העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

מאמרים

  ♦ מן המפורסמות היא שכאשר מחליט המחוקק הישראלי להעניק הטבות מס לפעולות מסויימות, נוהג הוא - באותה נשימה - לכבול את ידי ורגלי מבקשי ההטבות בכבלים ובעבותות לרוב, עד כדי כך שלעיתים יוצא שכרם בהפסדם.   ♦ חוליה נוספת...
  ♦ בספר במדבר פרשת שלח מובא המעשה במקושש עצים שחילל את השבת כשהיו בני ישראל במדבר, ושם נאמר: "ויקריבו אותו... אל משה ואל אהרן ואל כל העדה. ויניחו אתו במשמר, כי לא פרש מה יעשה לו" (במדבר טו, לב-לד). ♦ כלומר,...
  ♦ להלן הרהורים בעקבות הוראת ביצוע 5/2007 של רשות המיסים בנושא חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים.   ♦ לאחרונה פירסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2007 בנושא חישוב השבח במכירת דירת מגורים...
♦ לפני שהממשלה מטפלת ביזמות השונות להנהגת פנסיית חובה בישראל, נתכבד להעיר, כי הסדרי המיסוי הרלוונטיים למקבלי הפנסיה הינם (כיום) מעוותים, מעורפלים וארכאיים גם יחד. ♦ אחד הסעיפים הפחות מוכרים בפקודת מס הכנסה - למרות השלכותיו המהותיות על...
♦ לאחר בחירתו של פרופ' פרידמן לשר המשפטים, נוצר לעם ישראל גירוי אינטלקטואלי חדש והוא – איך וכיצד יצליח השר להביא לידי מימוש את רצונו ברפורמה מקיפה במערכת המשפטית. אציין, כי נקודת ההשקפה של השר, על מצב זכויות הפרט בארץ, באה לידי ביטוי...
מבוא ♦ אחת השאלות המעסיקה חדשות לבקרים את ציבור הנישומים הינה, האם ניתן לקזז הכנסות מניכיון אג"ח מהפסדי הון מועברים וזאת לאור תיקון 147 שמאפשר במקרים מסוימים לקזז הפסדי הון מהכנסות פרותיות.   דמי נכיון ♦ פקודת מס הכנסה...
   מבוא ♦ סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 מאפשר הקלה לפיה על עיסקאות בהן ניתן שירות לתושב חוץ, כהגדרתו בסעיף, יוטל מס בשיעור אפס. ♦מדובר בהקלה, כיוון שהעוסק נהנה "משני העולמות": מחד, אין...
ניכוי מס יחסי בתשומות מעורבות ♦ בחלקו הראשון של המאמר הראנו, כי בכדי לנכות את המע"מ בגין תשומה פלונית, על העוסק להראות כי היא תשמש לעסקה חייבת. תקנה 18 לתקנות מע"מ, הדנה בתשומות מעורבות - לצרכי העסק ושלא לצרכי העסק, קובעת כי מס...
עקרון ההקבלה ♦ עקרון הקבלת ההוצאות להכנסות (Matching) מקורו בתורת החשבונאות, והוא אומץ על ידי חוק מע"מ, התשל"ו-1975 ועל ידי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן "החוק" ו- "הפקודה" בהתאמה). ♦...
מבוא:                                        ...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.