם שלטונות המס מכירים בחובו של החייב כ"חוב אבוד" ומזכים את הזוכה בסכום המס, הרי שזה האחרון אינו מנוע מלהמשיך בהליכים לגביית החוב שהוכר כ"אבוד", "ואם יעלה הדבר בידו, יראו את הסכום כחייב במס במועד קבלתו" (שם, פיסקה 5). מכל מקום, ודאי שאין לראות בכך משום מחילה על החוב, בפרט כל עוד הזוכה עודנו פועל לשם גביית החוב, כפי שאכן ארע הדבר בענייננו. 
 
תוצאה:
♦ הבקשה נדחתה.
 
ניתן ביום 14.5.07
ב"כ המבקש: עו"ד נ. שילו.
ב"כ המשיב: עו"ד י. ספיבק, עו"ד נ. נפתלי.

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.