העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 17.02.2020

תסדיר: 2020-02-17

שותפות

העליון: עו"ד משה ניסים מכר זכות בשותפות - לא מוניטין

♦ מדובר בערעור של עו"ד משה ניסים, שר המשפטים והאוצר לשעבר לביהמ"ש העליון על פסק-דינו של כב' הש' מ'  אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בת"א, אשר דחה את השגות המערער על שומה שקבע לו פקיד שומה גוש דן  (להלן: "המשיב") בצו לשנת המס 2002.

העליון: עו"ד משה ניסים מכר זכות בשותפות - לא מוניטין

♦ מדובר בערעור של עו"ד משה ניסים, שר המשפטים והאוצר לשעבר לביהמ"ש העליון על פסק-דינו של כב' הש' מ'  אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בת"א, אשר דחה את השגות המערער על שומה שקבע לו פקיד שומה גוש דן  (להלן: "המשיב") בצו לשנת המס 2002.

יחיד או חברה בע"מ?

 ♦ שתיקתו הרועמת (והמתמשכת) של המחוקק הישראלי, שלא עולה בקנה אחד עם המסרים הלוחמניים שניסתה רשות המסים בישראל להעביר לנישומים, עשויה להתפרש כאיתות חיובי, שמיועד ליחידים עתירי הכנסות, השוקלים לנהל את פעילותם במסגרת של חברה בע"מ.

הכנסת שותף לשותפות רואי חשבון או מכירת מוניטין?

♦ מר רג'ואן (להלן – "המערער" או "מר רג'ואן") הוא רואה חשבון בהשכלתו מאז שנת 1955 ומאז שנת 1962 היה בעליו של משרד לראיית חשבון. ביום 15.8.1995 נחתם הסכם  (להלן-"ההסכם" או "ההסכם הראשון") בין מר רג'ואן לבין שותפות רואי חשבון לשיתוף פעולה ביניהם תוך כדי העברת לקוחות רג'ואן לטיפול השותפות. בהסכם נקבע, כי מר רג'ואן יעביר את לקוחותיו לטיפול השותפות ויודיע ללקוחות על כך. עוד נקבע, כי ימשיך מר רג'ואן לעבוד באופן ישיר ואישי מול הלקוחות ובסיוע עובדי השותפות.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן