העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

♦ ביום 31.12.2007 כחלק מרפורמה מקיפה במיסים תוקנו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז 1987 (להלן: "תקנות שווי שימוש") ותקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן: "תקנות ניכוי הוצאות רכב")....
♦ באצטלה של מאבק בחשבוניות הפיקטיביות, מוביל משרד האוצר מהלך טוטליטארי, שכפסע בינו לבין שעבוד העוסקים. ♦ מכוחו של חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") מוטל מס ערך מוסף, בין היתר, על מי שמוכר נכסים או נותן...
 סדר קיזוז הפסדים – לבחירת הנישום? ♦ ביום 28.5.2008 הפך בית המשפט העליון את החלטת ועדת ערר בעניין אלברט פוליטי, בקובעו, כי למרות ששבח מקרקעין (או רווח הון) נצבר עובדתית לאחר "המועד הקובע", שבו הופחתו שיעורי המס...
♦ לאחרונה נחשפה טיוטת חוק ההסדרים בה מוקדש פרק נכבד לשינויי חקיקה בנושאי המס. במסגרת זו אתמקד בשתי הצעות חקיקה, הראשונה משמעותית ונועדה לטפל בתופעת החשבוניות הפיקטיביות והשנייה מהפכנית ונועדה "להפשיר" מס לטובת קופת המדינה ועידוד...
♦ לפני ימים אחדים ניתן ע"י בית המשפט העליון פסק הדין בעניינה של ורד פרי (ע"א 4243/08). בתמצית, פסק הדין קובע, כי הוצאת השגחה על ילדים היא הוצאה בעלת זיקה ממשית וישירה לייצור ההכנסה, שכן היא מוצאת על מנת לאפשר להורה להפיק הכנסות...
♦ ביום 29.5.08 נפל דבר בדיני המס בישראל בכלל ובדיני קיזוז ההפסדים בפרט. עד יום זה עמדו בפני פקיד השומה שני מסלולים עיקריים, רחבים דיים, בכדי להתמודד עם תכנוני מס. המסלול הראשון הוא מסלול הדין הכללי, במידה שיש ביכולתו לספק קונסטרוקציות...
♦ כדי שחוק יהא בעל תוקף חוקי, עליו לעמוד בתנאי עקרון החוקיות. מדובר בעקרון כללי, הפורש תחולתו על הגדרת העבירה עצמה ועל העונש שבצידה. חשיבותו של עקרון זה, בין היתר - הכוונת התנהגותו של הפרט, הגנה על זכויות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם...
♦ לוי אשכול המנוח, שהיה ידוע בחוש ההומור שלו ובפקחותו, המציא את המושג "שמשון המסכן" (ובמקור דער נעבעכדיקער שמשון), כאשר משלחת של בכירים יצאה בשליחות מישראל לארה"ב, והתקשתה למצוא את הסינתזה בין עם עני, הזקוק לעזרה, לבין צבא...
♦ רבות נכתב על השאלה האם יש לייחס הפרשי הון שנוצרו, לשנים הפתוחות בלבד או גם לשנים הסגורות, ועל ידי כך לא לחייב חלק מהגידול בהון, בטענה שהשנה התיישנה. הדעה הרווחת כיום גורסת, כי בהיעדר ראיות אחרות, יש לייחס את הפרשי ההון לשנים...
♦ מן המפורסמות הוא שבדיני המס חלה חובת סודיות על רשות המסים וכי אדם המעוניין לגלות מידע כלשהו הנוגע להליכים של אדם אחר מול הרשות - ייתקל ב"חומת סודיות". תכליתה של חובת הסודיות נעוצה בשאיפה להקנות הגנה מקיפה וכוללת למידע הנמסר על ידי...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.