העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

החילוק בין "שנת מס" ל- "שנה" ♦ כידוע, הטבות למפעל מאושר לפי החוק לעידוד השקעות הון מוענקות למשך שבע שנים, "ובלבד שלא עברו עדיין ארבע-עשרה שנים מהשנה שבה ניתן האישור...". לאחרונה נקבע בפסק דין סטרלינג סופטוור...
♦ אין צורך להכביר מילים על כך שהשיקול בדבר סופיות השומה, הינו עקרון מרכזי בדיני המס מתוך הצורך להגן על אינטרס הסתמכות של הנישום. עם זאת, אנו עדים לכך, כי הפסיקה דנה לא אחת במקרים בהם מתנגש "עקרון הסופיות" עם השיקול בדבר שומת מס...
הבהרת היועץ המשפטי ♦ ביום 13 ביוני 2007 פרסם היועץ המשפטי לרשות המסים בישראל, מר משה מזרחי, הבהרה שכותרתה "רישום כלי רכב במרשם משרד הרישוי". כידוע, עד היום ההלכה הנהוגה היתה, כי כלי רכב הנרכשים על ידי חברה, תמורתם משולמת על ידי...
  ♦ ההפסדים הצפויים בשוק ההון, שלפי כל הסימנים יהיו השנה מנת חלקם של משקיעים "פרטיים" רבים, מעלים את הצורך ברענון הכללים לקיזוז ההפסדים, כנגד הכנסות אחרות החייבות במס.   ♦ להלן סקירה תמציתית של הכללים הללו,...
  ♦ לקריסה (?) של חברה כדוגמת חפציבה, כמו במקרים דומים בעבר – קלאבמרקט והתמוטטות של חברות גדולות במשק, השלכות על לקוחות / קונים מחד וספקים מאידך – כאשר לכל אלה גם השלכות על החבויות והיבטי המס, של גורמים אלו. להלן סקירת...
♦ כל עורך דין לומד בימיו הראשונים באוניברסיטה, כי מערכת היחסים בינו ובין לקוחו נהנית מחיסיון מלא. חיסיון זה עומד לעיתים בסתירה לסמכות רשות המסים לדרוש מעו"ד מידע על לקוחו.  עפ"י סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961...
♦ מקרים נוספים בהם יש לנאמן חובת דיווח: 1. נאמן – נאמנות בלתי הדירה: כפי שצוין בחלק הדן ביוצר (בחלק א' של המאמר) על מנת שנאמנות תחשב לצרכי מס כבלתי הדירה על יוצר הנאמנות ועל הנאמן למסור תצהיר על היותה נאמנות בלתי הדירה, בטופס ובמועד...
הקדמה ♦ בינואר 2006 נכנס לתוקפו בישראל החוק למיסוי נאמנויות (תיקון 147 לפקודת מס הכנסה) כסעיפים 75ג עד 75יח לפקודת מס הכנסה. במסגרת ההוראות נקבעו ארבע נאמנויות עיקריות ולכל אחת מהן צורת מיסוי המיוחדת לה. במקביל לחקיקה הממסה את הנאמנויות...
  ♦ מקובל לתאר חוק מס "טוב" על דרך השלילה, כאשר מתקיימים בו כל אלה: 1. הוא איננו בלתי סביר, בהיבט המקצועי. 2. הוא איננו בלתי ראוי, בהיבט הציבורי. 3. הוא איננו בלתי ישים, בהיבט הביצועי.   ♦ בימים אלו מוליכים...
  ♦ בפסק דין תקדימי שניתן בעליון ביום 18.6.2007 ע"א 2082/06 זהבה בן עמי נ' עוה"ד מ. קידר – מפרק החברה קבע בית המשפט העליון הלכה לפיה ערבות בנקאית הינה התחייבות של הבנק שעליו לקיימה בהתקיים תנאים מסוימים, ואינה מהווה...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.