העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 07.06.2020

תסדיר: 2020-06-07

פקודת מס הכנסה

לא זאת הדרך

♦ בספר החוקים 2513 מיום 9.12.2015 פורסם חוק הטבות במס ויעוץ מס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015.

חילוט רכוש לפי פסד"פ אגב הרשעה ביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה

♦ ביום 03.12.2015, גזר בית משפט השלום בבאר-שבע מפי כב' השופט ד"ר י' ליבדרו, את דינו של מר שאקר אלרייאט, (להלן: "הנאשם") שהורשע על פי הודאתו אגב חתימה על הסדר טיעון. 

החזר הוצאות לעובד בגין שימוש ברכבו הפרטי חייב בגילום וניכוי

בשנות המס שבערעור עסקה המערערת בהפצת טלפונים ניידים מדלת לדלת ובתוך כך העסיקה אנשי מכירות שחולקו לצוותים ושיווקו את מוצרי המערערת באזורים שונים. בראש כל צוות עובדים עמד ראש צוות שהסיע את אנשי הצוות ומוצרי החברה אל אזור המכירה ברכבו הפרטי. מלבד השכר עפ"י תלושי המשכורת נהגה המערערת לשלם לראשי הצוותים תשלום חודשי נפרד בגין הוצאות דלק שהוציאו (להלן: "התשלום הנוסף").

גלגולו של עיוות מס

בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה נכללת הגדרה למונח "הכנסה מיגיעה אישית".
הגדרה זו כללה בעבר קצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר (לרבות קצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקצבה, לאחר חברות בה, במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש שנים שקדמו לתחילת תשלום הקצבה הייתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית), קצבאות המשתלמות לשאריהם של אלו שחלו עליהם ההוראות האמורות, קצבאות (חבות מס) המשתלמות מאת המוסד לביטוח לאומי, סכומים שנתקבלו

קיזוז הפסדי הון מהכנסות מניכיון

מבוא
אחת השאלות המעסיקה חדשות לבקרים את ציבור הנישומים הינה, האם ניתן לקזז הכנסות מניכיון אג"ח מהפסדי הון מועברים וזאת לאור תיקון 147 שמאפשר במקרים מסוימים לקזז הפסדי הון מהכנסות פרותיות.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן