העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

♦ במקרים מסוימים נוהגים פקידי השומה (כולם או מקצתם) לפרש את דיני המס "מתוך הפוזיציה", מבלי שהם מביאים בחשבון את ההשלכות שעלולות לנבוע מכך. להלן שלוש דוגמאות אקטואליות: 1. בהתאם להגדרה בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"),...
♦ ביום 7 ביולי 2008 פורסמה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת, שכותרתה "פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים או מאריכות חיים". מוצע לקבוע בחוק מע"מ פטור על מכירת תרופות לפי רשימה שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר....
♦ ביום 1.1.03 נכנס לתוקף תיקון 132 (להלן: "התיקון") לפקודת מס הכנסה ( להלן: "הפקודה") הידוע כתיקון המבשר על "הרפורמה הגדולה" במערכת המיסוי בישראל. התיקון העביר את מערכת המיסוי בישראל משיטת מס טריטוריאלית עם...
♦ ביום 30.6.2008 התפרסמה ברשומות הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 167 והוראת שעה), התשס"ח-2007 (להלן: "הצעת החוק"), שעניינה הקלות (נוספות) במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. ♦ אליבא דהצעת החוק (ראה הצעות חוק...
♦ בפס"ד עמ"ה 8047/04 יהושע טוטנאור נ' פ"ש ירושלים 1 (ר' תקצור פסק הדין בגיליון 458), כב' השופטת מרים מזרחי מבימ"ש מחוזי ירושלים מקשה על תפקידם של מתכנני המס. כפי שעולה מפסיקתה של כב' השופטת מזרחי, כאשר נדרש לבחון האם...
♦ כבר בראשית סקירה זו, נבקש לפצוח בווידוי קטן– מר פוליטי צדק! אם המחוקק ביקש להפחית את שיעור מס רווחי ההון על רווחי הון שנצמחו לאחר היום הקובע, ולמר פוליטי נצמח רווח הון לאחר המועד הקובע, הרי שהצדק מחייב להטיל על אותו רווח הון...
הגבלות מיסוי בעסקאות בין קרובים ♦ הוראות רבות בחוקי המס בוחנות בזכוכית מגדלת עסקאות הנעשות עם קרובים, כגון בני משפחתו של הנישום וחברות שבשליטתו. הוראות אלו מגבילות התרת ניכוי הוצאות, אוסרות קיזוז הפסדים ושוללות פטורים, כל אימת שקרוב מהווה...
בתאריך 11 ליוני 2008 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 165) להלן עיקריו: הוספת  סעיף  75ו 1 –  יוצר  מייצג  או  נהנה  מייצג® הסעיף החדש מאפשר, בנאמנויות החייבות בדיווח מלא בישראל, למנות...
♦ הליך הכופר הינו, ללא ספק אחד מן ההליכים הבודדים במערכת המס, המעוררים שאלות משפטיות מורכבות, אשר תשובות לגביהן – אין. הליך הכופר, בקליפת האגוז, הינו מוסד ייחודי לעבירות מס, ועבירות כלכליות נוספות, כגון חוק הפיקוח על המטבע, חוק היטלי סחר...
♦ כזכור, בע"א 3415/97, פקיד שומה למפעלים גדולים נ' יואב רובינשטיין ושות' חברה לבנין פיתוח ומימון בע"מ נקבע, כי רכישת מניות חברת אקווריום פיש, ושינוי פעילותה העסקית, כמוה כעסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודה, שכן אין מאחרי הפעולות...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.