העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

התניית הטבות מס בתקופות ♦ סעיפים רבים בחוקי המס מתנים הטבות מס בהתקיימות תנאים מסויימים במשך תקופה מוגדרת - פטור ממס, נקודות זיכוי, דחיית מס ואף פחת מואץ. ♦ טלו לדוגמה את אחת החלופות להגדרת 'הכנסה מיגיעה אישית' בסעיף 1 לפקודת...
♦ ב-23.1.2008 עבר בכנסת תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. במסגרת התיקון בוטל המסלול ההוני והחל מתחילת השנה כל הכספים המופקדים בקופ"ג לתגמולים מיועדים לקצבה. ♦ תיקון זה שכל כוונתו להבטיח פנסיה לעובד הינה כוונה...
♦ ביום 30.01.08 "נפל דבר" בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעקבות פס"ד של כב' השופט מגן אלטוביה. פסה"ד ניתן בעמ"ה 1015/03 (להלן: "פסה"ד") והותר לפרסום רק ביום 8.2.08 ובנוסף שמות הצדדים לא ידועים שכן חל...
  ♦ בגיליון הקודם, נתחתי מספר מרכיבים בהגדרת "מפעל תעשייתי" שבסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), כנוסחו לאחר תיקון 60. בגיליון זה אמשיך לסקור סוגיות נוספות באותו נושא.   ♦...
♦ בגיליון הקודם, נתחתי מספר מרכיבים בהגדרת "מפעל תעשייתי" שבסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), כנוסחו לאחר תיקון 60. בגיליון זה אמשיך לסקור סוגיות נוספות באותו נושא. ♦ חברות רבות...
♦ במסגרת תיקון מס' 60 (להלן: "התיקון") לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") נקבע, כי חברה המבקשת ליהנות מהטבות המס בהתאם להוראות פרק ב' לחוק, חייבת לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: החברה הינה בעלת מפעל...
♦ נפתח בתיקון המאמר שפורסם בגיליון מס פקס מס' 438, בעקבות הערתו של מר ניר סרי, עו"ד, מפרקליטות מחוז ירושלים, לפיה, על ירושלים, כולל החלקים שמחוץ לקו הירוק, לא חל החוק הירדני. ♦ לפני כשבועיים נתבשרנו על כך, שמר דניאל...
♦ ביום 9.1.08 פורסם פס"ד עמ"ה 531/07 עומר צביח נגד פקיד שומה אוטונומיה. בפסק הדין, במסגרת בקשה מקדמית, דחתה כב' השופטת מרים מזרחי על הסף את הערעור על שומה שהוציא פ"ש אוטונומיה, מטעמים של העדר סמכות עניינית. פסק הדין נותן...
♦ ראשית נעשה סדר בדברים: עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "החוק"), כאשר עוסק (או כל "חייב במס") מגיש דו"ח תקופתי ולדעת המנהל הדו"ח איננו נכון, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס...
מיסוי רווחי שיערוך ♦ בשבוע שעבר פורסם באתר 'גלובס', כי ועדה של רשות המסים בראשות הסמנכ"ל לעניינים מקצועיים, גידי בר זכאי, החליטה שלא למסות רווחי שערוך, בהתאם לעקרון המימוש, אולם דיבידנד שמקורו ברווחים אלו ימוסה, אף אם חולק לחברה, ולא...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.