העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 07.12.2019

תסדיר: 2019-12-07

פטור על פריסת פיצוים לנכה – תחילתה של מגמה

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
410
תאריך: 
14/06/2007

 

♦ המערער, כבן 55 שימש מנכ"ל שכיר בחברת טלרד נטוורקס בע"מ (לשעבר טלרד תעשיות טלקומוניקציה בע"מ) עד לפרישתו בשנת 1999. למערער נקבעה נכות צמיתה בשיעור של 100% החל מיום 1.1.1997, וזאת ביום 26.1.1999. קביעה זו מזכה אותו בפטורים הקבועים בסעיף 9(5) לפקודה.
 
♦ בשנת 1999, בעת פרישתו מעבודתו, קיבל המערער סך של 1,520,968 ₪ מענק פרישה. מתוך הסכום הנ"ל סך של 189,590 ₪ היו פטורים ממס על פי הוראות סעיף 9(7א) לפקודה. המערער ביקש לפרוס את יתרת המענק על פני  5 שנות מס החל משנת המס 1999 בהתאם להוראות סעיף 8(ג) לפקודה. ביום 22.2.99 קיבל המערער אישור מאת המשיב לפריסה, כך שהמענק יחולק בשנות המס 1999-2003, סך של 266,276 ₪ לכל שנה ובכפוף לתשלום מקדמה ע"ח המס בשנות הפריסה. בשנת 1999 קיבל המערער את מלא הפטור על פי סעיף 9(5) לפקודה על פי תקרת הפטור. שנות המס שבערעור הן השנים 2000-2003.
כל המחלוקת בין המערער למשיב היא האם זכאי המערער לפטור על פי סעיף 9(5) לפקודה לגבי סכומי ההכנסה שיוחסו לו לשנות העירעור, אם לאו. 
 
ביהמ"ש המחוזי בת"א– כב' הש' מ. אלטוביה:
 
♦ לאור העובדה כי כב' השופט פסק כמה ימים לפני מתן פסק דין זה, באותו עניין, לא מטריח את עצמו השופט לחזור על דבריו וכך הוא כותב "בסוגיה זו ממש דנתי לאחרונה בעמ"ה (ת"א) 1017/06 שבטון שרל נ. פקיד שומה תל אביב 5, פס"ד מיום 31.5.2007. (תקציר פסק הדין נמצא במס פקס גיליון 409) המשיב חזר על טענותיו שם, גם בערעור זה. הואיל ודנתי שם בנושא בהרחבה, אין אני מוצא מקום לחזור על הדברים. הכתוב שם, יפה אף כאן.
דינו על הערעור להתקבל הואיל ויש לראות את אותו חלק ממענק הפרישה שנפרס לשנות מס קדימה, כאילו התקבל בשנת המס שבפריסה ולהחיל באותה שנה את תקרת הפטור על מכלול ההכנסות מיגיעה אישית של המערער."
 
התוצאה:
♦ הערעור נתקבל.
 
ניתן ביום: 10.06.07
ב"כ המערער: עו"ד ב. יוסף.
ב"כ המשיב: עו"ד א. יפעת ענתבי.

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.