העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

סעיף 86 לפקודה

עקרון ההקבלה נסוג בפני סעיף 86 לפקודה

בעמ"ה 1013/2 ד"ר יהודה שנהב ואח' נ' פקיד השומה ת"א 3, נבחנו, בין היתר, השלכות המס של הסדר, שמכוחו מוחל בעל שליטה (שהוא נושה) על חוב, שמגיע לו מחברה שבשליטתו.
 
ד"ר יהודה שנהב (להלן: "המערער<

העליון: עסקה מלאכותית יכולה להיות גם רצף של פעולות

♦ בשנת 1987 ייסדו המערערים את מפעת עבודות ציבוריות בע"מ (להלן "מפעת") והחזיקו במניותיה בחלקים שווים ובאמצעותה עסקו במתן שירותי תברואה. בשנת 1993 ייסדו המערערים את מפעת החזקות (1993) בע"מ (להלן: "החברה") , החזיקו במניותיה בחלקים שווים והעבירו אליה את מניותיהם במפעת בפטור ממס. ביום 26.9.2000 החליטה מפעת לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בסך 15,000,000 ש"ח, ביום 3.12.2000 הקצתה מפעת למערערים 102,000 מניות בחלקים שווים, באופן שלאחר ההקצאה דוללו מניותיה שבידי החברה ל – 1% בלבד.

העליון: קיזוז הפסדים בין חברות - עסקה מלאכותית !

  חברת ג'ולקס שוקי הון בע"מ (להלן: "מערערת 1"; או "חברת האם"), שהייתה חברה ציבורית בתקופה הרלבנטית, החזיקה בכל הון מניותיה המונפק של חברת ג'ולקס שיווק (1994) בע"מ (להלן: "מערערת 1"; או "חברת הבת") (וביחד: "המערערות"). שתי החברות עסקו בתחום התכשיטים עד לשנה 1998.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן