העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

♦ בישיבת ועדת הכספים של הכנסת, שהתקיימה ביום 19.11.2007, הודיע יו"ר הוועדה על הקמת ועדת משנה, בראשותו של ח"כ אמנון כהן, אשר תנסה להתאים את תקנות מס הכנסה למשתמשים "יחודיים" ברכב.   הכוונה הינה לנסות ולהמעיט...
♦ לקראת סוף שנת המס 2007, להלן מספר נקודות להן יש ליתן התייחסות לקראת סוף שנת הכספים ואשר יכולות להקל/ להפחית את נטל המס. הפחתת שיעורי המס ♦ לאור תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, שיעורי המס הולכים ופוחתים, מגמה זו החלה בשנת המס 2005...
♦ רקע: רווחים ראויים לחלוקה הם אותם רווחים שנצברו בחברה במשך שנות פעילותה, ואשר המחוקק בחר לייחד להם מנגנון מיסוי מיוחד, בעת מכירת מניות החברה או פירוקה. בעבר, טרם תיקון 132 לפקודה, היו רווחים אלו זכאים לשיעור מס מוטב של 10%,...
♦ נהרות של דיו נשפכו בכדי לפרט את היבטי המיסוי בעניין הקצאת מניות לעובדים, בין אם לפני תיקון 132 ובין אם לאחריו. ברם, לא מצאנו שום חיבור הדן במקרה שהעובד קיבל מניות בחברה בה הוא מועסק ובגין מניות אלו הוא קיבל דיבידנד שהחברה חילקה לבעלי...
♦ מבוא: נישום רכש מכונה, שעתידה לשמשו במשך מספר שנים, ותבע הוצאות פחת בהתאם לתקנות הפחת. לאחר שנתיים, הסתבר במפתיע, כי ערך המכונה הינו אפס, עקב שינוי פתאומי בביקוש למוצר, שינויים טכנולוגיים או רגולציה בלתי צפויה האוסרת שימוש במכונה או...
♦ ראובן רוכש נכס משמעון, הנכס הוא נכס מניב, מחירו מושפע בין היתר, משווי השוק ומהתשואה המתקבלת ממנו. ♦ התמורה, כהגדרתה בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א–1961 (להלן: "הפקודה") הינה "המחיר שיש לצפות לו ממכירת...
  ♦ 'אחריות פלילית' מוטלת על אדם בשל מעשה פלילי (Actus Reus), החובר למחשבה פלילית (Mens Rea), אשר בנסיבות מסוימות, ותוצאה מוגדרת, נחשבים לעבירה פלילית בעיני החברה ומוגדרים כך בקוד הפלילי. ואולם, בכל חברה מוכרים הגנות וחריגים לאחריות...
  ♦ ראובן ולוי הינם שותפים בעסק. שניהם סבורים, שאין הם צריכים לשלם מסים על הכנסותיהם, ולכן מחליטים שלא לדווח על הכנסותיהם למס הכנסה. יחד עם זאת, על מנת לוודא, שהרווחים בין שני השותפים מתחלקים באופן שווה, מנהלים הם הנה"ח מסודרת,...
♦ המחוקק, באמצעות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"הפקודה"), קובע בחלק ט' את ההליכים בנוגע להשגה וערעור על החלטות פקיד השומה, בכל הנוגע לשומה. ♦ במאמר זה, ננסה להבהיר את ההליך הנכון בשני נושאים, לאור...
  פריסת מס בפקודה: האמנם מתבצעת לשנות מס ינואר - דצמבר? החילוק בין "שנת מס" ל- "שנה" ♦ בחלקו הראשון של המאמר נדונו השלכות פסק דין סטרלינג סופטוור, אשר מבדיל בין המונח "שנת מס" לבין "שנה",...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.