העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

♦ אחת הדרכים המקובלות והשכיחות בהן נוקט פקיד השומה לקביעת שומה לפי מיטב השפיטה היא בהתבסס על הפרש/גידול הון בלתי מוסבר העולה מהשוואה בין הצהרות הון אותן נדרש הנישום, עצמאי ושכיר, להגיש מכוח הוראת סעיף 135 לפקודת מס הכנסה.  בסיסה של...
  ♦ מבוא: ב–31 למאי 2007, בעקבות רכישה עצמית של מניות שביצעה חברת IBM בסכום של 12.5 מיליארד דולר יומיים קודם, הודיעה רשות המס האמריקאית על חיסול תכנון המס המכונה Killer Bee. ובמה דברים אמורים:     ...
  ♦ ביום 31.5.2007 ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק הדין בעניינו של טל יואב נגד מנהל המכס והמע"מ ירושלים (ע"ש 5042/05).   ♦ מדובר בעוסק שהתקשר עם מלון "דן" בתל-אביב, בשנת 1999, והתחייב לבצע...
  ♦ ביום 13 במאי 2007 פורסם הנוסח הרשמי בעברית של האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפורטוגלית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה (להלן: "האמנה"). האמנה נחתמה בליסבון ביום 26 בספטמבר 2006...
  ♦ ביום 31.5.2006 יצא פס"ד תקדימי מבית מדרשו של כב' השופט מגן אלטוביה, עמ"ה 1017/06 שרל שבטון נ' פ"ש תל אביב 5. ומעשה שהיה כך היה: בשנת 1993 קיבל אדון שבטון (להלן: "הנישום") זכאות לנכות 100% לצמיתות לפי סעיף...
  ♦ לפני כשנה נכנס למשרדנו לקוח (להלן: "מר X") אשר הציג לפנינו את המקרה הבא: בשלהי שנת 2004, נערך במשרדי חברה שבה הועסק חיפוש על ידי חוקרי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א, וזאת במסגרת חקירת מע"מ שהתנהלה נגד אותה...
  מבוא:    ♦ כידוע, עסקאות הוניות, כדוגמת אלו הממוסות בפרק ה' לפקודה מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ואלו הממוסות בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "חוק מסמ"ק"), מתאפיינות ברווח המופק באופן חד פעמי, המשקף...
  ♦ אחותי עפרה וגיסי דוד נישאו והקימו את ביתם ומשפחתם במושב מכמורת, מקום הולדתו של דוד.   ♦ במהלך השנים רכשו לעצמם בני הזוג השכלה וניסיון, וכל אחד מהם (לחוד) הינו כיום בעל תפקיד בכיר במקום עבודתו.   ♦ ...
  א. מבוא: ♦ בשנת 1998 חוקקה תקנת מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר) מכוח סעיף 20 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התקנות"). תקנה זאת חוקקה לאחר פס"ד טלילות עמ"ה 27/93, טלילות נ' פקיד שומה, מיסים י/3 (יוני...
♦ סעיף 152 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: הפקודה) קובע, את סמכויותיו של פקיד השומה (להלן: פ"ש), בין היתר, מקום בו הוגשה השגה על ידי נישום. בסעיף 152 (ג) לפקודה, נקבע "לוח הזמנים" בו על פקיד השומה לעמוד...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.